Home » Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Toplu Yapı Ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı

Start here

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Toplu Yapı Ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı

Kadir Has Üniversitesi Toplu Yapı ve Site Yöneticiliği Sertifika Programı
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ TOPLU YAPI VE SİTE  YÖNETİCİSİ (BİNA YÖNETİCİLİĞİ) SERTİFİKA PROGRAMI

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ TOPLU YAPI VE SİTE  YÖNETİCİSİ (BİNA YÖNETİCİLİĞİ) SERTİFİKA PROGRAMI

13 ŞUBAT 2016 ‘da Başlıyor!!!

 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Toplu Yapı ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Toplu Yapı ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı

13 Şubat -28 Şubat 2016 tarihleri arasında

Her Cumartesi-Pazar (09.30 – 17.30) arası 

13-14-20-21-27-28 Şubat 2016 tarihlerinde ( Toplam 6 gün-48 saat) 

Hızlı Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin :

(+90) 0532 767 62 60 yi Arayabilirsiniz.

Eğitim Katılım Formu İçin Bu Yazıya Tıklayın!!!

Detaylar Aşağıdadır.

 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Toplu Yapı ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Toplu Yapı ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı

SERTİFİKALAR ve SERTİFİKA NEDEN İHTİYAÇ? 

Toplu Yapı ve Site Yönetiminin 2000 li yıllarla beraber hızla gelişen bir sektör olması sebebi ile bu iş dalında yetişmiş personel ihtiyacı da gündeme gelmiştir. Ancak sektörün birden gelişmesi yetişmiş personellerin eğitim kurumları yerine benzer sektörlerden sağlanması ile ihtiyaç giderilmesi yoluna gidilmiştir. Üniversitelerde ancak İki Yıllık Meslek Yüksek Okullarında bulunan “Emlak ve Emlak Yönetimi” bölümlerinin müfredatları ile yetersiz kalmakta ve sektöre destek olamamaktadır. Bu amaçla “Toplu Yapı ve Site Yöneticiliği” İki Yıllık Meslek Yüksek Okulları Bölümleri ve daha sonra Dört Yıllık Lisans Programları oluşturuluncaya kadar İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Arel Üniversitesi,Bilgi Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf gibi üniversitelerin “Mesleki Eğitim”, “Yaşam Boyu Eğitim” ve “Sürekli Eğitim” Merkezleri “Toplu Yapı ve Site Yöneticiliği Sertifika Programları” oluşturmaya başlamıştır.

Bu merkezlerde ilgili programa katılan Toplu Yapı ve Site Yönetimi alanında mevcut çalışan müdür, müdür yardımcısı, yönetici, mali ve idari personel, teknik personel ile Toplu Yapı Yönetimi konusunda hizmet veren profesyonel şirketlerin merkez personelleri sertifika programlarını almışlar ve sınavlar sonucunda “Sertifikalı Toplu Yapı Yöneticisi” konumuna hak kazanmışlardır.

Sertifika Sahipleri Bilgisi İçin Buraya Tıklayınız.  

Ekrem DOST Genel Tekrar ve Sınav

 

EĞİTİMİN KONU VE AMACI

İnşaat sektörü ile beraber buna bağlı olarak konut sektörü ülkemizin   gelişen ve büyüyen sektörleridir.Apartmanlar, Siteler , Rezidanslar, Yüksek Katlı Binalar,Toplu konutlar, İş Merkezleri, Alışveriş Merkezleri günlük hayatımıza hızla girmiş ve yaşantımızda yer edinmiştir. Şehirleşmenin artması ile birlikte, insanların yaşam tarzlarının yanı sıra şehirlerdeki yerleşim biçimlerinde de değişiklikler olmaya başlamıştır.

