Start here

Bina, Site, Toplu Yapı, Tesis Yönetim şirketlerimiz/ firmalarımız Açısından Yapılacak 2022 Yılı  İstanbul Ticaret Odası 21 Nolu Gayrimenkul Komitesi Organ Seçimleri

Ozan ÖZEN’in bu yazısını, manifestosunu ve bildirim formunu indirmek için tıklayınız. 

Secim_Yetki_Belgesi  Örneğini İndirmek İçin Tıklayınız! 

Ozan ÖZEN


İstanbul Ticaret Odası Organ Seçimleri, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 84’üncü maddesi gereğince 9 Kasım 2022 Çarşamba günü Yeşilköy – İstanbul Fuar Merkezi (İFM) 9, 10 ve 11 numaralı fuar alanında yapılacaktır.

Seçimde oy kullanmak isteyen siz değerli Bina, Site, Toplu Yapı, Tesis  Yönetim şirketi ve firmalarımıza yol göstermek adına bu yazıyı kaleme aldım.

Hepimiz bilmekteyiz ki gerek Kat Mülkiyeti Kanunu , gerek Vergi Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre henüz meslek olarak standartları belirlenmemiş , yani meslek olarak kabul edemeyeceğimiz bir işi yapmakta ve gelirlerimizi bu işten sağlamaktayız.

2022 yılında değerli Altın Emlak ve Apsiyon şirketleri ile beraber 3 yıl verilen emek neticesinde 18UY0354-6 – Tesis Yöneticisi – Seviye 6 Mesleki Yeterlilik Belgesini sektöre kazandırdık.

“Tesis ve Site Yönetim Hizmetlerinin Yasal Zemine Oturtulması” en önemli ihtiyacımızdır.

Bunun dışında da ihtiyaçlarımız vardır. Bazı sorunlarımızı aşağıda görüşlerinize sunuyorum.

Sektörümüzün en önemli ihtiyacı ise sizlersiniz. Hepimiz bir noktadan başlayarak güç birliği yapabiliriz.

Sizlerin ve benim başlangıç noktamız 21 Nolu Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi grubuna tabi olduğumuzdan  9 Kasım 2022 Çarşamba günü İstanbul Ticaret Odası Organ Seçimlerinde buluşmak olacaktır.

“Benim ne kazancım olacak diye düşünmeden” , işimizden biraz zaman ayırıp seçimlere giderek oy kullanmamız inanıyorum ki bir değişimi başlatacaktır.

Ben Ozan ÖZEN; 2002 yılından bu yana 20 yıldır sürdürdüğüm işimle ilgili olarak benden sonra gelecek ve bu işi yapacak gençlere yol açmak adına kişisel çıkar ve menfaat gütmeden, 2012 yılından bu yana çeşitli üniversiteler, eğitim kurumlarında 2000’i ( ikibin)  aşkın katılımcıya verilen eğitim ve sertifika programlarında görev alarak nacizane bilgi ve tecrübelerimi paylaştım.

Ancak bir mesleğe sahip olmak , bu mesleğin kriterlerinin ve etik değerlerinin oluşturulması adına kişisel olarak yapabileceklerim sınırlı. Bunun için sizlerle güç birliği yapmamız gereğine gönülden inanıyor ve sizlere ihtiyaç duyuyorum .

Tamamen rekabetten uzak, sizlerin işlerine zarar vermeyen anlayışım sebebi ile beni “iyi, dürüst ve namuslu” olarak tanıdığınızı düşünüyorum.

İstanbul Ticaret Odası Organ Seçimlerinde 21 nolu Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi için “ ito21gayrimenkul” grubunda yer alan hayata bakış açılarını gönülden paylaştığım dostlarımla beraber adayım.

2018 yılında da aynı komite için adaylığım sözkonusu idi. Beraber yola çıktığım komite kazandı. Ancak organize bir şekilde ismimin üzerinin aday olduğum komiteye oy verenler tarafından çizilmesi ile yedek komite üyesi oldum. Mazbatımı almayı tercih etmedim. Geçen 4 yılın sonunda 4 yıl önce yola çıktığım arkadaşlarımın emlak sektörüne adına yetersiz işler yaptıklarını,  Bina, Site, Toplu Yapı, Tesis  Yönetim şirketi ve firmalarımıza için hiç bir faaliyette bulunmadıklarını üzülerek izledim.

9’dan 11’e çıkan komite üyeliklerinde ve 5 kişilik meclis üyeliği içinde Bina, Site, Toplu Yapı, Tesis  Yönetim şirketi ve firmalarımızdan  gerçek bir temsilci olmadıkça bu durum böylece devam edecek, bizler İstanbul Ticaret Odasında üyelik ödentilerimizi yapmaya ancak sektörümüz için herhangi bir katkı alamamaya devam edeceğiz

Sizlerden bir iki istirhamım olacak;

 • Ekte size gönderdiğim evrakları birkaç dakika ayırarak okumanızı,
 • Ekteki İTO Seçim Yetki Belgesi Örneğini / İndirmek İçin Linke Tıklayınız  https://bit.ly/2022itoyetki  “İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE” hitaplı yazıdır“Önemli uyarılar” kısmına uygun olarak 9 Kasım 2022 Çarşamba günü şirketinizin/firmanızın / kooperatifinizin adına oy kullanacak kişinin ismini ve TC NO’sunu yazmanızı ,şirketi münferiden temsile yetkili olanlardan birisi veya müşterek yetkililerin tümü tarafından kaşeleyerek imzalamanızı,
 • Ekine şirketinizin/firmanızın / kooperatifinizin geçerli imza sirkülerinin fotokopisini eklemenizi,
 • Size ziyarete gelen arkadaşıma teslim etmenizi veya  0532 767 62 60 nolu telefonu arayarak adresinizden teslim alınmasını sağlamanızı veya aşağıdaki adrese KARŞI ÖDEMELİ OLARAK kurye / kargo /  APS / iadeli taahhütlü posta ile göndermenizi….    Rica ediyorum.
 • Söz konusu evrakları arkadaşlarım ilgili İTO Bölge Temsilciliğine onaylatarak vakit kaybetmenizin önüne geçeceklerdir.
 • 9 Nisan 2018 Pazartesi günü biraz vakit ayırarak Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi (İFM) 10 NUMARALI FUAR ALANINA teşrif ettiğinizde  sizleri bekleyen arkadaşlarım onaylanmış  Seçim Yetki Belgeleriniz ile sizleri karşılayarak, YİNE VAKİT KAYBETMEDEN OY KULLANMANIZI SAĞLAYACAKLARDIR.

Evrakları KARŞI ÖDEMELİ OLARAK  kurye / kargo /  APS / iadeli taahhütlü posta ile gönderebileceğiniz adres:

Seçim Koordinasyon Merkezi: Altın Emlak AŞ. Meriç Sokak No: 13 Ünal İş Merkezi Kat: 7 Şirinevler – Bahçelievler/İstanbul     (212) 654 04 44       0 (552) 654 04 44

Benimle tüm beklentilerinizi, önerilerinizi ve eleştirilerinizi daima 0532 767 62 60 nolu telefondan , ozan@katmulkiyeti.com mail adresinden ve www.siteyonetimi.org  adresinde oluşturulan formdan paylaşabilirsiniz.

