Home » Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Talep Formu

Start here

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Talep Formu

Eğer Yöneticisi olduğunuz bina 01.01.2011 yılından önce iskan belgesi almış ise Enerji Kimlik Belgeniz Bulunmamaktadır. Yine eğer binanız 2011 Yılından Sonra Kat Mülkiyeti’ne Geçmemiş ise Enerji Kimlik Belgeniz Bulunmamaktadır.

 2 Mayıs 2017 tarihine kadar mevcut eski / yeni  binalar (*Lütfen Aşağıdaki Hangi Binaların Zorunluluğu Var Hangilerinin Yok Açıklamasını Okuyunuz )enerji kimlik belgesini almak zorundadır.

 

 Aşağıdaki formu doldurmak sureti ile Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlardan güvenilir olanların sizlerle temasa geçmesini sağlayacaksınız.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Talep Formu

.

 

There is no form selected or the form was deleted.

 

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ( EKB) ALIMI HANGİ BİNALARDA ZORUNLUDUR?

5 ARALIK 2008 TARIHINDE YAYINLANAN BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ (BEPY) gereği aşağıdaki binalar hariç 50 m2’nin üstünde olan mesken veya işyeri olan binalarda EKB alımı zorunludur. (BEPY-md2/2)

Bina: Kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü olan insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan ve hayvanların ve eşyaların korunmasına uygun yapıyı,

ifade eder. (BEPY-md4/d)

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ( EKB) ALIMI HANGİ BİNALARDA ZORUNLU DEĞİLDİR?

Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar, seralar, atölyeler ve münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır. (BEPY-md2/2)

Yine ; Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı binaları ile mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar için Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi zorunlu değildir. (BEPY-md25/9)

Sahte Kimlik Belgelerine Dikkat!

Güvenilir bir şekilde Enerji Kimlik Belgesi Almak İçin  Yetkili Şirketleri TC. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM)‘in resmi sitesinden http://www.eie.gov.tr/verimlilik/y_yetki_b_a_d_sirketler.aspx öğrenebilirsiniz.

Belge elinize ulaşmadan ve belge üzerinde yazılı olan Belge Numarasını mutlaka http://www.bep.gov.tr/BELGESORGULAMA/Sorgulama.aspx sayfasından sorgulamadan hiç bir ücret ödemeyin

 

2013 © SiteYonetimi.Org 

 Toplu Yapı, Site, Residence, Apartman, Bina Yönetimleri Eğitim, Danışmanlık, Denetim ve Kat Mülkiyeti İlişkileri

Tel  : (+90532) 767 62 60  –   Faks: (0212) 310 24 21

Tüm Bilgi, Döküman ve Resimlerin Hakları Saklıdır.