“Bina yönetimi” hukuk dışında yönetim bilimi, teknik yeterlilik, iletişim kabiliyeti,mevzuat bilgisinin dahil olduğu bir alandır. Bina yöneticileri Medeni Kanun, Kat Mülkiyeti Kanunu,İmar Hukuku,İş Kanunu, İş Güvenliği Kanunu ve mevzuatını adaletli bir yönetim gerçekleştirebilmek için bilmek durumundadırlar. Binalarda yer alan ısıtma, soğutma ve diğer sıhhi tesisatlar, yüksek hızlı asansörler, yangın algılama ve ihbar sistemleri gibi elektronik ve elektromekanik sistemlerin çalışma, bakım ve ömürlerini uzun tutmak için asgari teknik bilgiye sahip olmak zorunluluk haline gelmiştir. Yöneticiler, Yıllık bir kaç milyon Türk Lirasını aşan ortak alan bütçelerini idare ederken temel muhasebe, bütçe, kesin hesap ve asgari finansal analiz tekniklerini bilmek durumundalar. Bu bütçelerde tasarruf edebilmek için Vergi Mevzuatı, personel istihdam biçimlerine, enerji verimliliği uygulamalarına başvurmak sürekli araştırmak ve gelişen dünyayı, gelişmeleri takip etmek gerekmektedir.   Böylece “Apartman, Site, Toplu Konut, Rezidans binaları” orta hizmetçiliği yapan sair işletmeler sayılmalarına rağmen esasen idareleri bir şirket idaresinden farklı olmadığından verimli yönetilmeleri ve hizmet kalitesinden memnuniyet sağlanması mümkün olabilecektir.

Program ile, Toplu Yapı ve Site ( Bina)   Yöneticiliği alanında teori ve bilgi edinimi yanında, reel sektörden birçok uzman ve yönetici ile de bir araya gelinerek yapılacak paylaşım ve uygulama çalışmaları ile, Apartman, Site , Rezidans, Yüksek Katlı Bina,Toplu konut, İş Merkezleri, Alışveriş Merkezleri yönetiminde görev alacak gerek hukukî, malî, idarî gerekse saha hizmetleri konularında yetkin uzman profesyoneller yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

EĞİTİMİN KONUSU

Eğitimin konusu , Toplu yapı ve sitelerde ( bina yönetimlerinde)   gerek hukukî, malî ve idarî uygulamaları yerine getirmek amacı ile profesyonellerin yetiştirilmesi, bu konuda çalışan profesyonellerin bilgi birikimlerinin zenginleştirilmesidir.

“Bina ve Tesis Yöneticileri”nin görev tanımı ; Apartman, Bina, İş Merkezi, İş Hanı, Alışveriş Merkezi ,Villa, Residence, Site ve Toplu Konut komplekslerinin ana yapısının, bloklarının ve bağlı mekanlarının bina, tesis bakım ve işletme yönetimini, hukuki yönden mevzuatlara bağlı olarak, mali, muhasebe hizmetlerini, temizlik, güvenlik, peyzaj ve bahçe bakımı ile teknik tesisat ve altyapı sistemlerinin ve işletim sistemlerinin en ekonomik biçimde, işletim senaryolarına ve teknik/idari spesifikasyonlara uygun olarak onaylı bütçe içinde bağlı olduğu genel kurul (temsilciler kurulu) ve onun belirlediği Yönetim (Yönetim) Kurulu ile koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak, bu sistemleri kurmak, hizmet veren idari, teknik, güvenlik, temizlik ve servis personelleri ile diğer outsource personelinin sevk ve idaresini gerçekleştirmek, kat malik ve sakinlerinden gelen öneri ve şikayetleri değerlendirerek çözüm önerileri geliştirmektir.

KATILIMCILARA SAĞLAYACAĞI FAYDALAR

Program mezunlarının henüz meslek kabul edilmeyen Toplu Yapı ve Site Yöneticiliği ( Bina Yöneticiliği)   sektöründe bir standardizasyon sağlanmasına bir başlangıç oluşturmaları beklenmektedir.

