Home » Toplu Yapı, Site, İş Merkezi, Bina ve Apartmanlarda Acil Durumlar -1

Start here

Toplu Yapı, Site, İş Merkezi, Bina ve Apartmanlarda Acil Durumlar -1

Toplu Yapı, Site, İş Merkezi, Bina ve Apartmanlarda Acil Durumlar -1

“Acil Durum Eğitimleri ve Zorunlu Tatbikatlar”

ozanozen-1-1

Ozan ÖZEN

 ozan@ozanozen.com   – www.ozanozen.com

– Kat Mülkiyeti Mevzuat ve Bina ve Tesis Yönetim Uzmanı

– İşletme Mühendisi (İTÜ)

– İstanbul Aydın Üniversitesi ABMYO Emlak ve Emlak Yönetimi

– İş Güvenliği Uzmanı (C)

– İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Bilirkişisi – Bina Yöneticiliği, Kat Mülkiyeti, Emlak Yönetimi

– SİYODER Başkanı www.siyoder.org

– www.KatMulkiyeti.Com Baş Yazarı

– İstanbul Ticaret Üniversitesi , Kadir Has Üniversitesi Toplu Yapı ve Site Yöneticiliği Programları Site Yönetimi ve Teknik Konular Mevzuatları Eğitmeni

 

İstanbul, 15.05.2014

Değerli Meslektaşlarım,

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İSMEP projesi kapsamında Güvenli Yaşam Eğitimleri verilmektedir. Bu eğitimler tamamen ücretsiz olarak verilmekte ve afet bilincinin oluşturulmasını ve yükseltilmesini hedeflemektedir.

Eğitimlerin kamu kuruluşları, okullar ve işyerleri ayakları başarı ile devam ederken, sektörümüzün bilinen sorunları sebebi ile Apartman, Site, Rezidans ve Toplu Yapı ayakları henüz tam anlamı ile gerçekleştirebilmiş değildir.

Acil durumu kısaca; İşyerinin ( yapının)  tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylar olarak tanımlamak mümkündür.

MTM1NjQ2ND-polat-tower-yanginina-tuyak-yorumu
Polat Tower Yangını

Bina ve Tesis Yönetiminde günlük rutin işler ve yoğunluklar arasında çokça atlanan ve görmezden gelinen, kimi zaman önemsenmeyen, bina sakinlerinin ilgisizliği sebebi ile hevesli yöneticilerimizin ve bina sorumlularımızın dahi tekrarından çekindiği “Acil Durumların Planlanması, Acil Durum risklerinin Belirlenmesi ve Yaşayanların Acil Durumlar Karşısında Eğitimi” konuları ansızın hayatın içinde ortaya çıktığında bir kaos ile karşı karşıya kalınmaktadır.

Bir “Akıllı Bina” düşünün. Bu binada örneğin yangın riski için ,  yangın algılama ve ihbar sistemleri kurulmuş, ortak alanlarda ve hata bağımsız bölümlerde spring ve yağmurlama tesisatları imal edilmiş, kaçış yolları belirlenmiş, işaretlemeleri yapılmış, yangın merdivenlerinde basınçlandırmalar sağlanmış, yangın geçitleri ve yangın kapıları binanın özelliğine göre imal edilmiş, yangın ihbarı sonucunda enerji kesme sistemleri ve enerjinin kesilmesi halinde binayı tahliye etmeyi sağlayan kendinden beslemeli anons ve aydınlatma sistemleri kurulmuş olsun. Bütün bu binanın imali sırasında özelliğine göre kurulması zorunlu olan  sistemler eksiksiz var olsa ve bakımları itinalı ve zamanında yapılsa dahi yangın olayı meydana gelmeyecek garantisi var mıdır?

Bir sakinin şapkasını aydınlatma için kullandığı abajurun üstüne bırakması, elinde yanan sigara ile yatağında uyuya kalması, kızgın yağın tavada alev alması, binanın dış cephe kaplaması içinden geçen ve dış cephe kontöründe bulunan VRV, klima sisteminde oluşan bir kısa devrenin kabloları tutuşturması, yanyana bulunan iki bloğun birinin çatısında bina teknik sorumlularının yaptığı bir kaynak çalışmasında diğer bloğun üzerinde bulunan jakuziye sıçrayan alevli parçanın jakuziyi tutuşturması ve teras çatısının alev alması, otoparka giren bir LPG ile çalışan aracın birden alevlenmesi, binanın altında bulunan lüks kuaför salonunun bina yönetiminin bilgisi ve izni olmadan konulan bir iç mekan klimasının standbye konumunda bırakılması ve gecenin 3′ünde anlık enerji kesintisi sebebi ile kumanda kartının üzerinde oluşan kısa devre sonucu klimanın oluşan sıcaklık sonucu eriyip, alevlenmesi, ısı ile damlayan parçaların klimanın altında bulunan kuaför koltuğunu yakması sonucu yangın olayının meydana gelmeyeceğinin garantisini verebilir miyiz?

