Home » Eğitimler » Sertifika Eğitimleri -Toplu Yapı / Site Yöneticiliği

Start here

Sertifika Eğitimleri -Toplu Yapı / Site Yöneticiliği

TOPLU YAPI VE SİTE  YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMLARI

İnşaat ve özellikle konut sektörü ülkemizin hızla gelişen ve büyüyen sektörleri arasındadır. Toplu konutlar, İş Merkezleri, Alışveriş Merkezleri günlük hayatımıza hızla girmiş ve yaşantımızda yer edinmiştir. Binlerce insanın bir arada yaşadığı ve vakit geçirdiği bu sektörde yöneticilere ve alanında yetişmiş profesyonellere duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmakta ve buna paralel olarak yeni kariyer olanakları doğmaktadır. Binlerce konut ve işyerinin yönetilmesi ve buralara hizmet sağlanması, yapı yönetimi alanında çalışan profesyonellerin bilgi, beceri ve yeteneklerini sürekli geliştirme gerekliliğini ortaya çıkartmıştır. Bu program ile, Toplu Yapı Yöneticiliği alanında teori ve bilgi edinimi yanında, reel sektörden birçok uzman ve yönetici ile de bir araya gelinerek yapılacak paylaşım ve uygulama çalışmaları ile, İşyeri Siteleri, Alışveriş Merkezleri ve Konut Sitelerinin yönetiminde görev alacak uzman profesyoneller yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ozan ÖZEN Boğaziçi Yönetim Liderlik Eğitimi
Ozan ÖZEN Boğaziçi Yönetim Liderlik Eğitimi
 
Ekrem Dost - Ticaret Üniversitesi Mali İşler Yönetimi Eğitimi
Ekrem Dost – Ticaret Üniversitesi Mali İşler Yönetimi Eğitimi
Ali COŞKUN - Progıda Çatışma Yönetimi Eğitimi
Ali COŞKUN – Progıda Çatışma Yönetimi Eğitimi
Mete YANIKÇI - Emlak Yönetimi Raporlama Eğitimi
Mete YANIKÇI – Emlak Yönetimi Raporlama Eğitimi
Ceyhun BAŞ- Toplu Yapı Yönetiminde Web Tabanlı Yazılım Kullanımı Eğitimi
Ceyhun BAŞ- Toplu Yapı Yönetiminde Web Tabanlı Yazılım Kullanımı Eğitimi
Eğitimler Sonunda Verilen Başarı Sertifikası Örneği
Eğitimler Sonunda Verilen Başarı Sertifikası Örneği

KATILIMCILARA SAĞLAYACAĞI FAYDALAR

İlk günden itibaren katılımcılar için hazırladığımız içerikler ile, ilginizi arttırmanıza yardımcı olacak video, sunu ve diğer yazılı materyal sayesinde, her derse ayrı bir anlam katıyoruz. Her ders öncesi mutlaka bir önceki derslere atıfta bulunarak gerçek yaşamdan örnekler ile öğrenilenlerin pekiştirilmesini sağlıyoruz. Bazı modüllerde mutlaka o alanda uzman bir profesyoneli de konuk olarak davet edip öğrendiklerinizi kendileri ile paylaşmanız, gerçek yaşamdaki uygulamalara yönelik sorularınızı sormanız ve teori ile pratiği iç içe geçirecek bir deneyimi yaşamanızı sağlıyoruz.

SERTİFİKALAR

Programlar sonunda  sertifika veya katılım belgesi aşağıdaki kriterler dâhilinde verilecektir. Katılımcılar eğitim sonunda % 80 devam koşulunu sağlamaları koşulu ile iki tür belge alabileceklerdir:

1-Katılım Belgesi: Programa % 80 devam sağlayan her katılımcı bu sertifikayı alabilecektir.

2-Başarı Sertifikası: Sertifika programına %80 devam ve final sınavından minimum CC Puanı / % 70 almak zorunludur.

Sertifika Sahipleri Bilgisi ve Referans  İçin Buraya Tıklayınız.  

İNDİRİMLİ KATILIM İÇİN BURAYA TIKLAYARAK BAŞVURU FORMU’nu DOLDURUNUZ

Başvuru Formunu Doldurmak  Katılım Zorunluluğu İçermemekte ve Ödeme Yapılması Gerekmemektedir.

