Home » Enerji Kimlik Belgesi (EKB) ve Zorunluluğu

Start here

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) ve Zorunluluğu

Toplu Yapı, Site, İş Merkezi, Bina ve Apartmanlarda Enerji Verimliliği -1

“Enerji Kimlik Belgesi (EKB) ve Zorunluluğu”

ozanozen-1-1

Ozan ÖZEN

 ozan@ozanozen.com   – www.ozanozen.com

– Kat Mülkiyeti Mevzuat ve Bina ve Tesis Yönetim Uzmanı

– İşletme Mühendisi (İTÜ)

– İstanbul Aydın Üniversitesi ABMYO Emlak ve Emlak Yönetimi

– İş Güvenliği Uzmanı (A)

– İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Bilirkişisi – Bina Yöneticiliği, Kat Mülkiyeti, Emlak Yönetimi

– SİYODER Başkanı www.siyoder.org

– www.KatMulkiyeti.Com Baş Yazarı

– İstanbul Ticaret Üniversitesi , İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi Toplu Yapı ve Site Yöneticiliği Programları Site Yönetimi ve Teknik Konular Mevzuatları Eğitmeni

               

İstanbul, 8.03.2017

Değerli Meslektaşlarım,

ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) ve ZORUNLULUĞU!

Bugünlerde basında

“Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olmayan binaların alım-satım kiralaması yapılamayacak”

“Enerji Kimlik Belgesi (EKB) nedir, EKB nasıl alınır?”

“Son zamanlarda gündemden düşmeyen Enerji Kimlik Belgesi, gayrimenkul geliştiricileri kadar konut alanları da etkiliyor.”

“Enerji kimlik belgesi zorunlu hale geliyor”

“Isı yalıtımı Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olmayan daireler satılamayacak”

gibi kabus gibi haberler okuyoruz.

 

 

Peki bu haberlerin tümü doğru mu?

Aslında konu tamamen Enerji Verimliliği’ne daha doğrusu Türkiye’de maalesef çok konuda olduğu gibi verimsizliğine dayanıyor. Ülkemiz bir dolarlık mal ya da hizmet üretmek için OECD ülkelerinde kullanılan enerji miktarının yaklaşık iki katı enerji kullanmaktadır. Türkiye,

2004 yılında Enerji Verimliliği Strateji Belgesi yayınlanmış, 2007 yılında 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu yürürlüğe almış. 2012 yılında 2012-2023 yılları arasını kapsayan yeni bir Enerji Verimliliği Strateji Belgesi yayınlanmıştır. Enerji Verimliliği Kanununa bağlı idari düzenlemeler de yapılmıştır. Avrupa Birliği’nin yayınladığı İlerleme Raporlarında sürekli olarak Enerji Verimliliği’ne değinilmiş, Enerji Verimliliğinin arttırılması hususunda ülkemize fonlar sağlamış, bazı projeleri finanse etmiştir

Enerji Verimliliği, daha az enerji kullanarak aynı işi yapabilmek olarak tanımlanır. Enerji verimliliği birim hizmet ya da iş üretimindeki enerji tüketiminin azaltılm
asıdır.

Türkiye enerji potansiyeli açısından zengin bir ülke olmamakla beraber, ithal kaynaklardan elde ettiği ve ürettiği enerjiyi maalesef israf etmektedir. Ülkemizde, binalarda kullanılan enerjiden %30, sanayi sektöründe %20 ve ulaşım sektöründe %15 tasarruf potansiyeli bulunmaktadır.

TBMM, enerji verimliliğinin arttırılması amacı ile 2007 yılında Enerji Verimliliği Kanunu çıkarmış, Bakanlık (yürütme) kanuna uygun yönetmelikleri yayınlamış ancak gelinen noktada yapılması gerekenlerin pek azı hayata geçmiştir.