En Derin Saygılarımla,

Ozan ÖZEN

21 nolu Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi için Adayınız

Ozan ÖZEN’in bu yazısını, manifestosunu ve bildirim formunu indirmek için tıklayınız. 

Secim_Yetki_Belgesi  Örneğini İndirmek İçin Tıklayınız! 

MANİFESTOMUZ

Eylül 2022

Bina, Site, Toplu Yapı, Tesis Yönetim şirketlerimiz/ firmalarımız / işletme kooperatiflerimiz Açısından ;

 • Profesyonel Tesis ve Site Yönetim Hizmetlerinin Yasal Zemine Oturtulması en önemli ihtiyacımızdır.

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre; yöneticinin kat malikleri dışından atanması mümkün iken, tüzel kişiliklerin yönetici atanması ve temsilindeki sorunların çözülmesi, bağımsız bölüm sayısı bakımından kat maliklerinden seçilen gerçek kişiler için üst  sınır getirilmesi ve profesyonel yönetim şirketleri ile çalışma zorunluluğu getirilmelidir.

Yönetimin atanmasının yanında yönetim olarak seçilme şartlarının da belirli olmasının gerekli olduğu, yönetimlerin sorumlulukları kapsamında idare etmekle yükümlü olacakları meblağların yüksekliği de düşünülerek adli sicilinin bazı suçlar bakımından temiz olmasının aranması gereklidir.

Uygulamada, anagayrimenkul yönetimlerinin tespitinde yaşanan zorluklar gözetilerek profesyonel yöneticilerin tespitini sağlayacak, herkese açık, ticaret sicili, marka ve patent sicili veyahut avukatlar için tutulan baro levhası gibi bir sicil ( yöneticiler sicili)  tutulması önerilmektedir.  Bu sicil derneklerde olduğu şekilde profesyonel yöneticilerin tapu dairesi, belediyeler, bankalar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında işlerini yapabilmeklerine olanak sağlayacak şekilde kurulmalıdır.

Yine, uygulamada son derece sorunlu olarak tutulan karar ve hatta kanuna göre tutulması zorunlu olmayan! işletme defterlerine ilişkin olarak, defter kayıtlarının her halükârda anagayrimenkule ait olduğu ve elektronik ortamda tutulmasının (anagayrimenkule ait elektronik defter)  zorunlu olduğuna ilişkin kanun değişikliğine ihtiyaç vardır.

Yine 7201 Sayılı Tebligat Kanunu ile 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre mevcut durumda, apartman ve site yönetimleri tarafından kat maliklerine ve/veya sakinlerine borç veya sair bildirimlerin elden imzalı ve taahhütlü posta ile yapılması zorunluluğu  zaman ve maliyet israfına sebep olmaktadır.  Bu kapsamda, apartman ve site yönetimlerinin de yaşadıkları bildirim sorununun giderilmesi amacıyla elektronik ortam da dâhil İçişleri veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Kurulacak Müdürlük Vasıtası ile yetkilendirilecek Apartman, Site, Tesis Yönetim yazılımları vasıtası ile yapılan email, sms bildirimlerinin tebligat sayılması için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesindeki “sair kurumlar” ifadesinin apartman ve site yönetimleri açısından belirsizliğin apartman/site yönetimleri hariç olmak üzere değiştirilmesi oluşan mali yükten kurtulunması ve yönetimlerin gereksiz bir şekilde vergi mahkemelerine başvurmaları ihtiyacının ortadan kalkmasına imkan verecektir.

Yasal mevzuatlarda şirketlerimizin yer alması ve sektörün hukuki bir zemine oturtulması için Ticaret, İç İşleri ve Çevre Şehircilik Bakanlığı nezdinde ısrarlı çalışmaları başlatacağız.

 • Apartman, Toplu Yapı ve Site Yönetimlerinde Profesyonel Yönetim Hizmetleri ile Çalışan Tedariklerinde Oluşan %18 KDV’nin %1’e indirilmesi ,

Bina ve tesis yönetim hizmetlerinin konut yapılarında dışarıdan tedarik edilmesi halinde Site ve Apartman yönetimleri Gelir Vergisi kanununa göre tüzel kişilik yerine sair işletme olarak değerlendirildiklerinden dolayı gerek hizmet gerekse çalışanların tedariklerinde maliyetler üzerine uygulanan %18 oranında Katma Değer Vergisini iade alma imkanına sahip değiller. Bu da yönetimlerin maliyetlerini ve dolayısı ile aidatları ciddi oranda artırmaktadır. Gerek profesyonel yönetim hizmetlerinde oluşan KDV’nin %18’den %1 e düşürülmesi gerekse aynı apartman kalıcılarında olduğu gibi “orta hizmetlerde çalışanların” gelir vergisinden muaf tutulmalarını sağlamak ve Apartman , Site yönetimlerinin profesyonel , güvenli yönetim danışmanlığı ile kaliteli yönetim hizmetlerinden daha çok faydalanmasını sağlamak hedefimiz olacaktır . Bu oranın belirlenmesi için yasa değişikliğine dahi ihtiyaç yoktur. Cumhurbaşkanı Kararı ile mümkündür.

 • , Toplu Yapı ve Ticaret Merkezlerinde Görev Alacak Yöneticilerin Sertifikalandırılmasına ve Şirketlerin Yetkilendirilmesine Yönelik Çalışmaların Başlatılması,

Parsel bazlı kentsel dönüşüm yerine ada bazlı dönüşümlerin sağlanması , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı teşkil edilecek ilgili Genel Müdürlüğü vasıtası ile Apartman, Site , Toplu Yapı ve Ticaret Merkezlerinde görev alacak yöneticilerin sertifikalandırılmasına, profesyonel yönetim şirketlerinin ise standartlarının belirlenerek yetkilendirilmesine yönelik çalışmaların başlatılması , gelişen ve büyüyen binalarda hukuki, mali, teknik mevzuata hakim yöneticilerin mesleki standartlarının oluşturulması ve Tesis Yönetim şirketlerinde görev almalarının , sektörün toplam kalite standartının arttırılması için çalışmalara hız vereceğiz.

 • Mevcut İki Yıllık  Emlak ve Emlak Yönetimi bölümlerinin Bina Yöneticiliği ile İlgili Yetersiz Ders Sayılarının Arttırılması, ilaveten  İki Yıllık “Bina, Tesis , Toplu Yapı Yönetimi” bölümlerinin açılması için çalışmalar ve girişimlerde bulunacağız.
 • Profesyonel Yönetime İhtiyacı daima gündemde tutacağız.