KATILIMCI PROFİLİ:

 • Kariyerine Toplu Yapı Yöneticiliği alanında yön vermek isteyenler,
 • Gerek ticari gerekse konut sitelerinde profesyonel Yönetici, Müdür, Teknik Müdür, Asistan, Sorumlu, Muhasebe, Saha çalışanı ve benzeri pozisyonlarda olup kendilerini geliştirmek isteyenler,
 • Toplu Yapı sektöründe yer almak isteyen Site Muhasebe Sorumluları ve Site Yöneticisi Adayları,
 • Toplu yapı ve site yönetimlerinde filen çalışan ya da bu alanda kendini geliştirmek veya kişisel gelişimine katkıda bulunmak isteyen tüm profesyoneller
 • Türkiye’de Hizmet Veren Bina, Site Yönetim ve Tesis Yönetim Şirketleri Çalışanları,
 • Emlak Aracılık ve Danışmanlık Hizmetleri çalışanları,
 • Toplu konut (site) projelerinde Satış Sonrası Hizmetler personelleri ,
 • Toplu Yapı/ Site/ Apartman/ Bina Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler, Denetçiler,Kat Malikleri

 

EĞİTMEN PROFİLİ:

Eğitmen grubumuz Toplu Yapı ve Site Yönetimi, Mali ve Hukuki Mevzuat, Bilişim, Finans, Holding, Danışmanlık Reklam Medya ve Halkla İlişkiler, Lojistik, Turizm ve Otelcilik ve Sağlık sektörlerinde her biri en az 10 yıllık yöneticilik deneyimi olan uzmanlar ile alanında akademik kariyer yapan kişilerden oluşmaktadır  EĞİTMEN PROFİLLERİ 

Eğitmenlerimiz hem teorik anlamda bilgilerini sizlerle paylaşacak hem de diğer eğitim kurumlarında olmayan saha tecrübesi ve uygulama örnekleri ile birlikte sizlere önemli deneyim ve eşsiz bilgiler sağlayacaktır.

PROGRAMDAKİ EĞİTMEN PROFİLLERİNE ULAŞMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

 

İNDİRİMLİ KATILIM İÇİN BURAYA TIKLAYARAK BAŞVURU FORMU’nu DOLDURUNUZ

Başvuru Formunu Doldurmak  Katılım Zorunluluğu İçermemekte ve Ödeme Yapılması Gerekmemektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

(*) Örnek Eğitim İçeriği Cumartesi ve Pazar günleri (Hafta sonu) , toplam 6 gün, 3 hafta sonu    (09.30 – 17.30) 48 saat  programı için hazırlanmıştır. Program içerikleri tüm programlarda aynıdır.

1. MODÜL / Site Yönetimi (1 gün)

(09.30 / 17.30) 

 • Apartman,      Toplu Yapı (Site) Yönetimi, Etkin Site Yönetim Yaklaşımı
 • Yönetim      Fonksiyonları ve      Uygulanması
 • Kişilerarası İletişim ve Kontrol Altında Tutulması
 • Toplu Yapı Yönetimi Oluşturma İş ve İşlemleri (Karar Defteri,      İşletme Defteri, Arşiv Yönetimi, Yönetim Kurulu Toplantıları, Genel Kurul      Toplantıları)
 • Ortak Alanlar ve Yönetimi (Havuzlar ve Sosyal Tesisler, Bahçe –      Peyzaj, Otopark, ,Reklam Alanları, Diğer Ortak Alanların Kullanımı,      Kiralanması ve Yönetimi)

2. MODÜL / İletişim ve Halkla İlişkiler (0,5 gün)

(13.30 – 17.30)

 • Etkili      İletişim (Günlük Hayatımızda İletişim, Yöneticilerde      İletişim Becerileri ve Liderlik, Beden Dili ile Sözlü, Yazılı ve Yüz Yüze      iletişim arasındaki farklılıklar ve kullanım alanları)
 • Yönetim      ve Liderlik (Problem      Çözme ve Karar Verme Teknikleri, Toplantı ve Zaman Yönetimi, Çatışma      Yönetimi, Zor insan ve Durumlarla başa çıkma, Ekip Ruhu ve Takım Kurma,)
 • Halkla      İlişkiler (Halkla İlişkilerin Tanımı ve İlkeleri, Kat Malikleri ile İlişki Yönetimi,      Yüz yüze Görüşme, Telefonla Görüşme, Dergi, Broşür, Bülten Örnekleri,      İnternet Yayıncılığı)
 • Toplu Yaşam Kültürü ve Komşuluk      İlişkileri ile Toplu Yaşam Psikolojisi

