Home » Sertifika ve Önemi

Start here

Sertifika ve Önemi

Toplu Yapıların Geliişimi
Toplu Yapıların Gelişimi

Toplu Yapıların Ortaya Çıkışı:

Şehirleşmenin artması ile birlikte, insanların yaşam tarzlarının yanı sıra şehirlerdeki yerleşim biçimlerinde de değişiklikler olmaya başlamıştır. Şehirler yatay biçimde bahçedeki tek katlı yapılardan ve mahallelerden oluşurken zaman içinde bu yapıların yerini çok katlı yapılar, mahallelerin yerlerini de siteler almaya başladı.

Toplu Yapı Yöneticiliği Sadece “İhtiyaç Duyulan Faaliyetleri Yerine Getirmek” Midir? 

Apartman, site ve toplu yapı yönetimi ihtiyaç duyulan faaliyetleri yerine getirirken ortaya çıkan giderleri ve gelirleri, şeffaf ve hesap verilebilir bir biçimde tutmak zorundadır. Bina site yöneticiliğinin hukuki boyutu yanında, yönetim ve finans boyutuna da yer verilmelidir.

Toplu Yapılar
Toplu Yapılar

Toplu Yapı ve Bina Yönetiminin Misyonu:

Günümüzde bina ve site yönetimi herkesin üstlenmekten kaçındığı, büyük bir sorun haline gelmiştir. Bina ve apartman yönetiminde karşılaşılabilecek problemleri çözmek, günümüzde bir apartmanın yaşayacağı bütün sorunları çözmek ve ihtiyaçlara karşılık vermek gerekmektedir. Yönetimin misyonu bina ve sitelere değer katarak, komşuluk ilişkilerini bozmadan, şeffaf, güvenilir yönetim ilkesi ile huzurlu, mutlu yaşanabilinilir, yönetim sistemini geliştirmek olmalıdır.

Bina, site ve apartman yönetimi, yeterli bilgi ve deneyim gerektiren bir iş olduğundan son yıllarda kişilerin “yöneticiliğinden” profesyonel şirketlerin “yönetimine” doğru değişim göstermeye başlamıştır.

Kat Mülkiyeti MEvzuatı
Kat Mülkiyeti Mevzuatı

Sektörün “Yetişmiş Personel İhtiyacı” ve Büyüyen Sorunu:

Toplu Yapı ve Site Yönetimi’nin 2000 li yıllarla beraber hızla gelişen bir sektör olması sebebi ile bu iş dalında yetişmiş personel ihtiyacı da gündeme gelmiştir. Ancak sektörün birden gelişmesi yetişmiş personellerin eğitim kurumları yerine  benzer sektörlerden sağlanması ile ihtiyaç giderilmesi yoluna gidilmiştir.

Üniversitelerde ancak İki Yıllık Meslek Yüksek Okullarında bulunan “Emlak ve Emlak Yönetimi” bölümlerinin müfredatları ile yetersiz kalmakta ve sektöre destek olamamaktadır.

Bu amaçla “Toplu Yapı ve Site Yöneticiliği” İki Yıllık Meslek Yüksek Okulları Bölümleri ve daha sonra Dört Yıllık Lisans Programları oluşturuluncaya kadar İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Arel Üniversitesi gibi üniversitelerin “Mesleki Eğitim”, “Yaşam Boyu Eğitim” ve “Sürekli Eğitim” Merkezleri “Toplu Yapı ve Site Yöneticiliği Sertifika Programları” oluşturmaya başlamıştır.

Bu merkezlerde ilgili programa katılan Toplu Yapı ve Site Yönetimi alanında mevcut çalışan müdür, müdür yardımcısı, yönetici, mali ve idari personel, teknik personel ile Toplu Yapı Yönetimi konusunda hizmet veren Başbakanlığa Bağlı TOKİ iştiraki olan  Emlak Yönetim AŞ ve Boğaziçi Yönetim AŞ gibi profesyonel şirketlerin merkez personelleri de 2013 yılında söz konusu sertifika programlarını almışlar ve sınavlar sonucunda “Sertifikalı Toplu Yapı Yöneticisi” konumuna hak kazanmışlardır.