Eğer Yöneticisi olduğunuz bina 01.01.2011 yılından sonra iskan belgesi almış ise Enerji Kimlik Belgeniz Bulunuyor Olabilir

Enerji Verimliliği Kanununun öngördüğü enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, israfın önlenmesini ve çevrenin korunmasını amaçlayan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 05.12.2008 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu yönetmeliğe göre 2011 yılından sonra yapılan binalar hali hazırda Enerji Kimlik Belgesi almak zorunda. Bir ölçüde bu binalar daha çok Enerji Verimliliğine sahip, denetlenebildi. Örneğin Merkezi Sistem Isıtma ve Soğutma Sistemlerine sahipler, bu sistemler kalorimetre isimli cihazlar ile bağımsız bölümlerin ( dairelerin ve/veya işyerlerinin ) kullandığı kadar enerjiyi ödemelerine imkan veriyor, ısı yalıtımı büyük bir oranda standartlaştırıldı. 2011 yılından sonra tamamlanan binalarda Enerji Kimlik Belgesi yok ise belediyeler mevzuat gereği “yapı kullanım izin belgesi” vermemektedir. Böylece yeni binalar   “Enerji Kimlik Belgesi” ni almak zorunda olduklarından belge sahibidirler.

 

Eğer Yöneticisi olduğunuz bina 01.01.2011 yılından önce iskan belgesi almış ise Enerji Kimlik Belgeniz Bulunmamaktadır. Yine eğer binanız Kat Mülkiyeti’ne Geçmemiş ise Enerji Kimlik Belgeniz Bulunmamaktadır.

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, 2011 yılından önce yapılmış mevcut binalar için bir geçiş süresi belirledi. Buna göre 2 Mayıs 2017 tarihine kadar mevcut binalar enerji kimlik belgesini almak zorundadır. Bu tarihten sonra mevcut binaların alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerinde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olma şartı aranacak. ( Ancak nasıl aranacak henüz bu husus belli değil)

Enerji Kimlik Belgesi Talebi İçin Tıklayın
Enerji Kimlik Belgesi Talebi İçin Tıklayın

2 Mayıs 2017 tarihine henüz iki ay kaldı. Bu aralar tüm ülkede bir referandum telaşı var. Dolayısı ile Enerji Kimlik Belgesi ( EKB)’nin unutulması ihtimali çok fazla.

Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Akın, geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanına bu konuyla ilgi bir soru önergesi verdi. Bakan’ın verdiği bazı yanıtlar ilgi çekici.

  • Ülkemizde Enerji Kimlik Belgesi ( EKB) alması gereken bina sayısının 9.152.655
  • Yönetmeliğin Enerji Kimlik Belgesi Alınması Zorunluluğunun ( EKB) yürürlüğe girdiği tarih olan 01.01.2011 yılından bu yana bu binaların 500.000 EKB almış. EKB alan binaların 450.000’i 2011 yılı sonrası iskan alan yeni binalar. Onlar Enerji kimlik belgesini zorunlu oldukları için almışlar.
  • Mevcut ( eski) binaların sadece 50.000’i enerji kimlik belgesini almış. Yani toplam sayının % 1’inin altında . Tam olarak yüzdesi =50.000/ (9.152.655-450.000) = % 0,57. Başka bir ifade ile Binde 5’i . ( Maalesef)
  • Enerji Kimlik Belgesini almak için son tarih olan 2 Mayıs 2017 için bir erteleme ise yapılmayacak .
  • Kamu binalarının kaçında enerji kimlik belgesi alınıp alınmadığı henüz belli değil maalesef.

