Home » Genel » İzoder 124. Sayı: Konut Yöneticileri İçin Yalıtım

Start here

İzoder 124. Sayı: Konut Yöneticileri İçin Yalıtım

İZODER Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin dergisi İZODERGİ 124. Sayısını “Konut Yöneticileri İçin Yalıtım” a ayırdı. 

İZODERGİ 124. Sayısını İndirmek İçin Lütfen Bu Yazıya Tıklayın!

Veya Yazının Devamını Sitemizden Okumak İçin Lütfen Tıklayın!

İzoder 124. Sayı. Kapak

Konut yöneticilerinin yalıtım alanında bilinçlenmelerini sağ­lamak, dikkatlerini çekmek için İzoder Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin dergisi İZODERGİ 124. sayısını konut yöneticilerine ayırdı. Bina yöneticilerinin yalıtım konusundaki bilinci, yalıtım kararının alınmasında, uy­gulanmasında büyük önem taşımakta.  Yalıtım yapılmasına bina sakinlerini ikna etme işi büyük oranda onlara düşmektedir. Yalıtım konusunda bilgi ver­meyi, doğru yönlendirmeyi yapmayı, yalıtım uygulamalarının yasa ve yönet­meliklere uygun yapılmasını hedefleyen İZODER, bu alanda konut yöneti­cilerine yardımcı olmayı sürdürmektedir.

Hazırlanan bu özel sayıda, yalıtım yaptırmış bina yöneticilerinin de gö­rüşlerine yer verildi. Yalıtım uygulamasını doğru yaptırmış yöneticilerimiz yalı­tımı herkese tavsiye ediyor, sağladıkları konfor ve tasarrufa, konutlarının değer kazandığına dikkat çekiyorlar. Yalıtım uygulamasında doğru malzeme seçimi, doğru uygulama ve doğru firma ile çalışmanın öneminin altını çiziyorlar.

 

İZODERGİ 124. Sayısını İndirmek İçin Lütfen Bu Yazıya Tıklayın!

Yazının Devamını Sitemizden Okumak İçin Lütfen Tıklayın!


Leave a comment