Sertifika Programı ile sektöre etkin ve bilinçli yöneticiler yetiştirme hedefi bulunmakla beraber, sektörün minimum 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarında “Bina Ve Tesis Yönetimi” bölümlerine ihtiyacı olduğu, daha sonra 4 Yıllık Lisans Eğitimleri ve Yüksek Lisans eğitimlerine sahip yöneticilerin sektörün mesleki kriterlerinin belirlenmesinde ve standartların oluşmasında katkı sağlayacağı da bilinmektedir. Toplu Yapı ve Site Yöneticisi ( Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı bu standartlaşma ve gelişimin ilk ayağı olacaktır.

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

Etik anlayışa sahip, dürüst, sorumluluk bilinci ile hareket eden, liderlik ve topluma hitap ehliyeti sahibi, yönetim işini bilim,sanat ve teknik yeterlilik açısından uygulayabilen, halka ilişkileri kuvvetli, hukuk, mali ve idari yönden yeterli, asgari teknik bilgi birikimine ve tecrübeye sahip Toplu yapı ve site yöneticilerinin ( bina yöneticisi) yetişmelerini sağlamaktır.

KATILIMCILARA SAĞLAYACAĞI FAYDALAR

İlk günden itibaren katılımcılar için hazırladığımız içerikler ile, ilginizi arttırmanıza yardımcı olacak video, sunu ve diğer yazılı materyal sayesinde, her derse ayrı bir anlam katıyoruz. Her ders öncesi mutlaka bir önceki derslere atıfta bulunarak gerçek yaşamdan örnekler ile öğrenilenlerin pekiştirilmesini sağlıyoruz. Bazı modüllerde mutlaka o alanda uzman bir profesyoneli de konuk olarak davet edip öğrendiklerinizi kendileri ile paylaşmanız, gerçek yaşamdaki uygulamalara yönelik sorularınızı sormanız ve teori ile pratiği iç içe geçirecek bir deneyimi yaşamanızı sağlıyoruz.

SERTİFİKALANDIRMA
Program sonunda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve siteyonetimi.org&katmulkiyeti.com  tarafından ortaklaşa hazırlanan bir sertifika veya katılım belgesi aşağıdaki kriterler dâhilinde verilecektir.  Katılımcılar eğitim sonunda % 70 devam koşulunu sağlamaları ve final sınavından minimum % 70 başarı elde etmeleri koşulu ile üniversite onaylı sertifika alabileceklerdir.

Mete YANIKÇI Dersi -KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ TOPLU YAPI VE SİTE YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI
Mete YANIKÇI Dersi – TOPLU YAPI VE SİTE YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

KATILIMCI PROFİLİ:

 • Kariyerine Bina Yönetimi alanında yön vermek isteyenler,
 • Gerek ticari gerekse konut sitelerinde profesyonel Yönetici, Müdür, Teknik Müdür, Asistan, Sorumlu, Muhasebe, Saha çalışanı ve benzeri pozisyonlarda olup kendilerini geliştirmek isteyenler,
 • Bina Yönetimi sektöründe yer almak isteyen Site Muhasebe Sorumluları ve Bina Yöneticisi Adayları,
 • Bina yönetimlerinde filen çalışan ya da bu alanda kendini geliştirmek veya kişisel gelişimine katkıda bulunmak isteyen tüm profesyoneller
 • Türkiye’de Hizmet Veren Bina, Site Yönetim ve Tesis Yönetim Şirketleri Çalışanları,
 • Emlak Aracılık ve Danışmanlık Hizmetleri çalışanları,
 • Bina yapım projelerinde Satış Sonrası Hizmetler personelleri ,
 • Toplu Yapı/ Site/ Apartman/ Bina Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler, Denetçiler, Kat Malikleri

EĞİTMEN PROFİLİ:

PROGRAMDAKİ EĞİTMEN PROFİLLERİNE ULAŞMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

Eğitmen grubumuz Toplu Yapı ve Site Yönetimi, Mali ve Hukuki Mevzuat, Bilişim, Finans, Holding, Danışmanlık Reklam Medya ve Halkla İlişkiler, Lojistik, Turizm ve Otelcilik ve Sağlık sektörlerinde her biri en az 10 yıllık yöneticilik deneyimi olan uzmanlar ile alanında akademik kariyer yapan kişilerden oluşmaktadır

Eğitmenlerimiz hem teorik anlamda bilgilerini sizlerle paylaşacak hem de diğer eğitim kurumlarında olmayan saha tecrübesi ve uygulama örnekleri ile birlikte sizlere önemli deneyim ve eşsiz bilgiler sağlayacaktır.