Eğitimler Sonunda Verilen Başarı Sertifikası Örneği
Eğitimler Sonunda Verilen Başarı Sertifikası Örneği

Toplu Yapı ve Site Yöneticisi (Konut Yöneticisi) Sertifikası ve Yararları:

Bu sayılan gerek başbakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde “Toplu Yapı, Site ve Site Yöneticiliği” alanı ile iştigal eden Yönetim Şirketleri de sektörde her geçen gün büyüyen yetişmiş yönetici sıkıntısını bu sertifika eğitimlerini almış olan yine sektör profesyonellerini istihdam ederek sağlamaktadırlar.

Siyoder (Apartman Site Rezidans ve Toplu Yapı Yöneticileri Derneği) (www.siyoder.org ) tarafından da eğiticiler ile desteklenen programlar sektör profesyonellerine yönelik olmakla beraber yine sektöre adım atmak isteyen çalışanlara yönelik olarak devam edecektir.

Diğer taraftan Başbakanlığa Bağlı TOKİ bünyesinde kurulu bulunan Emlak Yönetim AŞ ve Boğaziçi Yönetim AŞ gibi profesyonel şirketlerin Yönetim Kurullarının sözkonusu sertifikaların kurumlara girişte “tercih edilecek” ve “personel alımında önemli kriter sayılacak” ifadeleri de “sektöre yetişmiş personel” kazandırılmasında yeterli olmamasına rağmen ilk aşama “Sertifika Eğitim Programlarının” önemine de dikkat çekmektedir.

Toplu Yapıların Gelişimi
Toplu Yapıların Gelişimi

Bazı Haberler:

      Haber İçin Resmin Üzerine Tıklayın!

Para Dergisi 11-17 Mayıs Sayı:20/2014
Para Dergisi 11-17 Mayıs Sayı:20/2014
Haber İçin Resmin Üzerine Tıklayın!
Para Dergisi 11-17 Mayıs Sayı:20/2014
Para Dergisi 11-17 Mayıs Sayı:20/2014
Haber İçin Resmin Üzerine Tıklayın!
Para Dergisi 11-17 Mayıs Sayı:20/2014
Para Dergisi 11-17 Mayıs Sayı:20/2014

20130611_145305

Toplu Yapı Yöneticisi Eğitimi katılımcıları sertifikalarını aldı!  Haber İçin Tıklayın!

Toplu Yapı Yöneticileri Sertifikalarını Aldı. Haber İçin Tıklayın!

Boğaziçi Yönetim - Toplu Yapı Yöneticiliği Sertifika Programı Sertifika Dağıtım Töreni
Boğaziçi Yönetim – Toplu Yapı Yöneticiliği Sertifika Programı Sertifika Dağıtım Töreni
Boğaziçi Yönetim - Toplu Yapı Yöneticiliği Sertifika Programı Sertifika Dağıtım Töreni
Boğaziçi Yönetim – Toplu Yapı Yöneticiliği Sertifika Programı Sertifika Dağıtım Töreni

Toplu Yapı Yöneticileri Sertifikalarını Aldı. Haber için Tıklayın!

Modern şehircilik anlayışının bir parçası olan sitelerde hukukî, malî uygulamaları ve saha hizmetleri konularında yetkin profesyonellere olan ihtiyacı karşılamak üzere İstanbul Ticaret Üniversitesi-Boğaziçi Yönetim işbirliği ile düzenlenen Toplu Yapı Yöneticisi Eğitimi Sertifika Programları sonucunda katılımcılar sertifikalarını aldı.

Başakşehir’deki Boğaziçi Yönetim Genel Müdürlüğü’nün bahçesinde gerçekleşen törene  İstanbul Milletvekili Harun Karaca, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüd Uysal, İştirakler İnsan Kaynakları Koordinatörü Ali Yenilmez, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yusuf Tuna, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Cihat Demirli, Prof. Dr. Saba Özmen, Emlak Yönetim Genel Müdürü Ali Kurmahmut ve diğer eğitimciler katıldı.