Günümüzde toplu yaşam alanlarının yaygınlaşması, apartman ya da sitelerin bilgili, deneyimli, kanuni ve hukuki uygulamaları bilen kişiler tarafından yönetilmesini ihtiyaç haline getirdi. Yöneticinin tüm kat maliklerine karşı komşuluk ilişkilerinin zedelemeden şeffaf, eşit ve tarafsızca bir yönetim sergilemesi gerekiyor.

Yönetici olarak seçilenlerin yönetim planı ve kat mülkiyeti kanununa uyması, görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor.

Binanın sigorta ettirilmesinden, bakım ve onarımına, asansörün güvenli bir şekilde işletilmesinden aidatların tahsiline, işletme projesi yapılmasından, alınan kararların yerine getirilmesine kadar tüm sürecin takibi yöneticinin

sorumluluğunda. Binlerce insanın bir arada yaşadığı sitelerde yöneticilere ve site yönetimi alanında yetişmiş profesyonellere duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. Başlangıçta gönüllülük esasıyla yürütülen yönetim konusu günümüzde artık daha profesyonel ellere bırakılmalı.

 • Yeni dönemde tesis yönetimi ve profesyonel site yönetimi şirketlerinin ihtiyaç ve isteklerini komitemizde daha fazla takip edecek ve savunacağız.

Bina, Site, Toplu Yapı, Tesis Yönetim şirketlerimiz/ firmalarımız / işletme kooperatiflerimiz EMLAK MÜŞAVİRLERİ Meslek Grubundadır.

NoMeslek Grubu AdıNace  KoduNace Başlık
21EMLAK MÜŞAVİRLERİ68.32.02Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul yönetimi faaliyetleri (apartman ve site yöneticiliği, mobil ev alanlarının, müşterek mülkiyetli konutların, devre mülklerin, ikamet amaçlı olmayan mülklerin, vb. yönetimi)
21EMLAK MÜŞAVİRLERİ68.32.03Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan kira toplama faaliyetleri
21EMLAK MÜŞAVİRLERİ68.32.04Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan apartman yöneticiliği

Ozan ÖZEN’in bu yazısını, manifestosunu ve bildirim formunu indirmek için tıklayınız. 

Secim_Yetki_Belgesi  Örneğini İndirmek İçin Tıklayınız! 

MANİFESTOMUZA KATKILARINIZ

Sayın Ozan ÖZEN,

Eylül 2022 tarihli 3 ( üç)  sayfalık manifestonuzu okudum. Bununla ilgili değerlendirmelerim aşağıdadır.

İtiraz Ettiklerim:
   
Eksik Bulduklarım / İlavelerim :
           
Diğer Verebileceğim Katkılar:
         
İsim Soyad : 
Tüzel Kişilik Ünvanı: 
Biliniyorsa Ticaret Sicil No: 
Kişisel Cep Telefonu :  
Sabit Telefonu : 
Mail Adresi : 

Benimle tüm beklentilerinizi, önerilerinizi ve eleştirilerinizi daima 0532 767 62 60 nolu telefondan , ozan@katmulkiyeti.com mail adresinden ve www.siteyonetimi.org  adresinde oluşturulan formdan paylaşabilirsiniz.

ULUSLARARASI GÜRÜLTÜ FARKINDALIK GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ULUSLARARASI GÜRÜLTÜ FARKINDALIK GÜNÜ’NDE GÜRÜLTÜNÜN HAYATIMIZA ETKİLERİ KONUŞULDU

Amaç gürültü konusunda farkındalık yaratmak

‘Uluslararası Gürültü Farkındalık Günü’ kapsamında, TAKDER ve İZODER işbirliği ile İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyeleri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen panelde, gürültünün hayatımıza etkileri masaya yatırıldı.

Dünya çapında, insanların sağlık ve refahı için gürültü farkındalığını arttırmak amacıyla, ilk kez 1996 yılında başlatılan ve her yıl Nisan ayında bir Çarşamba günü gerçekleştirilen ‘Uluslararası Gürültü Farkındalık Günü’ kapsamında; Türk Akustik Derneği-TAKDER ve Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği-İZODER işbirliği ile “Gürültünün Hayatımıza Yansımaları”başlığı altında bir panel gerçekleştirildi.

Yazının Devamı İçin Tıklayın!

ULUSLARARASI GÜRÜLTÜ FARKINDALIK GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
ULUSLARARASI GÜRÜLTÜ FARKINDALIK GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Yazının Devamı İçin Tıklayın!

İzoder 124. Sayı: Konut Yöneticileri İçin Yalıtım

İZODER Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin dergisi İZODERGİ 124. Sayısını “Konut Yöneticileri İçin Yalıtım” a ayırdı. 

İZODERGİ 124. Sayısını İndirmek İçin Lütfen Bu Yazıya Tıklayın!

Veya Yazının Devamını Sitemizden Okumak İçin Lütfen Tıklayın!

İzoder 124. Sayı. Kapak

Konut yöneticilerinin yalıtım alanında bilinçlenmelerini sağ­lamak, dikkatlerini çekmek için İzoder Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin dergisi İZODERGİ 124. sayısını konut yöneticilerine ayırdı. Bina yöneticilerinin yalıtım konusundaki bilinci, yalıtım kararının alınmasında, uy­gulanmasında büyük önem taşımakta.  Yalıtım yapılmasına bina sakinlerini ikna etme işi büyük oranda onlara düşmektedir. Yalıtım konusunda bilgi ver­meyi, doğru yönlendirmeyi yapmayı, yalıtım uygulamalarının yasa ve yönet­meliklere uygun yapılmasını hedefleyen İZODER, bu alanda konut yöneti­cilerine yardımcı olmayı sürdürmektedir.

Hazırlanan bu özel sayıda, yalıtım yaptırmış bina yöneticilerinin de gö­rüşlerine yer verildi. Yalıtım uygulamasını doğru yaptırmış yöneticilerimiz yalı­tımı herkese tavsiye ediyor, sağladıkları konfor ve tasarrufa, konutlarının değer kazandığına dikkat çekiyorlar. Yalıtım uygulamasında doğru malzeme seçimi, doğru uygulama ve doğru firma ile çalışmanın öneminin altını çiziyorlar.

 

İZODERGİ 124. Sayısını İndirmek İçin Lütfen Bu Yazıya Tıklayın!

Yazının Devamını Sitemizden Okumak İçin Lütfen Tıklayın!

Uluslararası Gürültü Farkındalık Günü Paneli

Uluslararası Gürültü Farkındalık Günü Paneli

“Gürültünün Hayatımıza Yansımaları”

26 Nisan 2017 / Saat : 09:00- 16:30

İTÜ TAŞKIŞLA  – 127 No’lu Konferans Salonu

Yalıtım sektörünün çatı derneği İZODER  ülkemizde “ses yalıtımı” bilincini geliştirmeye, ses yalıtımının sağladığı faydaları anlatmaya yönelik çalışmaları bir adım öteye taşıyan “Ses Yalıtımı Zirvesi 2016”nın organizasyonunu gerçekleştirdikten sonra , “Uluslararası Gürültü Farkındalık Günü Paneli”ni gerçekleştirmektedir.
Katılım ücretsizdir. Kontenjanlar sınırlı sayıdadır.
Kayıt: On-line kayıt formu için tıklayınız. Veya info@izoder.org.tr adresine mail atınız.
Uluslararası Gürültü Farkındalık Günü Paneli 2017 programına ulaşmak için tıklayınız.
Uluslararası Gürültü Farkındalık Günü Paneli 2017 konuşmacılarına ulaşmak için tıklayınız.