PROGRAMDAKİ EĞİTMEN PROFİLLERİNE ULAŞMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

EĞİTİM SONU -KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ TOPLU YAPI VE SİTE YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI
EĞİTİM SONU
-TOPLU YAPI VE SİTE YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

TOPLU YAPI VE SİTE YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAM İÇERİĞİ 

 1. MODÜL / Mali ve İdari İşler (09:30 / 17:30)             (1,5 Gün)
 • Genel Muhasebe Bilgisi 
 • İşletme Finansı, Bütçeleme Teknikleri ve Uygulamaları
 • Yönetim ve Site Muhasebesi (İşletme Projesi, Bağımsız Bölüm Sayısına Göre Dağılımları, Aidatlar, Resmi Defterler, Dönemsel ve Kesin Hesaplar, Mali Tablolar ve Raporlamalar)
 • Apartman ve Site Yönetimi Mali Mevzuat Uygulamaları (,Gelir Vergisi Mevzuatı, Stopaj ve Damga Vergisi, SGK Mevzuatı, Ortak Alanların Kiraya Verilmesi, Resmi Mercilerle İlişkiler)
 • Apartman ve Site Hesapları Denetimi

 

 1. MODÜL / Teknik Uygulamalar / Saha Hizmetleri / Enerji   (09:30 / 17:30)    (1,5 Gün)
 • Yapı Tekniği ve Toplu Yaşam Alanlarında Teknik Hizmetlerin Planlanması ve Uygulama Aşamaları
 • Servis Hizmetleri Planlama, Uygulama ve Raporlama Yöntemleri
 • Sahada İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
 • Enerji Verimliliği, Enerji Yöneticisi ve Yönetimi Uygulamaları
 • Teknik Yasal Zorunluluklar (Sertifikalar, Muayeneler vs…)
 • Sigorta Uygulamaları
 • Site Sakinleriyle İlişkiler Masası Uygulamaları
 • Şikâyetlerin Değerlendirilmesi, Geri Bildirimi, Arşivlenmesi
 • Toplu Yapı Yönetiminde Web tabanlı Yönetim, Muhasebe, Servis Hizmet ve İletişim Sistemi Kullanımı 

 

 1. MODÜL / Hukuk (09:30 / 17:30)             (1 Gün)
 • 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Düzenlemeler, 5711 Sayılı Kanunla Toplu Yapı Yöneticiliğine Gelen Yenilikler
 • Kanuni Yönetim Organları (Ana gayrimenkul Yönetiminde Kanun, Yönetim Planı, Genel Kurul, Yönetici Fonksiyonları)
 • Yönetim Planı ve İşlevselliği (Yönetim Planı ve Bütünlüğü, Yönetim Planının Değiştirilmesi, Apartman Yönetim Planları, Site/Toplu Yapı Yönetim Planları
 • Kat Mülkiyeti,Toplu Yapı ve Site Yöneticiliği İle İlgili Diğer Mevzuat

 