NzMzOTc1Nj-akasya-avmde-yangin-cikti
Akasya AVM Rezidans Yangını

Veremeyiz.!

Yukarıda sayılan tüm Acil Durumlar Türkiye’de meydana gelmiş olan yangın raporlarından özetlenmiş çok kısa bir listedir.  Ve inanın bu liste ve henüz gerçekleşmemiş yangınlar yapacağımız Risk Analizlerinde yer almayabilirler.

Bu yazımda sadece “Acil Durum Eğitimleri” zorunluluğumuz ve “Acil Durum Eğitimleri” sonrasında yapılması zorunlu olan “Yıllık Tatbikatlardan” bahsedeceğim. Şüphesiz bu zorunluluklarımız dışında “Acil Durum Risklerinin Belirlenmesi” , “Acil Durum Planlamalarının Yapılması”“Acil Durum Müdahale Ekiplerinin Kurulması ve Eğitimi” atlanmaması gereken sorumluluklarımızdandır.

Bilindiği üzere ilgili yönetmelikler gereği (Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği Md.126 ve Md. 129’a göre yılda bir kez, 09.12.2013 Tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Md.8 , Kaldırılan İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü Md.131’göre yılda iki kez)  Acil Durumlar olarak adlandırdığımız; Yangın , Afet ve diğer risklere karşı alarm,tahliye ve tatbikatlarını yapmak zorundayız.

Örnek olarak; yapı yüksekliği 30.50 m.’den fazla olan konut binalarındaiçinde 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıdabinada, tesiste, işletmede ve içinde 200’den fazla kişinin barındığı sitelerde acil durum ekipleri oluşturulur.

ve tüm bu yapılarda  YILDA BİR KEZ bu eğitim ve tatbikatların yapılması zorunludur.

Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde ve yukarıda sayılan yapılarda yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.

ODM0MjA1NT-temel-afet-bilinci-egitimleri-24-eylulden-itibaren-basliyor
Gölcük Depremi-1999

Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır. –Acil Durum Planları Başka bir yazımızın konusu olsun-

Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlarındaki işyerlerinde tatbikatlar yönetimin koordinasyonu ile yürütülür.

Durun bitmedi!

Yukarıda belirtilenler dışındaki yapı, bina, tesis ve işletmelerde ise; bina sahibinin, yöneticisinin veya amirinin uygun göreceği tedbirler alınır.

Yani tüm yapılarda Acil Durumlar bina sahibi ve yöneticisi tarafından dikkate alınmalıdır.

Alınmaz ise ne olur?

Eğer dikkate alınmayan ve yukarıda saydığımız Risklerin Belirlenmesi, Acil Durum Planlarının Hazırlanması, Çalışanların ve Sakinlerin ve Hatta misafirlerin Eğitimlerinin verilmesi, Tatbikatların yapılması, Gerekli Önlemlerin Alınması zorunluluklarında kanun ve yönetmeliklerin biz yöneticilere verdiği sorumlulukları yerine getirmez, acil durumun gerçekleşmesi halinde mal ve can kayıplarının oluşması ve ihmalimizin belirlenmesi halinde ceza ve tazminat davaları ile karşılaşmamız için bir gerekçe yoktur.

toki 2
Samsun Sel Felaketi

Bu hususun çok dikkate alınması ve Allah (cc) ye havale edilmemesi tevekkül edilmesi gereklidir.

Bu önemli hususun sektörümüzde bilgi, bütçe yetersizliği, eğitimi verecek uygun profesyonel bulma vs. sebeplerden atlandığını düşünüyorum.

Sözünü ettiğim eğitimlerin bir bölümünün  İSMEP projesi kapsamında; ilgili eğitimlerin İstanbul Valiliği kontrolünde, profesyonellerden ücretsiz alınması mümkündür. Eğitimler ilgili yönetmelik ve tüzüklerden gelen yükümlülüğümüzün yerine getirilmesini sağlayacaktır. Eğitimlerin hemen sonrasında gerek personellerimiz gerekse yaşayan sakinlerin tatbikatlara katılması kolaylaşacaktır. Eğitimlerde İSMEP kapsamında doküman, kitapçık ve diğer materyaller katılımcıların sayısı kadar ücretsiz temin edilmektedir. Toplu Yapı ve Konut Sitelerinde sakinlerinizin eğitime daveti için gerekli poster, afiş, broşürlerin basımının tedariki sizin koordinasyonunuz ile yine İSMEP projesi tarafından ücretsiz karşılanmaktadır.

patlama_2273
Taksim Tüp Patlaması

Bununla beraber , projenin devamında ;