Protokol konuşmalarında üniversite ile yapılan eğitim işbirliğinin önemine vurgu yapıldı. Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim İşletmeciliği Genel Müdürü İlhan Aydın Kartal, kendisinin de eğitimlere katıldığını belirterek, Ticaret Üniversitesi ile yeni dönemde de eğitim programları planladıklarını söyledi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yusuf Tuna yaptığı konuşmada, sertifika programının yanı sıra üniversitede Gayrimenkul Yönetimi yüksek lisans programı kayıtlarının başlayacağı müjdesini verdi. Tuna, “Yönetim ve etkili liderlik gibi yokluğu her zaman hissedilen bir alanda problemleri çözme ve karar verme tekniklerini öğrenmek, eğitim alanları daha başarılı kılacak, en büyük eksikliğimiz olan ekip ruhunun oluşumuna katkıda bulunacaktır. Sitelerde etkin site yönetim yaklaşımının oluşmasına katkı sağlayan bu gibi eğitimlerin devamlılığı, daha huzurlu ve dinamik site anlayışının oluşumuna vesile olacaktır” dedi.

İstanbul Milletvekili Harun Karaca, modern site yaşamının temellerinin atıldığı Başakşehir’de ilk dönemde aidat bedeli kavramının benimsenmesi adına uzun süre uğraş verdiklerini belirtti ve bu sayede Başakşehir’in huzurlu bir ilçe haline geldiğini sözlerine ekledi.

Başakşehir Belediye Başkanı  Mevlüd Uysal ise “Boğaziçi Yönetim bugüne dek site yönetim hizmetlerini en iyi verebilen sistemleri kurmuş; bünyesinde vermiş olduğu eğitim programlarında ve saha hizmetlerinde bir çok kıymetli toplu yapı yöneticisini ve de elemanını yetiştirmiş önemli bir kurumdur. Bugün de sektörün daha bilinçli olmasını sağlayacak adımlardan birini atmış ve sertifika programının üniversitelerde oluşmasına ön ayak olmuştur” dedi.

Konuşmaların ardından sertifikaların dağıtımı gerçekleşti ve yakın zamanda yeni bir eğitimin başlayacağı müjdesi verildi.

Boğaziçi Yönetim Genel Müdürü İlhan Kartal yaptığı açıklamada, “Bizim için oldukça anlamlı olan bu günde şirketimizin kuruluşundan bu yana yaptığımız işin bilimsel akademik bir yanı olduğunu düşünüyor ve bu konu üzerinde çalışmalar yürütüyorduk. Ticaret Üniversitesi ile yaptığımız protokol neticesinde hedeflediğimiz Toplu Yapı Yönetimi’nin profesyonel eller tarafından yürütülmesi gerektiği idealizmini gerçekleştirdik. Bizler ilk günden beri işimizin yöneticisiyiz; hizmet ettiğimiz sakinlerimizin hizmetkârıyız bu nedenle bu sertifika ile değer bulan toplu yapı hizmetlerini en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak bundan sonra da öncelikli amacımız olacaktır;” sözlerini dile getirdi.

Toplu Yapı Hizmetleri Sertifika Programı’nda site yönetimi, iletişim, hukuk, malî ve idarî işler, teknik uygulamalar-saha hizmetleri ve enerji başlıkları altında eğitimler verilmektedir. Kanuni düzenlemelerin güncelliğine paralel olarak eğitimlerin ilk etabında Boğaziçi Yönetim’e bağlı 130 toplu yapı site yöneticisi eğitim alırken; önümüzdeki süreçte yeni dönem eğitimlerin uygulanması öngörülüyor.

Emlak Yönetim Logo
Emlak Yönetim AŞ

Emlak Yönetim AŞ:

Emlak Yönetim Hizmetleri İdari Personeli İstanbul Ticaret Üniversitesinde ‘’Toplu Yapı Yöneticiliği’’ egitimine başladı. Haber için Tıklayın!

Emlak Yönetim ve İstanbul Ticaret Üniversitesinin birlikte organize etmiş olduğu ‘’Toplu Yapı Yöneticiliği’’ sertifika programı başladı

Emlak Yönetime bağlı sitelerde görev yapan idari personellerimize Toplu Yapı Yöneticiliği eğitimi ile  sitelerde yapılan hizmetlerin daha profesyonel bir şekilde uygulanması sağlanarak, site sakinlerine daha huzurlu ve refah düzeyi yüksek bir yaşam kalitesi sunulmaya çalışılmaktadır.