 1. MODÜL / Site Yönetimi (09:30 / 17:30)             (1 Gün)
 • Apartman, Toplu Yapı (Site) Yönetimi, Etkin Site Yönetim Yaklaşımı
 • Yönetim Fonksiyonları ve Uygulanması
 • Kişilerarası İletişim ve Kontrol Altında Tutulması
 • Toplu Yapı Yönetimi Oluşturma İş ve İşlemleri (Karar Defteri, İşletme Defteri, Arşiv Yönetimi, Yönetim Kurulu Toplantıları, Genel Kurul Toplantıları)
 • Ortak Alanlar ve Yönetimi (Havuzlar ve Sosyal Tesisler, Bahçe – Peyzaj, Otopark, Reklam Alanları, Diğer Ortak Alanların Kullanımı, Kiralanması ve Yönetimi)
 1. MODÜL / İletişim ve Halkla İlişkiler (09:30 / 13:30) (0,5 Gün)
 • Etkili İletişim (Günlük Hayatımızda İletişim, Yöneticilerde İletişim Becerileri ve Liderlik, Beden Dili ile Sözlü, Yazılı ve Yüz Yüze iletişim arasındaki farklılıklar ve kullanım alanları)
 • Yönetim ve Liderlik (Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri, Toplantı ve Zaman Yönetimi, Çatışma Yönetimi, Zor insan ve Durumlarla başa çıkma, Ekip Ruhu ve Takım Kurma,)
 • Halkla İlişkiler (Halkla İlişkilerin Tanımı ve İlkeleri, Kat Malikleri ile İlişki Yönetimi, Yüz yüze Görüşme, Telefonla Görüşme, Dergi, Broşür, Bülten Örnekleri, İnternet Yayıncılığı)
 • Toplu Yaşam Kültürü ve Komşuluk İlişkileri ile Toplu Yaşam Psikolojisi

                                                

 1. MODÜL / Değerlendirme ve Sınav (13:30 / 17:30) (0,5 Gün)
 • Genel Değerlendirme ve Tekrar (Örnek Olaylar, Beyin Fırtınası, Örnek Final Soru Çözümleri)
 • Final Sınavı (Programa % 70 devam sağlayan her katılımcının katılabileceği sınav uygulaması)
SINAV ZAMANI - KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ TOPLU YAPI VE SİTE YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI
SINAV ZAMANI –
TOPLU YAPI VE SİTE YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

PROGRAM:

Program 13 Şubat 2016 – 28 Şubat 2016 tarihleri arasında Cumartesi ve Pazar günleri, toplamda 6 gün (09.30 – 17.30) ve 48 saat olarak planlanmıştır.

KATILIM ÜCRETİ:

Sertifika Programı (3 Hafta / 6 gün / 48 saat) ücreti 1.000 TL + KDV (%8)

Anlaşmalı kredi kartlarına taksit ve peşin ödemede  indirim olanağı bulunmaktadır.

% 5 İNDİRİM 3 – 5 Kişi arası toplu katılımcılara

% 10 İNDİRİM  5 – 10 Kişi arası toplu katılımcılara / Peşin ödemelere / Üniversitemiz personeli 1. derece yakınlarına / Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi mezunlarına / Kamu çalışanlarına / Şehit ailesi ve çocuklarına / Engellilere

% 20 İNDİRİM 10 ve üzeri toplu katılımcılara

% 25 İNDİRİM  Üniversitemiz (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)  öğrencilerine

% 40 İNDİRİM   Vakıflar personeline

% 50 İNDİRİM  Üniversitemiz (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)  personeline

***Genel indirim oranlarında en yüksek oran uygulanır.

***İndirim oranlarımızda kontenjan sınırı bulunmaktadır.

İNDİRİMLİ KATILIM İÇİN BURAYA TIKLAYARAK BAŞVURU FORMU’nu DOLDURUNUZ

EĞİTİME BAŞLARKEN -KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ TOPLU YAPI VE SİTE YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI
EĞİTİME BAŞLARKEN -TOPLU YAPI VE SİTE YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

İNDİRİMLİ KATILIM İÇİN BURAYA TIKLAYARAK BAŞVURU FORMU’nu DOLDURUNUZ

ÖDEME BİLGİLERİ:

 

Ödemeler Üniversite Banka Hesaplarına veya Kredi Kartı ile yapılacaktır.