Gürültünün Hayatımıza Yansımaları
Uluslararası Gürültü Farkındalık Günü Paneli

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) ve Zorunluluğu

“Enerji Kimlik Belgesi (EKB) ve Zorunluluğu”

Değerli Meslektaşlarım,                               İstanbul, 8.03.2017

Eğer Yöneticisi olduğunuz bina 01.01.2011 yılından önce iskan belgesi almış ise Enerji Kimlik Belgeniz Bulunmamaktadır. Yine eğer binanız Kat Mülkiyeti’ne Geçmemiş ise Enerji Kimlik Belgeniz Bulunmamaktadır.

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, 2011 yılından önce yapılmış mevcut binalar için bir geçiş süresi belirledi. Buna göre 2 Mayıs 2017 tarihine kadar mevcut binalar enerji kimlik belgesini almak zorundadır. Bu tarihten sonra mevcut binaların alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerinde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olma şartı aranacaktır.

ÖZET!

Binalarımızın asgari enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren Enerji Kimlik Belgesi

1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yeni yapılan binalarda alınması zorunlu olup mevcut eski binalarda da 02.05.2017   tarihine kadar alınması zorunlu kılınmıştır.

Yazının Devamını Okumak , Zorunluluklarımızı Tespit Etmek  ve Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar için TIKLAYIN!

Ses Yalıtımı Zirvesi 2016 – 16 Kasım 2016 / Sheraton Grand İstanbul Ataşehir

SES YALITIM ZİRVESİ 2016

16 Kasım 2016 / Sheraton Grand İstanbul Ataşehir

Yalıtım sektörünün çatı derneği İZODER  ülkemizde “ses yalıtımı” bilincini geliştirmeye, ses yalıtımının sağladığı faydaları anlatmaya yönelik çalışmalarımızı bir adım öteye taşıyan “Ses Yalıtımı Zirvesi 2016”nın organizasyonunu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteği ile gerçekleştirmektedir.
Katılım ücretsizdir. Kontenjanlar sınırlı sayıdadır.
Kayıt: On-line kayıt formu için tıklayınız.
Ses Yalıtımı Zirvesi 2016 programına ulaşmak için tıklayınız.
Ses Yalıtımı Zirvesi 2016 konuşmacılarına ulaşmak için tıklayınız.

SES YALITIM ZİRVESİ 2016
SES YALITIM ZİRVESİ 2016

Sertifika Eğitimi Aralık 2016’da Başlıyor

Kadir Has Üniversitesi Toplu Yapı ve Site Yöneticiliği Sertifika Programı
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ TOPLU YAPI VE SİTE  YÖNETİCİSİ (BİNA YÖNETİCİLİĞİ) SERTİFİKA PROGRAMI

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (FSMVÜ)  (*) SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ TOPLU YAPI VE SİTE  YÖNETİCİSİ (BİNA YÖNETİCİLİĞİ) SERTİFİKA PROGRAMI

* FSMVÜ kurucusu TC. BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ‘dür. vakiflar

10 ARALIK 2016 ‘da Başlıyor!!!

1080 TL ( KDV Dahil) (6 Gün- 48 Saat)

 Yukarıdaki Fiyat Üzerinden SiteYonetimi.Org İçin Ayrıca Özel İndirim Uygulanacaktır.

25 Kasım 2016’ya kadar Aşağıdaki Yazıya Tıklayarak Eğitim Kesin Kayıt Formunu Doldurup Ödemesini Üniversite Hesaplarına Yapan Katılımcılara

%15 indirimle 918 TL (KDV Dahil)   

 İndirimli Kayıt Fırsatı İçin Bu Yazıya Tıklayarak Eğitim Kesin Kayıt  Formunu  Doldurun!!!

Diğer İndirim Oranları ve Eğitim Detayları  Aşağıdadır.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Toplu Yapı ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Toplu Yapı ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı

10 -25 Aralık 2016 tarihleri arasında

Her Cumartesi-Pazar (09.30 – 17.30) arası 

 Toplam 6 gün-48 saat 

Hızlı Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin :

(+90) 0532 767 62 60 yi Arayabilirsiniz.

Eğitim Katılım Formu İçin Bu Yazıya Tıklayın!!!

Detaylar Aşağıdadır.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Toplu Yapı ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Toplu Yapı ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı

SERTİFİKALAR ve SERTİFİKA NEDEN İHTİYAÇ? 

Toplu Yapı ve Site Yönetiminin 2000 li yıllarla beraber hızla gelişen bir sektör olması sebebi ile bu iş dalında yetişmiş personel ihtiyacı da gündeme gelmiştir. Ancak sektörün birden gelişmesi yetişmiş personellerin eğitim kurumları yerine benzer sektörlerden sağlanması ile ihtiyaç giderilmesi yoluna gidilmiştir. Üniversitelerde ancak İki Yıllık Meslek Yüksek Okullarında bulunan “Emlak ve Emlak Yönetimi” bölümlerinin müfredatları ile yetersiz kalmakta ve sektöre destek olamamaktadır. Bu amaçla “Toplu Yapı ve Site Yöneticiliği” İki Yıllık Meslek Yüksek Okulları Bölümleri ve daha sonra Dört Yıllık Lisans Programları oluşturuluncaya kadar İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Arel Üniversitesi,Bilgi Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf gibi üniversitelerin “Mesleki Eğitim”, “Yaşam Boyu Eğitim” ve “Sürekli Eğitim” Merkezleri “Toplu Yapı ve Site Yöneticiliği Sertifika Programları” oluşturmaya başlamıştır.

Bu merkezlerde ilgili programa katılan Toplu Yapı ve Site Yönetimi alanında mevcut çalışan müdür, müdür yardımcısı, yönetici, mali ve idari personel, teknik personel ile Toplu Yapı Yönetimi konusunda hizmet veren profesyonel şirketlerin merkez personelleri sertifika programlarını almışlar ve sınavlar sonucunda “Sertifikalı Toplu Yapı Yöneticisi” konumuna hak kazanmışlardır.

Sertifika Sahipleri Bilgisi İçin Buraya Tıklayınız.  

Ekrem DOST Genel Tekrar ve Sınav

EĞİTİMİN KONU VE AMACI

İnşaat sektörü ile beraber buna bağlı olarak konut sektörü ülkemizin   gelişen ve büyüyen sektörleridir.Apartmanlar, Siteler , Rezidanslar, Yüksek Katlı Binalar,Toplu konutlar, İş Merkezleri, Alışveriş Merkezleri günlük hayatımıza hızla girmiş ve yaşantımızda yer edinmiştir. Şehirleşmenin artması ile birlikte, insanların yaşam tarzlarının yanı sıra şehirlerdeki yerleşim biçimlerinde de değişiklikler olmaya başlamıştır.

