Home » Eğitimler

Start here

Eğitimler

Şehirleşmenin artması ile birlikte, insanların yaşam tarzlarının yanı sıra şehirlerdeki yerleşim biçimlerinde de değişiklikler olmaya başladı.

Tüm bu yapıları ve ortak alanlarını yönetmek artık eski binalarımızı yönetmek kadar kolay değil. “Bina yönetimi” felsefesi içine hukuk dışında yönetim bilimi, teknik yeterlilik, mevzuat bilgisi dahil oldu. Artık bina yöneticileri bir hukukçu kadar Medeni Kanun, Kat Mülkiyeti Kanunu, İmar Hukuku, İş Kanunu, İş Güvenliği Kanunu ve mevzuatını bilmek durumundalar. Binalarda yer alan ısıtma, soğutma ve diğer sıhhi tesisatlar, yüksek hızlı asansörler, yangın algılama ve ihbar sistemleri gibi elektronik ve elektromekanik sistemlerin çalışma, bakım ve ömürlerini uzun tutmak için asgari teknik bilgiye sahip olmak zorundalar. Yıllık bir kaç milyon Türk Lirasını aşan ortak alan bütçelerini idare ederken temel muhasebe, bütçe, kesin hesap ve asgari finansal analiz tekniklerini bilmek durumundalar. Bu bütçelerde tasarruf edebilmek için Vergi Mevzuatı, personel istihdam biçimlerine, enerji verimliliği uygulamalarına başvurmak sürekli araştırmak ve gelişen dünyayı, gelişmeleri takip etmek durumundalar. Aksi halde “Apartman, Site, Toplu Konut, Rezidans binaları” orta hizmetçiliği yapan sair işletmeler sayılmalarına rağmen bir şirket idaresinden farklı olmadığından başarılı yönetilmeleri ve memnuniyet sağlamaları mümkün değildir.

Bina Yöneticilerinin yetiştiği bir bölüm olmayınca “geçici olarak” sertifika programları düzenlemeye ihtiyaç duyduk. Amaç en az iki yıllık Meslek Yüksek Okullarında örgün “Bina ve Tesis Yönetimi” bölümlerinin açılmasıdır. Daha sonra 4 yıllık lisans ve lisansüstü bölümlere evrimleşecek sertifika programları ilk adımdır.

Bu çalışmalar yeniden yapılanan SİYODER bünyesinde başlamış olup;

SİYODER apartman, site, rezidans ve toplu yapı yöneticilerinin meslek faaliyet bilincini yurt çapında yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuştur. SİYODER, “Kat Mülkiyeti ve Bina Yönetimi” konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmeyi amaç edinen ve bunu sağlamak üzere apartman, site, toplu yapı ve rezidans yöneticilerini, “Bina ve Tesis Yönetimi” alanında hizmet veren firmaları bir çatı altında toplayan sivil toplum örgütüdür.

SİYODER’in misyonu; Türkiye’de özellikle son 10-15  yılda hızla gelişen konut sektöründe imalatı tamamlanan bina yapılarında hukuka ve mevzuata uygun yönetim anlayışının oluşturulması, yasa ve yönetmeliklerde bulunan eksikliklerin tamamlanması için yasama ve yürütme organlarına tavsiye ve önerilerde bulunulması, etik anlayışa sahip yöneticiler yetiştirilmesi amacı ile eğitim ve sertifikasyon programlarının organize edilmesi, bina ve tesis yöneticilerinin yetiştirilmesi ve standart mesleki yeterliliklerin belirlenmesi için üniversiteler ile işbirliği yapılması, kat mülkiyeti yasası dışında binalarda enerji verimliği, enerji yönetimi, iş güvenliği gibi gereksinim duyulan ve zorunluluk olan yasa, yönetmelik vs. gibi mevzuata ilişkin konularda üyelerinin bilgi sahibi olmasının sağlanmasıdır.

SİYODER 2014 Yılında yeniden yapılanarak SİYONDER ismini almaktadır. www.siyoder.org

Bu amaçla verilen eğitimlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır.

SiteYonetimi.Org –  Siyoder.OrgKatMulkiyeti.Com Organizasyonu ile Verilen Eğitimler

İlgilendiğiniz Eğitimlerin Ayrıntıları İçin Listenin Üzerine Tıklayınız.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Profesyonel Konut Yöneticisi Eğitimleri
Boğaziçi Yönetim Şirketi Eğitimleri
Emlak Yönetimi Şirketi Eğitimleri
Kadir Has Üniversitesi Toplu Yapı Yöneticiliği Sertifika Programı

 

SiteYonetimi.Org Logosu
SiteYonetimi.Org
Kat Mülkiyeti ve Komşuluk İlişkileri Mevzuat Sitesi www.KatMulkiyeti.Com
Kat Mülkiyeti ve Komşuluk İlişkileri Mevzuat Sitesi www.KatMulkiyeti.Com
Siyoder (Apartman, Site, Rezidans ve Toplu Yapı Yöneticileri Derneği) www.siyoder.org
Siyoder (Apartman, Site, Rezidans ve Toplu Yapı Yöneticileri Derneği) www.siyoder.org

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2013 © SiteYonetimi.Org 

 Toplu Yapı, Site, Residence, Apartman, Bina Yönetimleri Eğitim, Danışmanlık, Denetim ve Kat Mülkiyeti İlişkileri

Tel  : (+90532) 767 62 60  –   Faks: (0212) 310 24 21

Tüm Bilgi, Döküman ve Resimlerin Hakları Saklıdır.

            SiteYonetimi.Org            

   info@siteyonetimi.org