İlk derse gelindiğinde, ödeme makbuzlarının ibraz edilmesi istenebilir.

dsk (8)

EĞİTİM YERİ:

Haliç Yerleşkesi :
Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No:12/A Beyoğlu / İSTANBUL
Tel        : 0212 521 81 00 Pbx – Dahili : 2060 -2021-2015
Faks    : 0212 369 81 64

Call Center GSM: 0532 767 62 60

E-posta: egitim@siteyonetimi.org ; fsmsem@fsm.edu.trfsmsem@gmail.com

KATILIM İÇİN BURAYA TIKLAYARAK EĞİTİM KATILIM BAŞVURU FORMU’nu DOLDURUNUZ.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Kampüsü
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Kampüsü

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Kampüsü

EĞİTİMCİLER:

* Ozan ÖZEN (İstanbul İlk Derece Mahkemesi   Bilirkişisi –  İş Güvenliği Uzmanı (A)   – Apartman Site Rezidans ve Toplu Yapı Yöneticileri Derneği Başkanı)

Mete YANIKÇI (Emekli Astsubay (Dz.K.K.lığı) – Güvenlik, Danışma ve Konsiyerj   Yöneticisi)

Ekrem DOST (Danışman, SMMM, Eğitimci)

Tahir Deniz EMERLE  (İletişim ve Halkla İlişkiler)

*  Melek  Meltem Aykut Giray (Kat Mülkiyeti, Medeni Hukuk, Kabahatler Kanunlarında   Uzman Avukat)

 

EĞİTİM KADROSU :

Tahir Deniz EMERLE,İletişim ve Halkla İlişkiler

1964 İstanbul doğumlu Tahir Deniz Emerle, evli ve üç çocuk babasıdır. İlkokul, ortaokul ve liseyi İstanbul da okudu. Ortaokulu kültür koleji, liseyi ise Çavuşoğlu kolejinde bitirdi. İşletme bölümünü bitirdikten sonra, Turizm sektöründe faaliyet gösterdi. Özel okullarda genel koordinatör ve idari müdür olarak görev yaptı. Bu alanlarda birçok halkla ilişkiler ve idari personeller yetiştirmiştir. 2008 yılından itibaren gelişmekte olan inşaat sektöründen dolayı bu alana geçiş yaparak, büyük sitelerde ve residencelerde müdürlük yaptı, yapmaya devam etmektedir. Bu bölümlerle ilgili Üniversite eğitim sertifikalarına sahiptir. Halen 1. İhtisas Mahkemeleri Site Yönetimi dalında Bilirkişi olarak görev yapmaktadır. Site yönetimlerine ve İnşaat firmalarına danışmanlık görevlerini sürdürmektedir. Aynı zamanda SİYODER dernek üyesidir.

 

EKREM DOST Danışman, S.M.M.M., Eğitimci

1971 İstanbul doğumlu Ekrem Dost, Lisans Eğitimini MARMARA Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Maliye bölümünde 1992 yılında tamamlamıştır. 2 yıllık Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik stajı süresince- İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nın düzenlediği bir çok eğitimlere de katılan Ekrem Dost, 1999 yılından itibaren S.M.M.M. olarak çalışmakta olup İSMMMO üyesidir.

Ekrem Dost; 1992-1996 yılları arasında Güvendik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. de denetmen yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 1996 yılında Kadıoğlu Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. firmasına geçmiş ve 1999 yılına kadar burada görev yapmıştır. Burada özellikle petrol ve tekstil konularında Türkiye’nin ilk 500 firması arasında yer alan çeşitli firmaların denetimlerini yapmış ve vergi danışmanlığı faaliyetlerinde bulunmuştur. 1999 – 2004 yılları arasında Astaş Juki Konfeksiyon Makinaları A.Ş. de Mali İşler ve Denetim Grup Müdürü olarak görev yapmış ve buradaki çalışmaları ile Dış Ticaret İşlemleri, Serbest Bölgeler Kanunu ve Muhasebe Uygulamaları konusunda uzmanlık sağlamıştır.