 

 

O halde 2 Mayıs 2017’den sonra Yönettiğimiz binalardaki ev sahipleri evini satarken, ya da binamızda ev alırken, evini kiraya verirken, ev kiralarken önemli bir sorunla karşı karşıya kalacak. Kendilerinden Enerji Kimlik Belgesi istenecek. Tabi henüz ne şekilde isteneceği belli değil. Kiralamalarda açıkça kendi fikrim denetleyecek bir kurum yok henüz. Ancak Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bu hususta bir düzenleme yapabilir ve aynı DASK sigortasında olduğu gibi bağımsız bölüm devir işlemlerinde Enerji Kimlik Belgesi ( EKB) bulunması zorunluluğunu hayata geçirebilir. Eğer bu şekilde bir düzenleme yapılırsa işte o zaman sorun ortaya çıkar. Tapu Müdürlüklerinde devir işlemlerinde sıkıntılar baş gösterir.

 

Enerji Kimlik Belgesi Nasıl ve Kaç Günde Alınır? Ne Kadara Mal Olur?

Enerji Kimlik Belgesinin alınması için önce Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketi bulmanız gerekiyor. Şirket a)   Mimari Proje Dosyaları , b) Ruhsat Bilgilerine ihtiyaç duyacaktır. Bürüt metrekarelerinde bulunduğu Bağımsız bölüm listesinin, tapu bilgilerinin – örnek bir bağımsız bölüm tapusu yeterli- ve binanın mimari projesinin şirkete verilmesi, şirketin binaya gelerek binanın fotoğrafını çekmesi, bina hakkında size bazı soruları sorması ( ısınma / soğutma /kullanım sıcak su sistemlerinin merkezi/ bireysel olup olmadığı, ısı yalıtımı olup olmadığı ve varsa kaç cm kalınlıkta olduğu, aydınlatmaların enerji tasarruflu olup olmadığı, bina içi havalandırmanın cebri veya mekanik olup olmadığı gibi bence çok verimsiz sorular ) gerekmektedir. Bu bilgileri Enerji Verimlilik Şirketi ( EVD) ‘ye Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Beyannamesi ile teslim ettiğinizde belgeyi 20-30 gün arasında almanız mümkün.

Eğer blok yapınızda (eski bir bina -2011 yılı öncesi yapılmış , iskan almış veya almamış- ) örneğin 10 bağımsız bölüm bulunuyorsa ,daireler ortalama 135 metrekare bürüt ise o halde toplam bina bürüt metrekaresi 1350 metrekare olacaktır. Bu binaya 500TL civarında bir bedel ile Enerji Kimlik Belgesi almak mümkündür. Bu durumda  bağımsız bölüm başına 50 TL gibi bir maliyeti olur. Örneğimizde birim metrekare başına belge bedeli 0,37 TL ( 37 Kuruş) oluyor.

Daire sayısı arttıkça doğal olarak metrekare artacak ve EKB fiyatı artacaktır. Ancak  bağımsız bölüm arttıkça birim bağımsız bölüm sayısına düşen belge bedeli azalır. Örneğimizdeki blokta 60 bağımsız bağımsız bölüm bulunuyorsa ,daireler ortalama 135 metrekare bürüt ise o halde toplam bina bürüt metrekaresi 8100 metrekare olacaktır. Bu binaya 1000-1200 TL civarında bir bedel ile Enerji Kimlik Belgesi almak mümkündür. Bu durumda  bağımsız bölüm başına  20 TL gibi bir maliyeti olur. Bu örnekte birim metrekare başına belge bedeli 0,15 TL ( 15 Kuruş) oluyor.

Ancak örneğin müstakil (tek bağımsız bölümlü blok) olan eski bir binaya ( 2011 yılı öncesi yapılmış , iskan almış veya almamış) 300 TL -1200 TL arasında değişen bedellerle ödeme yapabilirsiniz. Bu bedeller tek bağımsız bölümlü blok için metrekare bazında değişmektedir. 500 metrekareye kadar olan tek bağımsız bölümlü blok için 300 TL’ye kadar belgeyi edinebilirken , eğer blok 10.000 metrekare ise o taktirde 1200 TL’ye kadar belge fiyatı yükselebilir. Müstakil (tek bağımsız bölümlü blok) yapılarda 300 TL’den başlamak üzere metrekare birim fiyatı olarak  0,12 TL ( 12 Kuruş) den 3,00TL’ye kadar metrekare birim fiyatları değişebilir. 10.000 metrekare üzerindeki blok yapıları için 12 Kuruşluk metrekare birim fiyatı daha da düşebilir. Neticede her binanın Enerji Kimlik Belgesi için standart ödenen harçlar var.