 

3. MODÜL / Hukuk (1 gün)

( 09.30 – 17.30)

 • 634      Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Düzenlemeler, 5711 Sayılı Kanunla      Toplu Yapı Yöneticiliğine Gelen Yenilikler
 • Kanuni      Yönetim Organları (Ana gayrimenkul Yönetiminde Kanun, Yönetim Planı,Genel Kurul,Yönetici      Fonksiyonları)
 • Yönetim      Planı ve İşlevselliği (Yönetim Planı ve Bütünlüğü, Yönetim Planının Değiştirilmesi, Apartman      Yönetim Planları, Site/Toplu Yapı Yönetim Planları
 • Kat Mülkiyeti,Toplu Yapı ve Site Yöneticiliği İle İlgili      Diğer Mevzuat

 

4. Mali ve İdari İşler (1,5 gün)

(09.30 – 17.30) ve  (09.30 – 14.30)

 • Genel      Muhasebe Bilgisi
 • İşletme      Finansı, Bütçeleme Teknikleri ve Uygulamaları
 • Yönetim      ve Site Muhasebesi (İşletme Projesi, Bağımsız Bölüm Sayısına Göre Dağılımları, Aidatlar, Resmi      Defterler, Dönemsel ve Kesin Hesaplar, Mali Tablolar ve Raporlamalar)
 • Toplu      Yapı Yönetimi Mali Mevzuat Uygulamaları (,Gelir Vergisi Mevzuatı, Stopaj ve Damga Vergisi, SGK      Mevzuatı, Ortak Alanların Kiraya Verilmesi, Resmi Mercilerle İlişkiler)
 • Toplu      Yapı ve Site Hesapları Denetimi

 

5. MODÜL / Teknik Uygulamalar / Saha Hizmetleri / Enerji (1,5 gün)

(09.30 / 17.30) ve ( 09.30 – 13.30)

 • Yapı      Tekniği ve Toplu Yaşam Alanlarında Teknik Hizmetlerin Planlanması ve      Uygulama Aşamaları
 • Servis      Hizmetleri Planlama, Uygulama ve Raporlama Yöntemleri
 • Sahada      İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
 • Enerji      Verimliliği, Enerji Yöneticisi ve Yönetimi Uygulamaları
 • Teknik      Yasal Zorunluluklar (Sertifikalar, Muayeneler vs…)
 • Sigorta      Uygulamaları
 • Site      Sakinleriyle İlişkiler Masası Uygulamaları
 • Şikâyetlerin      Değerlendirilmesi, Geri Bildirimi, Arşivlenmesi
 • Toplu Yapı      Yönetiminde Web tabanlı Yönetim, Muhasebe, Servis Hizmet ve İletişim      Sistemi Kullanımı

6. MODÜL / Değerlendirme ve Sınav (0,5 gün)

 • Genel      Değerlendirme ve Tekrar (Örnek      Olaylar, Beyin Fırtınası, Örnek Final Soru Çözümleri) 
 • Final      Sınavı (Programa      % 80 devam sağlayan her katılımcının katılabileceği sınav uygulaması)

 

İNDİRİMLİ KATILIM İÇİN BURAYA TIKLAYARAK BAŞVURU FORMU’nu DOLDURUNUZ

Başvuru Formunu Doldurmak  Katılım Zorunluluğu İçermemekte ve Ödeme Yapılması Gerekmemektedir.

 

PROGRAM:

Programlar;

Cumartesi ve Pazar günleri (Hafta sonu) , toplam 8 gün, 4 hafta sonu  (09.30 – 16.30) 56 saat veya

Cumartesi ve Pazar günleri (Hafta sonu) , toplam 6 gün, 3 hafta sonu    (09.30 – 17.30) 48 saat  veya

Hafta İçi Gündüz (Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe ve Cuma) ve Hafta sonu (Cumartesi) ,toplam 6 gün, bir hafta  (09.30 – 17.30) 48 saat  veya

Hafta İçi Akşam (Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe ve Cuma), toplam 10 gün, iki hafta  (17:30-22:30)  50 saat

olarak planlanmıştır.