1992 den bugüne; Danışmanlık, Gıda, İçecek, Tekstil, Perakende, İnşaat, Taahhüt, Kuyumculuk ve Petrol Sektörlerinde faaliyet gösteren 85 firmaya Mali Müşavirlik ve Yönetim Danışmanlığı hizmeti vermekte olan Ekrem Dost, halen kariyerine Danışman, Eğitimci ve Mali Müşavir olarak devam etmektedir. Muhasebe sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi sağlamak, yürürlükteki vergi kanunlarının uygulanması ve denetimleri konularında danışmanlık vermek, firma bünyesinde yer alan muhasebe ve finans personelinin eğitimlerini ve mesleki gelişimlerini sağlamak, firma birleşmeleri ve bölünmeleri işlemlerinde danışmanlık yapmak, ticaret şirketlerinin kurulum ve tasfiyelerini gerçekleştirmek ve yeni T.T.K. uzmanlık alanlarını oluşturmaktadır. İngilizce bilen, evli ve yedi yaşında bir kızı olan Ekrem Dost, fırsat buldukça basketbol ve briç oynamakta, ekonomi, vergi ve ticaret hukuku konuları ile ilgilenmektedir.

 

Ozan ÖZEN – İşletme Mühendisi (İTÜ) – İş Güvenliği Uzmanı (A)

 • Kat Mülkiyeti Mevzuat ve Bina ve Tesis Yönetim Uzmanı
 • İşletme Mühendisi (İTÜ)
 • İstanbul Aydın Üniversitesi ABMYO Emlak ve Emlak Yönetimi
 • İş Güvenliği Uzmanı (A)
 • İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Bilirkişisi – Bina Yöneticiliği, Kat Mülkiyeti, Emlak Yönetimi
 • SİYODER Başkanı www.siyoder.org
 • www.KatMulkiyeti.Com Baş Yazarı

1974 yılında Almanya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1991′de Özel Üsküdar Fen Lisesi’ni bitirdi. 2000’de İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Üniversite yıllarında ve sonrasında yayın ve iletişim, aydınlatma sektörlerinde yöneticilik görevi yaptı. 2002 yılında Maytur Turistik Tesisler A.Ş’de Tesis ve Bina Yönetimi Müdürü olarak sektöre adım attı. Değişik tesis ve rezidans binalarında yöneticilik görevleri yaptı. 2011 yılında gayrimenkul yönetimi sektöründe mevzuatın gelişmesi sebebi ile özellikle bu alandaki çalışan işgücünü eğitmek ve bilinçlendirmek amacı ile C Sınıfı İş Güvenliği uzmanlığı belgesini aldı.

Halen İstanbul’da üst düzey bir rezidansın yöneticilik görevlerini yerine getirmekte, özellikle toplu yapı ve konut alanında hizmetler ve çözümler üreten SOS GROUP/ SOSMAX Baş Organizasyon ve Profesyonel Yönetim Hizmetleri Ltd. Şirketinde danışman olarak görev yapmakta, Sosyal Sorumluluk Projesi olarak Nisan 2007′de yayına başlayan ve Bina ve Tesis Yönetimi konularında ihtisas bilgileri veren tek portal www.katmulkiyeti.com ‘un yöneticilik görevini üstlenmekte, gayrimenkul sektöründe konut üreten firma ve yatırım ortaklıklarına yönetim planı, tesis işleyiş prosedürleri ve yaşam senaryoları hazırlamakta, SİYODER Apartman Site Rezidans ve Toplu Yapı Yöneticileri Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesindeki “Toplu Yapı Yöneticisi Yetiştirme Sertifika Programı” nda Site Yönetimi, Teknik Uygulamalar / Saha Hizmetleri / Enerji / İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları Eğitimlerini vermektedir.