Personellerimize bir hafta boyunca verilecek eğitimde Site Yönetimi, Mali ve İdari İşler, İletişim, Teknik-Saha Uygulamaları ve Hukuk eğitimleri verilerek programımız tamamlanacaktır.

TOPLU YAPI YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİMİ- Emlak Yönetimi. Haber için Tıklayın!

Emlak Yönetim Hizmetleri ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin birlikte organize etmiş olduğu “Toplu Yapı Yöneticiliği’’ sertifika programı ile sitelerimizde idari personel olarak görev yapan Sitemiz İdari Personelleri İstanbul Ticaret Üniversitesinde 20.05.2013 – 26.05.2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Profesyonel Toplu Yapı Yöneticiliği’’ Eğitimine katıldı.

Çalışanlarımız gerek hukuki, mali, idari gerekse teknik ve saha hizmetleri konularında yetkin toplu yapı yöneticileri olmaya hak kazanmışlardır.

Alınan bu eğitimler ile  site sakinlerimize daha huzurlu ve refah düzeyi yüksek bir yaşam kalitesi sunulmaya çalışılmaktadır.

Emlak Yönetim Hizmetleri İdari Personeli İstanbul Ticaret Üniversitesinde “Toplu Yapı Yöneticiliği“ 2. Grup eğitimine başladı. Yazı İçin Tıklayın!

Emlak Yönetim ve İstanbul Ticaret Üniversitesinin birlikte organize etmiş olduğu ”Toplu Yapı Yöneticiliği” sertifika programı başladı. Emlak Yönetime bağlı sitelerde görev yapan idari personellerimize Toplu Yapı Yöneticiliği eğitimi ile  sitelerde yapılan hizmetlerin daha profesyonel bir şekilde uygulanması sağlanarak, site sakinlerine daha huzurlu ve refah düzeyi yüksek bir yaşam kalitesi sunulmaya çalışılmaktadır. Personellerimize bir hafta boyunca verilecek eğitimde Site Yönetimi, Mali ve İdari İşler, İletişim, Teknik-Saha Uygulamaları ve Hukuk eğitimleri verilerek programımız tamamlanacaktır.

 

Boğaziçi Yönetim Logo
Boğaziçi Yönetim AŞ

Boğaziçi Yönetim AŞ:

İstanbul Ticaret Üniversitesi ve  Boğaziçi Yönetim A.Ş  işbirliğiyle Düzenlenen Profesyonel Site Yöneticisi Eğitimleri Başladı. Sayfaya Ulaşmak İçin Tıklayın!

Modern şehircilik anlayışının bir parçası olan sitelerde hukuki, mali uygulamaları ve  saha hizmetleri konularında yetkin profesyonellere olan ihtiyacı karşılamak üzere İstanbul Ticaret Üniversitesi-Boğaziçi Yönetim A.Ş İşbirliği ile  sertifikalı eğitim programları başladı. Konusunda uzman akademisyen ve eğitimciler tarafından cuma ve cumartesi günlerinde üniversitenin Sütlüce Kampüsü’nde Eğitimciler Hukukçu Prof. Dr. Saba Özmen, Apartman Site Rezidans ve Toplu Yapı Yöneticileri Derneği (SİYODER) Başkanı ve İş Güvenliği Uzmanı Ozan Özen, SİYODER Yönetim Kurulu Üyesi Mete Yanıkçı, İletişim Danışmanı Ümit Hakan Bozkurt, Mali Müşavir Ekrem Dost tarafından toplu yapı yönetimi konusunda eğitim veriliyor.