 

KATILIM ÜCRETİ:

Sertifika Programları (saat ve uygulama günlerine göre ) ücretleri ilgili Üniversiteler tarafından belirlenmektedir. Ücretler 800-1450 TL arasında değişmektedir- + KDV (%8).

Anlaşmalı kredi kartlarına taksit ve peşin ödemede  indirim olanakları bulunmaktadır.

Siteyonetimi.Org  tarafından yönlendirilecek tüm katılımcıların tek seferde nakit ödemelerinde % 10 İNDİRİM  yapılacaktır.

Siteyonetimi.Org tarafından yönlendirilecek aynı firma veya kurumdan 4 kişi ve üzeri katılımcılar aynı koşullarda indirim oranı % 15 olacaktır.

İNDİRİMLİ KATILIM İÇİN BURAYA TIKLAYARAK BAŞVURU FORMU’nu DOLDURUNUZ

Başvuru Formunu Doldurmak  Katılım Zorunluluğu İçermemekte ve Ödeme Yapılması Gerekmemektedir.

 

EĞİTİMCİLER:

* Ozan ÖZEN (İstanbul İlk Derece Mahkemesi   Bilirkişisi –  İş Güvenliği Uzmanı (C)   – Apartman Site Rezidans ve Toplu Yapı Yöneticileri Derneği Başkanı)

*   Mete YANIKÇI (Emekli Astsubay (Dz.K.K.lığı) – Güvenlik, Danışma ve Konsiyerj   Yöneticisi)

*   Ekrem DOST (Danışman, SMMM, Eğitimci)

*   Ali COŞKUN  (İletişim ve İnsan   Kaynakları Danışmanı, Yönetici Koçu)

* Melek   Meltem Aykut Giray (Kat Mülkiyeti, Medeni Hukuk, Kabahatler Kanunlarında   Uzman Avukat)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ozan ÖZEN – İşletme Mühendisi (İTÜ) – İş Güvenliği Uzmanı (C)

 • Kat Mülkiyeti Mevzuat ve Bina ve Tesis Yönetim Uzmanı
 • İşletme Mühendisi (İTÜ)
 • İstanbul Aydın Üniversitesi ABMYO Emlak ve Emlak Yönetimi
 • İş Güvenliği Uzmanı (C)
 • İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Bilirkişisi – Bina Yöneticiliği, Kat Mülkiyeti, Emlak Yönetimi
 • SİYODER Başkanı www.siyoder.org
 • www.KatMulkiyeti.Com Baş Yazarı
 • www.ozanozen.com   –  ozan@ozanozen.com

1974 yılında Almanya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1991’de Özel Üsküdar Fen Lisesi’ni bitirdi. 2000’de İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Üniversite yıllarında ve sonrasında yayın ve iletişim, aydınlatma sektörlerinde yöneticilik görevi yaptı. 2002 yılında Maytur Turistik Tesisler A.Ş’de Tesis ve Bina Yönetimi Müdürü olarak sektöre adım attı. Değişik tesis ve rezidans binalarında yöneticilik görevleri yaptı. 2011 yılında gayrimenkul yönetimi sektöründe mevzuatın gelişmesi sebebi ile özellikle bu alandaki çalışan işgücünü eğitmek ve bilinçlendirmek amacı ile C Sınıfı İş Güvenliği uzmanlığı belgesini aldı.

Halen İstanbul’da üst düzey bir rezidansın yöneticilik görevlerini yerine getirmekte, özellikle toplu yapı ve konut alanında hizmetler ve çözümler üreten SOS GROUP/ SOSMAX Baş Organizasyon ve Profesyonel Yönetim Hizmetleri Ltd. Şirketinde danışman olarak görev yapmakta, Sosyal Sorumluluk Projesi olarak Nisan 2007’de yayına başlayan ve Bina ve Tesis Yönetimi konularında ihtisas bilgileri veren tek portal www.katmulkiyeti.com ‘un yöneticilik görevini üstlenmekte, gayrimenkul sektöründe konut üreten firma ve yatırım ortaklıklarına yönetim planı, tesis işleyiş prosedürleri ve yaşam senaryoları hazırlamakta, SİYODER Apartman Site Rezidans ve Toplu Yapı Yöneticileri Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesindeki “Toplu Yapı Yöneticisi Yetiştirme Sertifika Programı” nda Site Yönetimi, Teknik Uygulamalar / Saha Hizmetleri / Enerji / İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları Eğitimlerini vermektedir.