“Bina yönetimi” hukuk dışında yönetim bilimi, teknik yeterlilik, iletişim kabiliyeti,mevzuat bilgisinin dahil olduğu bir alandır. Bina yöneticileri Medeni Kanun, Kat Mülkiyeti Kanunu,İmar Hukuku,İş Kanunu, İş Güvenliği Kanunu ve mevzuatını adaletli bir yönetim gerçekleştirebilmek için bilmek durumundadırlar. Binalarda yer alan ısıtma, soğutma ve diğer sıhhi tesisatlar, yüksek hızlı asansörler, yangın algılama ve ihbar sistemleri gibi elektronik ve elektromekanik sistemlerin çalışma, bakım ve ömürlerini uzun tutmak için asgari teknik bilgiye sahip olmak zorunluluk haline gelmiştir. Yöneticiler, Yıllık bir kaç milyon Türk Lirasını aşan ortak alan bütçelerini idare ederken temel muhasebe, bütçe, kesin hesap ve asgari finansal analiz tekniklerini bilmek durumundalar. Bu bütçelerde tasarruf edebilmek için Vergi Mevzuatı, personel istihdam biçimlerine, enerji verimliliği uygulamalarına başvurmak sürekli araştırmak ve gelişen dünyayı, gelişmeleri takip etmek gerekmektedir.   Böylece “Apartman, Site, Toplu Konut, Rezidans binaları” orta hizmetçiliği yapan sair işletmeler sayılmalarına rağmen esasen idareleri bir şirket idaresinden farklı olmadığından verimli yönetilmeleri ve hizmet kalitesinden memnuniyet sağlanması mümkün olabilecektir.

Program ile, Toplu Yapı ve Site ( Bina)   Yöneticiliği alanında teori ve bilgi edinimi yanında, reel sektörden birçok uzman ve yönetici ile de bir araya gelinerek yapılacak paylaşım ve uygulama çalışmaları ile, Apartman, Site , Rezidans, Yüksek Katlı Bina,Toplu konut, İş Merkezleri, Alışveriş Merkezleri yönetiminde görev alacak gerek hukukî, malî, idarî gerekse saha hizmetleri konularında yetkin uzman profesyoneller yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

EĞİTİMİN KONUSU

Eğitimin konusu , Toplu yapı ve sitelerde ( bina yönetimlerinde)   gerek hukukî, malî ve idarî uygulamaları yerine getirmek amacı ile profesyonellerin yetiştirilmesi, bu konuda çalışan profesyonellerin bilgi birikimlerinin zenginleştirilmesidir.

“Bina ve Tesis Yöneticileri”nin görev tanımı ; Apartman, Bina, İş Merkezi, İş Hanı, Alışveriş Merkezi ,Villa, Residence, Site ve Toplu Konut komplekslerinin ana yapısının, bloklarının ve bağlı mekanlarının bina, tesis bakım ve işletme yönetimini, hukuki yönden mevzuatlara bağlı olarak, mali, muhasebe hizmetlerini, temizlik, güvenlik, peyzaj ve bahçe bakımı ile teknik tesisat ve altyapı sistemlerinin ve işletim sistemlerinin en ekonomik biçimde, işletim senaryolarına ve teknik/idari spesifikasyonlara uygun olarak onaylı bütçe içinde bağlı olduğu genel kurul (temsilciler kurulu) ve onun belirlediği Yönetim (Yönetim) Kurulu ile koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak, bu sistemleri kurmak, hizmet veren idari, teknik, güvenlik, temizlik ve servis personelleri ile diğer outsource personelinin sevk ve idaresini gerçekleştirmek, kat malik ve sakinlerinden gelen öneri ve şikayetleri değerlendirerek çözüm önerileri geliştirmektir.

KATILIMCILARA SAĞLAYACAĞI FAYDALAR

Program mezunlarının henüz meslek kabul edilmeyen Toplu Yapı ve Site Yöneticiliği ( Bina Yöneticiliği)   sektöründe bir standardizasyon sağlanmasına bir başlangıç oluşturmaları beklenmektedir.

Sertifika Programı ile sektöre etkin ve bilinçli yöneticiler yetiştirme hedefi bulunmakla beraber, sektörün minimum 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarında “Bina Ve Tesis Yönetimi” bölümlerine ihtiyacı olduğu, daha sonra 4 Yıllık Lisans Eğitimleri ve Yüksek Lisans eğitimlerine sahip yöneticilerin sektörün mesleki kriterlerinin belirlenmesinde ve standartların oluşmasında katkı sağlayacağı da bilinmektedir. Toplu Yapı ve Site Yöneticisi ( Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı bu standartlaşma ve gelişimin ilk ayağı olacaktır.

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

Etik anlayışa sahip, dürüst, sorumluluk bilinci ile hareket eden, liderlik ve topluma hitap ehliyeti sahibi, yönetim işini bilim,sanat ve teknik yeterlilik açısından uygulayabilen, halka ilişkileri kuvvetli, hukuk, mali ve idari yönden yeterli, asgari teknik bilgi birikimine ve tecrübeye sahip Toplu yapı ve site yöneticilerinin ( bina yöneticisi) yetişmelerini sağlamaktır.

KATILIMCILARA SAĞLAYACAĞI FAYDALAR

İlk günden itibaren katılımcılar için hazırladığımız içerikler ile, ilginizi arttırmanıza yardımcı olacak video, sunu ve diğer yazılı materyal sayesinde, her derse ayrı bir anlam katıyoruz. Her ders öncesi mutlaka bir önceki derslere atıfta bulunarak gerçek yaşamdan örnekler ile öğrenilenlerin pekiştirilmesini sağlıyoruz. Bazı modüllerde mutlaka o alanda uzman bir profesyoneli de konuk olarak davet edip öğrendiklerinizi kendileri ile paylaşmanız, gerçek yaşamdaki uygulamalara yönelik sorularınızı sormanız ve teori ile pratiği iç içe geçirecek bir deneyimi yaşamanızı sağlıyoruz.

SERTİFİKALANDIRMA
Program sonunda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve siteyonetimi.org&katmulkiyeti.com  tarafından ortaklaşa hazırlanan bir sertifika veya katılım belgesi aşağıdaki kriterler dâhilinde verilecektir.  Katılımcılar eğitim sonunda % 70 devam koşulunu sağlamaları ve final sınavından minimum % 70 başarı elde etmeleri koşulu ile üniversite onaylı sertifika alabileceklerdir.