Eğer  bina yeni yapılıyorsa müteahhitler veya bina üreticilerine Enerji kimlik Belgesi  %30- %50 kadar düşük bir bedele mal olabilir.

Bu arada tabi yukarıdaki fiyatlara %18 KDV ilave edilmesi gerekiyor

 

2 Mayıs 2017’ye kadar 8.700.000 Bina Enerji Kimlik Belgesi ( EKB) alabilir mi?

Bu yazıyı kaleme aldığım 8 Mart 2017 akşamına kadar Türkiye çapında Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili kuruluş sayısı henüz 43 . Bu kırküç adet şirketin altısının binalarda Etüt-Proje-Danışmanlık yapma yetkisi yok. 37 şirket ile 2 Mayıs 2017’ye kadar 8.700.000 binaya ( yazıyla SekizMilyonYediYüzBin) Enerji Kimlik Belgesi ( EKB) alınabilmesi ise mümkün değil.

Yetkili Şirketleri TC. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM)’in resmi sitesinden http://www.eie.gov.tr/verimlilik/y_yetki_b_a_d_sirketler.aspx

linkinden öğrenebilirsiniz.

Sahte Kimlik Belgelerine Dikkat!

Google’da ise arama yaptığımda bin kadar web sayfasının Enerji Kimlik Belgesi pazarladığını görüyorum. Yani dikkat çekmem gereken başka bir nokta sertifika vermeye yetkili olmayan kimi firmalarca SAHTE enerji kimlik belgelerin düzenlenmesine karşı önlem almanızdır. Uzaktan Enerji Kimlik Belgesi yollayanlara itibar etmeyin. Size gelip görüşmeyen hiç bir şirketten Enerji Kimlik Belgesi almayın. Size teklif yapan firmaların güvenirliliğinden nasıl emin olabilirsiniz? En doğrusu Yetkili Şirketleri TC. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM)’in resmi sitesinden http://www.eie.gov.tr/verimlilik/y_yetki_b_a_d_sirketler.aspx

linkinde listesi bulunan firmaların isimlerine tıklamanızdır. İletişimleri orada mevcuttur.

Belge elinize ulaşmadan ve belge üzerinde yazılı olan Belge Numarasını mutlaka http://www.bep.gov.tr/BELGESORGULAMA/Sorgulama.aspx sayfasından sorgulamadan hiç bir ücret ödemeyin.

Biraz da size mevzuattan bahsetmek istiyorum.

 

Enerji Kimlik Belgesi ( EKB) Nedir? Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren , binanızın enerji performansını gösteren belgedir

Yeni Binalarda Enerji Kimlik Belgesi ( EKB) bulunması zorunluluğu 50 m2’nin üzerinde toplam kullanım alanına sahip yeni binalarda bina yapılırken Enerji Kimlik Belgesi ( EKB)   yapı kullanma izin belgesi (iskan)   alınması aşamasında ilgili idarelere sunulması zorunluluğu olduğundan ve Enerji Kimlik Belgesi ( EKB)   düzenlenmeyen binalara ilgili idarelerce yapı kullanma izin belgesi verilmemekte olduğundan 01.01.2011 de başladı,

 

Eski 50 m2’nin üzerinde kullanım alanına sahip binalarda 2 Mayıs 2017 de başlayacak. Enerji kimlik Belgesi Alınması Zorunludur.

Enerji Kimlik Belgesi Talebi İçin Tıklayın

ÖZET!

Binalarımızın asgari enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren Enerji Kimlik Belgesi

1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yeni yapılan binalarda alınması zorunlu olup mevcut eski binalarda da 02.05.2017   tarihine kadar alınması zorunlu kılınmıştır.