İSMEP’e yaptığımız önerimiz  ile Yapılarımızda “Afet Kitapçıklarının” hazırlanması ve tüm yapılarımızda afete bakışımız ile risklerin belirlenmesi, acil durum planlarının hazırlanmasında  bir standart oluşturulabilmesi için aynı dökümanın İSMEP koordinatörlüğünde hazırlanması , böylece Toplu Yapı ve Site Yöneticilerinin her yapıda farklı bir çalışma yapmasının önüne geçilmesi  Yaşayan Sakinlerin Tehlike Anında “Acil ve Lüzumlu Telefonlar” bilincinin arttırılması için gerekli materyallerin hazırlanarak dağıtımı hususlarında ve önereceğiniz diğer konularda yeni çalışmaların yapılması mümkün olacaktır.

Açıkçası İSMEP projesi önemli bir yükümlülüğümüzün yerin getirilmesinde ciddi fayda sağlamaktadır. Proje 2018 yılına kadar devam edecek olup, gerek Yönetim Şirketlerinin, Çalışanlarının, Mesul Müdürlerinin ve Projelerimizdeki Proje Müdürleri ve Çalışanlarının bu konuda kendilerini geliştirmelerine fayda sağlayacak proje bitiminde bir “Standart Davranış ve Müdahale Şekli” haline gelmesine yararlı olacaktır.

fft99_mf602998
Bir Binada Yangın – Dış Cephe

Güvenli Yaşam Eğitimi 1, Güvenli Yaşam Eğitimi 2 ve Yerel Afet Gönüllüsü Eğitimlerini tüm personellerimizin,

Güvenli Yaşam Eğitimi 1, Güvenli Yaşam Eğitimi 2 ‘nin tüm site sakinlerinin alması konusunda

Kurumlarınızda, yönetimini üstlendiğiniz binalarda ve seçilmiş bina yöneticisi ve/veya yönetim kurulu dahi olsanız gerekli çalışmaların başlatılması, çalışanlarınızın bilinçlendirilmesi ile onlar sayesinde yaşayan sakinlerde bilinçlendirme sağlanarak , eğitimlere katılım konusunda sayı olarak başarının sağlanması mümkün olacaktır.

Unutmayalım!

Biz profesyonel veya amatör yöneticiler bu önemli konuda çalışanlarımızın bilinçlenmesini sağlayamaz ve onları Afet bilincine karşı çalışmaya ikna edemez isek, yaşayan sakinlerin konuya ilgisi yetersiz olacaktır.

Dilerseniz bu yazıya ve İSMEP projesine olan ilginize bağlı olarak bir sonraki yazımız “Acil Durum Risklerinin Belirlenmesi” ve “Acil Durum Planlarının Yapılması”  hakkında olsun.

Bu yazıyı Manisa Soma’daki madende yaşanan kaza sonucu 284.cü canımızın madenden cansız olarak çıkarılmasını izlerken yazıyorum. Ve malesef ki SOMA’daki madenden toprağa verilmek için çıkarılması gereken diğer canlarımız var. 3 gün önce saat 15:00 de kim bu felaketin gerçekleşeceğini bilebilirdi diye soruyorum kendime. Ama eminim bu boyutlara ulaşmaması için bir şeyler yapılabilirdi.

Yaşanılan bu feci ve üzücü olayın tekrar etmemesini temenni ediyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

antalyada-bina-yangini-antalya-02
Antalya’da Bina Yangını

Duyarlılığınız için şimdiden şahsım, yeniden yapılanan SİYODER (www.siyoder.org) , SEKTÖR PROFESYONELLERİ EĞİTİM ÇALIŞMA BİRLİĞİ (www.siteyonetimi.org) ve İstanbul ve Türkiye’nin diğer şehirlerinde yönetimini üstlendiğiniz binalarda yaşayan  vatandaşlarımız  adına  teşekkürlerimi sunar, selam ederim.

Hemen Şimdi Çalışanlarınız ve Sakinlerinize Verilecek Ücretsiz Güvenli Yaşam Eğitimleri için TIKLAYIN ve BAŞVURU FORMU’NU Doldurun!

Ozan ÖZEN

www.ozanozen.com 

Mayıs 2014

Bizi hemen arayın: 0212 455 56 00

Güvenli Yaşam ve Yerel Afet Gönüllüsü Eğitim Talep Formu

 

2013 © SiteYonetimi.Org 

 Toplu Yapı, Site, Residence, Apartman, Bina Yönetimleri Eğitim, Danışmanlık, Denetim ve Kat Mülkiyeti İlişkileri

Tel  : (+90532) 767 62 60  –   Faks: (0212) 310 24 21

Tüm Bilgi, Döküman ve Resimlerin Hakları Saklıdır.

            SiteYonetimi.Org            

   info@siteyonetimi.org