Mete YANIKÇI Dersi -KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ TOPLU YAPI VE SİTE YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI
Mete YANIKÇI Dersi – TOPLU YAPI VE SİTE YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

KATILIMCI PROFİLİ:

 • Kariyerine Bina Yönetimi alanında yön vermek isteyenler,
 • Gerek ticari gerekse konut sitelerinde profesyonel Yönetici, Müdür, Teknik Müdür, Asistan, Sorumlu, Muhasebe, Saha çalışanı ve benzeri pozisyonlarda olup kendilerini geliştirmek isteyenler,
 • Bina Yönetimi sektöründe yer almak isteyen Site Muhasebe Sorumluları ve Bina Yöneticisi Adayları,
 • Bina yönetimlerinde filen çalışan ya da bu alanda kendini geliştirmek veya kişisel gelişimine katkıda bulunmak isteyen tüm profesyoneller
 • Türkiye’de Hizmet Veren Bina, Site Yönetim ve Tesis Yönetim Şirketleri Çalışanları,
 • Emlak Aracılık ve Danışmanlık Hizmetleri çalışanları,
 • Bina yapım projelerinde Satış Sonrası Hizmetler personelleri ,
 • Toplu Yapı/ Site/ Apartman/ Bina Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler, Denetçiler, Kat Malikleri

EĞİTMEN PROFİLİ:

PROGRAMDAKİ EĞİTMEN PROFİLLERİNE ULAŞMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

Eğitmen grubumuz Toplu Yapı ve Site Yönetimi, Mali ve Hukuki Mevzuat, Bilişim, Finans, Holding, Danışmanlık Reklam Medya ve Halkla İlişkiler, Lojistik, Turizm ve Otelcilik ve Sağlık sektörlerinde her biri en az 10 yıllık yöneticilik deneyimi olan uzmanlar ile alanında akademik kariyer yapan kişilerden oluşmaktadır

Eğitmenlerimiz hem teorik anlamda bilgilerini sizlerle paylaşacak hem de diğer eğitim kurumlarında olmayan saha tecrübesi ve uygulama örnekleri ile birlikte sizlere önemli deneyim ve eşsiz bilgiler sağlayacaktır.

PROGRAMDAKİ EĞİTMEN PROFİLLERİNE ULAŞMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

EĞİTİM SONU -KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ TOPLU YAPI VE SİTE YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI
EĞİTİM SONU
-TOPLU YAPI VE SİTE YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

TOPLU YAPI VE SİTE YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAM İÇERİĞİ 

 1. MODÜL / Mali ve İdari İşler (09:30 / 17:30)             (1,5 Gün)
 • Genel Muhasebe Bilgisi 
 • İşletme Finansı, Bütçeleme Teknikleri ve Uygulamaları
 • Yönetim ve Site Muhasebesi (İşletme Projesi, Bağımsız Bölüm Sayısına Göre Dağılımları, Aidatlar, Resmi Defterler, Dönemsel ve Kesin Hesaplar, Mali Tablolar ve Raporlamalar)
 • Apartman ve Site Yönetimi Mali Mevzuat Uygulamaları (,Gelir Vergisi Mevzuatı, Stopaj ve Damga Vergisi, SGK Mevzuatı, Ortak Alanların Kiraya Verilmesi, Resmi Mercilerle İlişkiler)
 • Apartman ve Site Hesapları Denetimi
 1. MODÜL / Teknik Uygulamalar / Saha Hizmetleri / Enerji   (09:30 / 17:30)    (1,5 Gün)
 • Yapı Tekniği ve Toplu Yaşam Alanlarında Teknik Hizmetlerin Planlanması ve Uygulama Aşamaları
 • Servis Hizmetleri Planlama, Uygulama ve Raporlama Yöntemleri
 • Sahada İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
 • Enerji Verimliliği, Enerji Yöneticisi ve Yönetimi Uygulamaları
 • Teknik Yasal Zorunluluklar (Sertifikalar, Muayeneler vs…)
 • Sigorta Uygulamaları
 • Site Sakinleriyle İlişkiler Masası Uygulamaları
 • Şikâyetlerin Değerlendirilmesi, Geri Bildirimi, Arşivlenmesi
 • Toplu Yapı Yönetiminde Web tabanlı Yönetim, Muhasebe, Servis Hizmet ve İletişim Sistemi Kullanımı 
 1. MODÜL / Hukuk (09:30 / 17:30)             (1 Gün)
 • 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Düzenlemeler, 5711 Sayılı Kanunla Toplu Yapı Yöneticiliğine Gelen Yenilikler
 • Kanuni Yönetim Organları (Ana gayrimenkul Yönetiminde Kanun, Yönetim Planı, Genel Kurul, Yönetici Fonksiyonları)
 • Yönetim Planı ve İşlevselliği (Yönetim Planı ve Bütünlüğü, Yönetim Planının Değiştirilmesi, Apartman Yönetim Planları, Site/Toplu Yapı Yönetim Planları
 • Kat Mülkiyeti,Toplu Yapı ve Site Yöneticiliği İle İlgili Diğer Mevzuat
 1. MODÜL / Site Yönetimi (09:30 / 17:30)             (1 Gün)
 • Apartman, Toplu Yapı (Site) Yönetimi, Etkin Site Yönetim Yaklaşımı
 • Yönetim Fonksiyonları ve Uygulanması
 • Kişilerarası İletişim ve Kontrol Altında Tutulması
 • Toplu Yapı Yönetimi Oluşturma İş ve İşlemleri (Karar Defteri, İşletme Defteri, Arşiv Yönetimi, Yönetim Kurulu Toplantıları, Genel Kurul Toplantıları)
 • Ortak Alanlar ve Yönetimi (Havuzlar ve Sosyal Tesisler, Bahçe – Peyzaj, Otopark, Reklam Alanları, Diğer Ortak Alanların Kullanımı, Kiralanması ve Yönetimi)
 1. MODÜL / İletişim ve Halkla İlişkiler (09:30 / 13:30) (0,5 Gün)
 • Etkili İletişim (Günlük Hayatımızda İletişim, Yöneticilerde İletişim Becerileri ve Liderlik, Beden Dili ile Sözlü, Yazılı ve Yüz Yüze iletişim arasındaki farklılıklar ve kullanım alanları)
 • Yönetim ve Liderlik (Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri, Toplantı ve Zaman Yönetimi, Çatışma Yönetimi, Zor insan ve Durumlarla başa çıkma, Ekip Ruhu ve Takım Kurma,)
 • Halkla İlişkiler (Halkla İlişkilerin Tanımı ve İlkeleri, Kat Malikleri ile İlişki Yönetimi, Yüz yüze Görüşme, Telefonla Görüşme, Dergi, Broşür, Bülten Örnekleri, İnternet Yayıncılığı)
 • Toplu Yaşam Kültürü ve Komşuluk İlişkileri ile Toplu Yaşam Psikolojisi

                                                

 1. MODÜL / Değerlendirme ve Sınav (13:30 / 17:30) (0,5 Gün)
 • Genel Değerlendirme ve Tekrar (Örnek Olaylar, Beyin Fırtınası, Örnek Final Soru Çözümleri)
 • Final Sınavı (Programa % 70 devam sağlayan her katılımcının katılabileceği sınav uygulaması)

SINAV ZAMANI - KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ TOPLU YAPI VE SİTE YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI
SINAV ZAMANI –
TOPLU YAPI VE SİTE YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

PROGRAM:

Program      10 – 25 Aralık 2016 tarihleri arasında Cumartesi ve Pazar günleri, toplamda 6 gün (09.30 – 17.30) ve 48 saat olarak planlanmıştır.