 

GEREKÇE:

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Hangi Kanun ve Yönetmeliğe Dayanmaktadır?

 

5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU GEREĞİ;

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU GEREĞİ ÇIKARILAN YÖNETMELİKLER;

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (BEPY) süresi içerisinde 05 Aralık 2008 tarih ve 27075 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

Merkezi ısıtma ve sıhhi sıcak su sistemlerinde ısınma ve sıhhi sıcak su giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin yönetmelik de süresi içerisinde 14 Nisan 2008 tarih ve 26847 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

 

5 ARALIK 2008 TARIHINDE YAYINLANAN BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ (BEPY) GEREĞI;

Yönetmelik kapsamında 2011 yılı sonrasında ruhsat almak isteyen yeni binaların Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olması şarttır. Yönetimleri Mevcut eski binalara en geç 2 Mayıs 2017 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır. (BEPY-mdGeçiciMadde3) (Değişik başlık:RG-1/4/2010-27539))

 

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ( EKB) ALIMI HANGİ BİNALARDA ZORUNLUDUR?

5 ARALIK 2008 TARIHINDE YAYINLANAN BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ (BEPY) gereği aşağıdaki binalar hariç 50 m2’nin üstünde olan mesken veya işyeri olan binalarda EKB alımı zorunludur. (BEPY-md2/2)

Bina: Kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü olan insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan ve hayvanların ve eşyaların korunmasına uygun yapıyı,

ifade eder. (BEPY-md4/d)

Enerji Kimlik Belgesi Talebi İçin Tıklayın

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ( EKB) ALIMI HANGİ BİNALARDA ZORUNLU DEĞİLDİR?

Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar, seralar, atölyeler ve münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır. (BEPY-md2/2)

Yine ; Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı binaları ile mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar için Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi zorunlu değildir. (BEPY-md25/9)

 

Enerji Kimlik Belgesini (EKB) Kim Alacak?

5 ARALIK 2008 TARIHINDE YAYINLANAN BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ (BEPY) uygulanmasından ve Enerji Kimlik Belgesini (EKB) ‘nin alınmasından Bina sahipleri, bina yöneticileri veya enerji yöneticileri, İşletmeci kuruluşlar, İşveren veya temsilcileri sorumludur. (BEPY-md6/1-ç,d,e)

Bina sahibi: Bina üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek veya tüzel kişiyi veya varsa intifa hakkı sahibini, eğer her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edeni,

Bina yöneticisi: Kat Mülkiyeti Kanununa göre atanmış veya seçilmiş veya belirlenmiş olan ve bina yönetimini sağlayan kişiyi (Değişik:RG-1/4/2010-27539)

ifade eder. (BEPY-md4/e,f)

 

Enerji Kimlik Belgesini Nasıl ve Nereden Alacağız ?

Enerji Kimlik Belgesi düzenlenirken Bakanlık tarafından tebliğ ile yayımlanan hesaplama yöntemi kullanılır. (BEPY-md25/1) (Değişik:RG-1/4/2010-27539)

Enerji Kimlik Belgesi, Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesi alınması aşamasında ilgili idarelere sunulur. Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmeyen binalara ilgili idarelerce yapı kullanma izin belgesi verilmez. Enerji Kimlik Belgesinde yer alan bilgilerden ve bu bilgilerin doğruluğundan Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili kuruluş sorumludur. (BEPY-md25/4) (Değişik:R.G-20/4/2011-27911)

Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşlar:

Yeni tasarlanan binalar için; binanın ısıtma ve/veya soğutma ve/veya ısı yalıtım projesini hazırlayan gerçek veya tüzel kişiler , Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri ile mevcut binalar için Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri (BEPY-md26/a) (Ek:RG-1/4/2010-27539) , (BEPY-md25/13) (Ek:RG-1/4/2010-27539)

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Kaç Yıl Geçerlidir?