Bununla beraber Bina Yöneticiliği, Kat Mülkiyeti, Emlak Yönetimi konularında İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Bilirkişisi olarak görev almakta, Enerji Bakanlığı’nın Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi politikaları doğrultusunda Enerji Yöneticisi eğitimlerine devam etmektedir.

Özen evli ve bir kız babasıdır… www.ozanozen.com

 

Mete YANIKÇI –Emekli Astsubay (Dz.K.K.lığı) – Güvenlik, Danışma ve Konsiyerj Yöneticisi

1965 yılında Gölcük/Kocaeli’nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1983 yılında Karamürsel Eğitim Merkezi Komutanlığındaki Sınıf Okulunu bitirerek İdari Astsubay olarak göreve başladı. 1983-2006 yılları arasında Deniz Kuvvetlerinin çeşitli gemi ve karargahlarında İdari ve İstihbarat Astsubayı olarak görev yaptı. 2005 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme bölümünü bitirdi. 2006 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığından emekli oldu. İKEA/Ümraniye’de Güvenlik Müdürü olarak hizmet sektörüne yönetici olarak göreve başladı. Sonrasında değişik bir hizmet sektörü olan Kemer Golf & Country Club’da Güvenlik Müdürü olarak görev yaptı.

Halen İstanbul’da üst düzey bir rezidansın yöneticilik görevlerini yerine getirmekte, özellikle toplu yapı ve konut alanında hizmetler ve çözümler üreten SOS GROUP/ SOSMAX Baş Organizasyon ve Profesyonel Yönetim Hizmetleri Ltd. Şirketinde danışman, Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında 1983 mezunu Deniz Astsubayları www.DASTOK83.com WEB sitesinde yönetici olarak görev yapmakta ve SİYODER Apartman Site Rezidans ve Toplu Yapı Yöneticileri Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyesi görevini sürdürmektedir.

Melek Meltem Aykut Giray – AVUKAT (Kat Mülkiyeti, Medeni Hukuk, Kabahatler Kanunlarında Uzman)

1986 İzmir doğumlu Meltem Aykut, Lisans Eğitimini Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2010 yılında tamamlamıştır.

1 yıllık Avukatlık stajı ardından şirketler, ticaret, iş hukuk vb. alanlarda kendini geliştirmek adına Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin (Henkel) Hukuk Departmanında görev almıştır. Bu görevinde birçok çeşit Sözleşme üzerinde çalışmış ve müzakerelere katılmış, İş Hukuku alanında ve bir anonim şirketin gereksinimlerini karşılayacak şekilde Ticaret Hukuku alanında danışmanlık vermiştir. Bunun yanı sıra satış ve satın alma departmanı gibi sürekli Henkel adına Sözleşme imzalayan destek fonksiyonlarına Sözleşmeler hususunda rutin eğitim vermiştir.

2013 yılında Henkel ile yollarını ayıran ve bu yolculuğa kendi hukuk bürosunu açarak devam etmek isteyen Meltem Aykut, Av. Begüm Demircan ile ortaklık kurarak AYDE Hukuk ve Danışmalık Bürosunu açmış ve böylece hukuki hizmetini buradan yürütmektedir.

Meltem Aykut evli olup, hobileri arasında farklı kültürleri tanımak amaçlı seyahatlere çıkmak, bu seyahatlerinde karşılaştığı ve oraya ait farklı tatları keşfetmek ve kendi mutfağına taşımak, farklı tür ve coğrafyalardan film ve dizi izlemek, psikolojik konulu belgesel izlemek, spinning yapmak yer almaktır .

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2013 © SiteYonetimi.Org 

 Toplu Yapı, Site, Residence, Apartman, Bina Yönetimleri Eğitim, Danışmanlık, Denetim ve Kat Mülkiyeti İlişkileri

Tel  : (+90532) 767 62 60  –   Faks: (0212) 310 24 21

Tüm Bilgi, Döküman ve Resimlerin Hakları Saklıdır.

            SiteYonetimi.Org            

   info@siteyonetimi.org