Bununla beraber Bina Yöneticiliği, Kat Mülkiyeti, Emlak Yönetimi konularında İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Bilirkişisi olarak görev almakta, Enerji Bakanlığı’nın Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi politikaları doğrultusunda Enerji Yöneticisi eğitimlerine devam etmektedir.

Özen evli ve bir kız babasıdır…

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Mete YANIKÇI –Emekli Astsubay (Dz.K.K.lığı) – Güvenlik, Danışma ve Konsiyerj Yöneticisi

1965 yılında Gölcük/Kocaeli’nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1983 yılında Karamürsel Eğitim Merkezi Komutanlığındaki Sınıf Okulunu bitirerek İdari Astsubay olarak göreve başladı. 1983-2006 yılları arasında Deniz Kuvvetlerinin çeşitli gemi ve karargahlarında İdari ve İstihbarat Astsubayı olarak görev yaptı. 2005 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme bölümünü bitirdi. 2006 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığından emekli oldu. İKEA/Ümraniye’de Güvenlik Müdürü olarak hizmet sektörüne yönetici olarak göreve başladı. Sonrasında değişik bir hizmet sektörü olan Kemer Golf & Country Club’da Güvenlik Müdürü olarak görev yaptı.

Halen İstanbul’da üst düzey bir rezidansın yöneticilik görevlerini yerine getirmekte, özellikle toplu yapı ve konut alanında hizmetler ve çözümler üreten SOS GROUP/ SOSMAX Baş Organizasyon ve Profesyonel Yönetim Hizmetleri Ltd. Şirketinde danışman, Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında 1983 mezunu Deniz Astsubayları www.DASTOK83.com WEB sitesinde yönetici olarak görev yapmakta ve SİYODER Apartman Site Rezidans ve Toplu Yapı Yöneticileri Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyesi görevini sürdürmektedir.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

EKREM DOST Danışman, S.M.M.M., Eğitimci

1971 İstanbul doğumlu Ekrem Dost, Lisans Eğitimini MARMARA Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Maliye bölümünde 1992 yılında tamamlamıştır. 2 yıllık Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik stajı süresince- İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nın düzenlediği bir çok eğitimlere de katılan Ekrem Dost, 1999 yılından itibaren S.M.M.M. olarak çalışmakta olup İSMMMO üyesidir.

Ekrem Dost; 1992-1996 yılları arasında Güvendik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. de denetmen yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 1996 yılında Kadıoğlu Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. firmasına geçmiş ve 1999 yılına kadar burada görev yapmıştır. Burada özellikle petrol ve tekstil konularında Türkiye’nin ilk 500 firması arasında yer alan çeşitli firmaların denetimlerini yapmış ve vergi danışmanlığı faaliyetlerinde bulunmuştur. 1999 – 2004 yılları arasında Astaş Juki Konfeksiyon Makinaları A.Ş. de Mali İşler ve Denetim Grup Müdürü olarak görev yapmış ve buradaki çalışmaları ile Dış Ticaret İşlemleri, Serbest Bölgeler Kanunu ve Muhasebe Uygulamaları konusunda uzmanlık sağlamıştır.

1992 den bugüne; Danışmanlık, Gıda, İçecek, Tekstil, Perakende, İnşaat, Taahhüt, Kuyumculuk ve Petrol Sektörlerinde faaliyet gösteren 85 firmaya Mali Müşavirlik ve Yönetim Danışmanlığı hizmeti vermekte olan Ekrem Dost, halen kariyerine Danışman, Eğitimci ve Mali Müşavir olarak devam etmektedir. Muhasebe sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi sağlamak, yürürlükteki vergi kanunlarının uygulanması ve denetimleri konularında danışmanlık vermek, firma bünyesinde yer alan muhasebe ve finans personelinin eğitimlerini ve mesleki gelişimlerini sağlamak, firma birleşmeleri ve bölünmeleri işlemlerinde danışmanlık yapmak, ticaret şirketlerinin kurulum ve tasfiyelerini gerçekleştirmek ve yeni T.T.K. uzmanlık alanlarını oluşturmaktadır. İngilizce bilen, evli ve yedi yaşında bir kızı olan Ekrem Dost, fırsat buldukça basketbol ve briç oynamakta, ekonomi, vergi ve ticaret hukuku konuları ile ilgilenmektedir.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