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. . (BEPY-md25/2)

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Ne Zaman Yenilenir?

Enerji Kimlik Belgesi, binanın yıllık birincil enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması halinde, bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde bir yıl içinde yenilenir.   (BEPY-md25/7) (Değişik:RG-1/4/2010-27539)

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Nasıl Muhafaza Edilecek?

Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur. (BEPY-md25/6) (Değişik:RG-1/4/2010-27539)

Enerji Kimlik Belgesi Talebi İçin Tıklayın

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Binanın Tamamı İçin mi Düzenlenir?

Enerji Kimlik Belgesinin, binanın tamamı için hazırlanması şarttır. Ayrıca, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir. (BEPY-md25/8) (Değişik:RG-1/4/2010-27539)

 

 

 

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Çıkartmamanın Cezası Var mıdır?

Yanlış, hatalı ya da asılsız Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi ile İdari Para Cezalarını içeren tebliğe göre bina sahibi yada para cezası ile karşı karşıya kalma ihtimalleri bulunmaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) yönetmeliğinde göre EKB belgesi bulunmayan dairelerde 20.000,00TL ye kadar maddi cezai işlem Çevre ve Şehircilik Bakanlığın ve alt kurumlar aracılığıyla uygulanmaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Olmaz İse?

Yukarıda bahsedilen idari para cezaları dışında; Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir. (BEPY-md25/15) (Ek:RG-1/4/2010-27539)

Ancak henüz bu yazının yazıldığı esnda 2 Mayıs 2017 tarihinden sonra alım, satım ve kiralamalarda   Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olması şartı aranır ifadesine yönelik olarak tapu sicilindeki uygulama hususunda bir netlik bulunmamaktadır.

Gerek yetkili kuruluşların , gerekse medyanın 2 Mayıs 2017 tarihinden sonra Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Olmaz ise bağımsız bölümlerin alınıp satılmayacağına ilişkin bilgilendirmelerine (ilgili daire, dükkan – bağımsız bölümler- için herhangi bir işlem yapılamaz, kiraya verilemez ve satış işlemi gerçekleştiremez , Eğer binayı kiralayacaksanız veya satacaksanız Enerji Kimlik Belgesi olmadan bu işlemleri yapamazsınız vs. ) dair bir uygulama netliği bulunmamaktadır.

Bununla beraber Enerji verimliliği strateji planına göre 2017 yılından sonra bu belgede yazan binanın karbon salım oranına göre vergilendirme sistemi düzenlenmesi gündemdedir. Yani verimli binalar, daha az karbon salan binalar daha az vergi ödeyecek diye düşünüyoruz. Ancak böyle bir konu da henüz yürürlüğe girmemiştir.

 

Enerji Kimlik Belgesini (EKB) Almanın Avantajları Nelerdir?

Vergi indirimleri, alım satımlarda dairenin değer kazanımı ve yeni binalarda kullanım başladıktan sonra ısıtma, soğutma için yapılacak harcamalarda %50 ye varan tasarruflar gerçekleşecektir.

Duyarlılığınız için şimdiden şahsım, yeniden yapılanan SİYODER (www.siyoder.org) , SEKTÖR PROFESYONELLERİ EĞİTİM ÇALIŞMA BİRLİĞİ (www.siteyonetimi.org) ve İstanbul ve Türkiye’nin diğer şehirlerinde yönetimini üstlendiğiniz binalarda yaşayan  vatandaşlarımız  adına  teşekkürlerimi sunar, selam ederim.

Şimdi Yöneticisi olduğunuz binaya  Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenlemeye yetkili kuruluşlardan güvenilir olanlardan teklif almak ve sizlerle temasa geçmelerini sağlamak için için TIKLAYIN ve BAŞVURU FORMU’NU Doldurun!

Ozan ÖZEN

www.ozanozen.com 

Mart 2017

Enerji Kimlik Belgesi Talebi İçin Tıklayın