KATILIM ÜCRETİ:

Sertifika Programı (3 Hafta / 6 gün / 48 saat) ücreti 1.000 TL + KDV (%8)

Anlaşmalı kredi kartlarına taksit ve peşin ödemede  indirim olanağı bulunmaktadır.

% 15 İNDİRİM Eğitim başlama tarihine 15 gün kala , Eğitim Kesin Kayıt Formunu doldurarak eğitim ödemesini (%8 KDV DAHİL 918 TL ) FSMV Üniversitesine yapan katılımcılara (Eğitim Kesin Kayıt Formuna Ulaşmak İçin Bu Yazıya Tıklayınız

% 5 İNDİRİM 3 – 5 Kişi arası toplu katılımcılara

% 10 İNDİRİM  5 – 10 Kişi arası toplu katılımcılara / Peşin ödemelere / Üniversitemiz personeli 1. derece yakınlarına / Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi mezunlarına / Kamu çalışanlarına / Şehit ailesi ve çocuklarına / Engellilere

% 20 İNDİRİM 10 ve üzeri toplu katılımcılara

% 25 İNDİRİM  Üniversitemiz (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)  öğrencilerine

% 40 İNDİRİM   Vakıflar personeline

% 50 İNDİRİM  Üniversitemiz (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)  personeline

***Genel indirim oranlarında en yüksek oran uygulanır.

***İndirim oranlarımızda kontenjan sınırı bulunmaktadır.

İNDİRİMLİ KATILIM İÇİN BURAYA TIKLAYARAK BAŞVURU FORMU’nu DOLDURUNUZ

EĞİTİME BAŞLARKEN -KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ TOPLU YAPI VE SİTE YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI
EĞİTİME BAŞLARKEN -TOPLU YAPI VE SİTE YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

İNDİRİMLİ KATILIM İÇİN BURAYA TIKLAYARAK BAŞVURU FORMU’nu DOLDURUNUZ

ÖDEME BİLGİLERİ:

Ödemeler Üniversite Banka Hesaplarına veya Kredi Kartı ile yapılacaktır.

İlk derse gelindiğinde, ödeme makbuzlarının ibraz edilmesi istenebilir.

dsk (8)

EĞİTİM YERİ:

Haliç Yerleşkesi :
Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No:12/A Beyoğlu / İSTANBUL
Tel        : 0212 521 81 00 Pbx – Dahili : 2060 -2021-2015
Faks    : 0212 369 81 64

Call Center GSM: 0532 767 62 60

E-posta: egitim@siteyonetimi.org ; fsmsem@fsm.edu.trfsmsem@gmail.com

KATILIM İÇİN BURAYA TIKLAYARAK EĞİTİM KATILIM BAŞVURU FORMU’nu DOLDURUNUZ.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Kampüsü
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Kampüsü

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Kampüsü

EĞİTİMCİLER:

* Ozan ÖZEN (İstanbul İlk Derece Mahkemesi   Bilirkişisi –  İş Güvenliği Uzmanı (A)   – Apartman Site Rezidans ve Toplu Yapı Yöneticileri Derneği Başkanı)

Mete YANIKÇI (Emekli Astsubay (Dz.K.K.lığı) – Güvenlik, Danışma ve Konsiyerj   Yöneticisi)

Ekrem DOST (Danışman, SMMM, Eğitimci)

Tahir Deniz EMERLE  (İletişim ve Halkla İlişkiler)

*  Melek  Meltem Aykut Giray (Kat Mülkiyeti, Medeni Hukuk, Kabahatler Kanunlarında   Uzman Avukat)

EĞİTİM KADROSU :

EKREM DOST Danışman, S.M.M.M., Eğitimci

1971 İstanbul doğumlu Ekrem Dost, Lisans Eğitimini MARMARA Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Maliye bölümünde 1992 yılında tamamlamıştır. 2 yıllık Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik stajı süresince- İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nın düzenlediği bir çok eğitimlere de katılan Ekrem Dost, 1999 yılından itibaren S.M.M.M. olarak çalışmakta olup İSMMMO üyesidir.

Ekrem Dost; 1992-1996 yılları arasında Güvendik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. de denetmen yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 1996 yılında Kadıoğlu Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. firmasına geçmiş ve 1999 yılına kadar burada görev yapmıştır. Burada özellikle petrol ve tekstil konularında Türkiye’nin ilk 500 firması arasında yer alan çeşitli firmaların denetimlerini yapmış ve vergi danışmanlığı faaliyetlerinde bulunmuştur. 1999 – 2004 yılları arasında Astaş Juki Konfeksiyon Makinaları A.Ş. de Mali İşler ve Denetim Grup Müdürü olarak görev yapmış ve buradaki çalışmaları ile Dış Ticaret İşlemleri, Serbest Bölgeler Kanunu ve Muhasebe Uygulamaları konusunda uzmanlık sağlamıştır.

1992 den bugüne; Danışmanlık, Gıda, İçecek, Tekstil, Perakende, İnşaat, Taahhüt, Kuyumculuk ve Petrol Sektörlerinde faaliyet gösteren 85 firmaya Mali Müşavirlik ve Yönetim Danışmanlığı hizmeti vermekte olan Ekrem Dost, halen kariyerine Danışman, Eğitimci ve Mali Müşavir olarak devam etmektedir. Muhasebe sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi sağlamak, yürürlükteki vergi kanunlarının uygulanması ve denetimleri konularında danışmanlık vermek, firma bünyesinde yer alan muhasebe ve finans personelinin eğitimlerini ve mesleki gelişimlerini sağlamak, firma birleşmeleri ve bölünmeleri işlemlerinde danışmanlık yapmak, ticaret şirketlerinin kurulum ve tasfiyelerini gerçekleştirmek ve yeni T.T.K. uzmanlık alanlarını oluşturmaktadır. İngilizce bilen, evli ve yedi yaşında bir kızı olan Ekrem Dost, fırsat buldukça basketbol ve briç oynamakta, ekonomi, vergi ve ticaret hukuku konuları ile ilgilenmektedir.

Melek Meltem Aykut Giray – AVUKAT (Kat Mülkiyeti, Medeni Hukuk, Kabahatler Kanunlarında Uzman)

1986 İzmir doğumlu Meltem Aykut, Lisans Eğitimini Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2010 yılında tamamlamıştır.