ALİ COŞKUN, İletişim ve İnsan Kaynakları Danışmanı, Yönetici Koçu

1969 İstanbul doğumlu Ali Coşkun, Lisans Eğitimini BOĞAZİÇİ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde tamamlamış olup, M.B.A. Derecesini ise, sağlık sektöründe İnsan Kaynakları Direktörlüğü yaptığı sırada,  İSTANBUL TEKNİK Üniversitesi Executive M. B. A. Programına devam ederek kazanmıştır. Tüm bunların yanında Ali Coşkun, I.P.I.  da iki yıl PSİKODRAMA eğitimi, Londra da LIVCON International Institute bünyesinde CERTIFIED COACH ve TRAINER Sertifikasyonu ile EURASIAN GESTALT COACHING Institute bünyesinde COACHING Sertifikasyonlarını tamamlamıştır.

Ali Coşkun, Danışmanlık, Gıda, İçecek, Tekstil, Perakende, Sağlık ve I. T. Sektörlerinde, 15 yıllık üst düzey yöneticilik kariyerine sahip olup bilgi, deneyim ve becerilerini, Türkiye’nin büyük ölçekli kurumları ile IK Danışmanı, Eğitmen, Mentor ve Koç olarak paylaşmaktadır. Ali Coşkun, EMCC (European Mentoring and Coaching Council) ile Per – Yön ve BÜMED üyesi olup aynı zamanda BRM Y.K. Üyesi (Boğaziçi ve Robert Mezunu Sanayici ve İşadamları Derneği) ve KPD Denetim Kurulu Üyesi (Koçluk Platformu Derneği) olarak ilgili STK ve Mesleki Örgütlerde aktif görev almaktadır.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Melek Meltem Aykut Giray – AVUKAT (Kat Mülkiyeti, Medeni Hukuk, Kabahatler Kanunlarında Uzman)

1986 İzmir doğumlu Meltem Aykut, Lisans Eğitimini Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2010 yılında tamamlamıştır.

1 yıllık Avukatlık stajı ardından şirketler, ticaret, iş hukuk vb. alanlarda kendini geliştirmek adına Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin (Henkel) Hukuk Departmanında görev almıştır. Bu görevinde birçok çeşit Sözleşme üzerinde çalışmış ve müzakerelere katılmış, İş Hukuku alanında ve bir anonim şirketin gereksinimlerini karşılayacak şekilde Ticaret Hukuku alanında danışmanlık vermiştir. Bunun yanı sıra satış ve satın alma departmanı gibi sürekli Henkel adına Sözleşme imzalayan destek fonksiyonlarına Sözleşmeler hususunda rutin eğitim vermiştir.

2013 yılında Henkel ile yollarını ayıran ve bu yolculuğa kendi hukuk bürosunu açarak devam etmek isteyen Meltem Aykut, Av. Begüm Demircan ile ortaklık kurarak AYDE Hukuk ve Danışmalık Bürosunu açmış ve böylece hukuki hizmetini buradan yürütmektedir.

Meltem Aykut evli olup, hobileri arasında farklı kültürleri tanımak amaçlı seyahatlere çıkmak, bu seyahatlerinde karşılaştığı ve oraya ait farklı tatları keşfetmek ve kendi mutfağına taşımak, farklı tür ve coğrafyalardan film ve dizi izlemek, psikolojik konulu belgesel izlemek, spinning yapmak yer almaktır.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2013 © SiteYonetimi.Org 

 Toplu Yapı, Site, Residence, Apartman, Bina Yönetimleri Eğitim, Danışmanlık, Denetim ve Kat Mülkiyeti İlişkileri

Tel  : (+90532) 767 62 60  –   Faks: (0212) 310 24 21

Tüm Bilgi, Döküman ve Resimlerin Hakları Saklıdır.

            SiteYonetimi.Org            

   info@siteyonetimi.org


Leave a comment