   Site yönetimi, iletişim, hukuk, mali ve idari işler, teknik uygulamalar-saha hizmetleri ve enerji başlıkları altında verilirken kanuni düzenlemelerin güncelliğine paralel eğitimlerin ilk etabında Boğaziçi Yönetim A.Ş ye bağlı 130 toplu yapı site yöneticisi eğitim görüyor. Nisan ve Mayıs aylarında ise yeni dönem eğitimlerinin uygulanması öngörülüyor.
Modern şehircilik anlayışının bir parçası olan sitelerde hukuki, mali uygulamaları ve  saha hizmetleri konularında yetkin profesyonellere olan ihtiyacı karşılamak üzere İstanbul Ticaret Üniversitesi-Boğaziçi Yönetim A.Ş İşbirliği ile düzenlenen  Toplu Yapı Yöneticisi Eğitimi Sertifika Programları sonucunda katılımcılar sertifikalarını aldıBoğaziçi Yönetim A.Ş Genel Müdürlüğü Bahçesinde gerçekçekleşen sertifika törenine  İstanbul 3. Bölge Milletvekili Harun Karaca, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüd Uysal, İştirakler İnsan Kaynakları Koordınatörü Ali Yenilmez İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.Yücel Oğurlu, Kat Mülkiyeti Kanunu denince akla ilk gelen isim Hukukçu Prof Dr Saba Özmen ,Emlak Yönetim A.Ş Genel Müdürü Ali Kurmahmut,  Ticaret Üniversitesi  Sosyal Bılımler Enstitusu Muduru Profesör Dr Yusuf Tuna ve İstanbul Ticaret Üniversitesinden çok sayıda  akademisyen ve eğitimciler katıldıTörende konuşan İstanbul 3. Bölge Milletvekili Harun Karaca, modern site yaşamının temellerinin atıldığı Başakşehir de ilk dönemde aidat bedeli kavramının benimsenmesi adına uzun süre uğraş verdiklerini o dönem bu sistemin oturması adına çaba gösterdiklerini bugün ise ilçenin bu sayede örnek huzurlu bir ilçe haline geldiğini belirttiTörende konuşan Başakşehir Belediye Başkanı  Mevlüd Uysal;“Boğaziçi Yönetim A.Ş bugüne dek site yönetim hizmetlerini en iyi verebilen sistemleri kurmuş bünyesinde vermiş olduğu eğitim programlarında ve saha hizmetlerinde bir çok kıymetli toplu yapı yöneticisini ve de elemanını yetiştirmiş önemli bir kurumdur Bugün de sektörün daha bilinçli olmasını sağlayacak adımlardan birini atmış ve sertifika programının üniversitelerde oluşmasına ön ayak olmuştur ” şeklinde konuştu.İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Yardımcısı  Prof. Dr.Yücel Oğurlu;“Bu çok önemli sektörün eğitim kolunda düzenlediğimiz sertifika programının yanı sıra Yüksek lisans programını düzenlemeyi düşünüyoruz. Sistemimizi daha iyi hale getirmek için elimizden geleni yapacağız sertifi sahibi toplu yapı yöneticilerimizi yürekten tebrik ediyorum” şeklinde konuştuBoğaziçi Yönetim A.Ş Genel Müdürü İlhan Kartal; Bizim için oldukça anlamlı olan bu günde şirketimizin kuruluşundan bu yana yaptığımız işin bilimsel akademik bir yanı olduğunu düşünüyor bu konu üzerinde çalışmalar yürütüyorduk.Ticaret Üniversitesi ile yaptığımız protokol neticesinde hedeflediğimiz Toplu Yapı Yönetiminin profesyonel eller tarafından yürütülmesi gerektiği idealizmini gerçekleştirdik. Bizler ilk günden beri işimizin yöneticisiyiz hizmet ettiğimiz sakinlerimizin hizmetkârıyız bu nedenle bu sertifika ile değer bulan toplu yapı hizmetlerini en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak bundan sonra da öncelikli amacımız olacaktır.

Toplu Yapı Hizmetleri Sertifika Programında Site yönetimi, iletişim, hukuk, mali ve idari işler, teknik uygulamalar-saha hizmetleri ve enerji başlıkları altında verilirken kanuni düzenlemelerin güncelliğine paralel eğitimlerin ilk etabında Boğaziçi Yönetim A.Ş ye bağlı 130 toplu yapı site yöneticisi eğitim  alırken Önümüzdeki süreçte ise yeni dönem eğitimlerinin uygulanması öngörülüyor.

 

2013 © SiteYonetimi.Org 

 Toplu Yapı, Site, Residence, Apartman, Bina Yönetimleri Eğitim, Danışmanlık, Denetim ve Kat Mülkiyeti İlişkileri

Tel  : (+90532) 767 62 60  –   Faks: (0212) 310 24 21

Tüm Bilgi, Döküman ve Resimlerin Hakları Saklıdır.

            SiteYonetimi.Org            

   info@siteyonetimi.org


1 Yorum

Comments are closed.