1 yıllık Avukatlık stajı ardından şirketler, ticaret, iş hukuk vb. alanlarda kendini geliştirmek adına Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin (Henkel) Hukuk Departmanında görev almıştır. Bu görevinde birçok çeşit Sözleşme üzerinde çalışmış ve müzakerelere katılmış, İş Hukuku alanında ve bir anonim şirketin gereksinimlerini karşılayacak şekilde Ticaret Hukuku alanında danışmanlık vermiştir. Bunun yanı sıra satış ve satın alma departmanı gibi sürekli Henkel adına Sözleşme imzalayan destek fonksiyonlarına Sözleşmeler hususunda rutin eğitim vermiştir.

2013 yılında Henkel ile yollarını ayıran ve bu yolculuğa kendi hukuk bürosunu açarak devam etmek isteyen Meltem Aykut, Av. Begüm Demircan ile ortaklık kurarak AYDE Hukuk ve Danışmalık Bürosunu açmış ve böylece hukuki hizmetini buradan yürütmektedir.

Meltem Aykut evli olup, hobileri arasında farklı kültürleri tanımak amaçlı seyahatlere çıkmak, bu seyahatlerinde karşılaştığı ve oraya ait farklı tatları keşfetmek ve kendi mutfağına taşımak, farklı tür ve coğrafyalardan film ve dizi izlemek, psikolojik konulu belgesel izlemek, spinning yapmak yer almaktır .

Mete YANIKÇI –Emekli Astsubay (Dz.K.K.lığı) – Güvenlik, Danışma ve Konsiyerj Yöneticisi

1965 yılında Gölcük/Kocaeli’nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1983 yılında Karamürsel Eğitim Merkezi Komutanlığındaki Sınıf Okulunu bitirerek İdari Astsubay olarak göreve başladı. 1983-2006 yılları arasında Deniz Kuvvetlerinin çeşitli gemi ve karargahlarında İdari ve İstihbarat Astsubayı olarak görev yaptı. 2005 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme bölümünü bitirdi. 2006 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığından emekli oldu. İKEA/Ümraniye’de Güvenlik Müdürü olarak hizmet sektörüne yönetici olarak göreve başladı. Sonrasında değişik bir hizmet sektörü olan Kemer Golf & Country Club’da Güvenlik Müdürü olarak görev yaptı.

Halen İstanbul’da üst düzey bir rezidansın yöneticilik görevlerini yerine getirmekte, özellikle toplu yapı ve konut alanında hizmetler ve çözümler üreten SOS GROUP/ SOSMAX Baş Organizasyon ve Profesyonel Yönetim Hizmetleri Ltd. Şirketinde danışman, Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında 1983 mezunu Deniz Astsubayları www.DASTOK83.com WEB sitesinde yönetici olarak görev yapmakta ve SİYODER Apartman Site Rezidans ve Toplu Yapı Yöneticileri Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyesi görevini sürdürmektedir.

Ozan ÖZEN – İşletme Mühendisi (İTÜ) – İş Güvenliği Uzmanı (A)

 • Kat Mülkiyeti Mevzuat ve Bina ve Tesis Yönetim Uzmanı
 • İşletme Mühendisi (İTÜ)
 • İstanbul Aydın Üniversitesi ABMYO Emlak ve Emlak Yönetimi
 • İş Güvenliği Uzmanı (A)
 • İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Bilirkişisi – Bina Yöneticiliği, Kat Mülkiyeti, Emlak Yönetimi
 • SİYODER Başkanı www.siyoder.org
 • www.KatMulkiyeti.Com Baş Yazarı

1974 yılında Almanya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1991′de Özel Üsküdar Fen Lisesi’ni bitirdi. 2000’de İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Üniversite yıllarında ve sonrasında yayın ve iletişim, aydınlatma sektörlerinde yöneticilik görevi yaptı. 2002 yılında Maytur Turistik Tesisler A.Ş’de Tesis ve Bina Yönetimi Müdürü olarak sektöre adım attı. Değişik tesis ve rezidans binalarında yöneticilik görevleri yaptı. 2011 yılında gayrimenkul yönetimi sektöründe mevzuatın gelişmesi sebebi ile özellikle bu alandaki çalışan işgücünü eğitmek ve bilinçlendirmek amacı ile C Sınıfı İş Güvenliği uzmanlığı belgesini aldı.

Halen İstanbul’da üst düzey bir rezidansın yöneticilik görevlerini yerine getirmekte, özellikle toplu yapı ve konut alanında hizmetler ve çözümler üretmek amacı ile danışman olarak görev yapmakta, Sosyal Sorumluluk Projesi olarak Nisan 2007′de yayına başlayan ve Bina ve Tesis Yönetimi konularında ihtisas bilgileri veren tek portal www.katmulkiyeti.com ‘un yöneticilik görevini üstlenmekte, gayrimenkul sektöründe konut üreten firma ve yatırım ortaklıklarına yönetim planı, tesis işleyiş prosedürleri ve yaşam senaryoları hazırlamakta,yeniden yapılanan SİYODER Apartman Site Rezidans ve Toplu Yapı Yöneticileri Derneği’nin Geçici Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesindeki “Toplu Yapı Yöneticisi Yetiştirme Sertifika Programı” nda Site Yönetimi, Teknik Uygulamalar / Saha Hizmetleri / Enerji / İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları Eğitimlerini vermektedir.

Bununla beraber Bina Yöneticiliği, Kat Mülkiyeti, Emlak Yönetimi konularında İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Bilirkişisi olarak görev almakta, Enerji Bakanlığı’nın Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi politikaları doğrultusunda Enerji Yöneticisi eğitimlerine devam etmektedir.

Özen evli ve bir kız babasıdır… www.ozanozen.com

Tahir Deniz EMERLE,İletişim ve Halkla İlişkiler

1964 İstanbul doğumlu Tahir Deniz Emerle, evli ve üç çocuk babasıdır. İlkokul, ortaokul ve liseyi İstanbul da okudu. Ortaokulu kültür koleji, liseyi ise Çavuşoğlu kolejinde bitirdi. İşletme bölümünü bitirdikten sonra, Turizm sektöründe faaliyet gösterdi. Özel okullarda genel koordinatör ve idari müdür olarak görev yaptı. Bu alanlarda birçok halkla ilişkiler ve idari personeller yetiştirmiştir. 2008 yılından itibaren gelişmekte olan inşaat sektöründen dolayı bu alana geçiş yaparak, büyük sitelerde ve residencelerde müdürlük yaptı, yapmaya devam etmektedir. Bu bölümlerle ilgili Üniversite eğitim sertifikalarına sahiptir. Halen 1. İhtisas Mahkemeleri Site Yönetimi dalında Bilirkişi olarak görev yapmaktadır. Site yönetimlerine ve İnşaat firmalarına danışmanlık görevlerini sürdürmektedir. Aynı zamanda SİYODER dernek üyesidir.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2013 © SiteYonetimi.Org 

 Toplu Yapı, Site, Residence, Apartman, Bina Yönetimleri Eğitim, Danışmanlık, Denetim ve Kat Mülkiyeti İlişkileri

Tel  : (+90532) 767 62 60  –   Faks: (0212) 310 24 21

Tüm Bilgi, Döküman ve Resimlerin Hakları Saklıdır.

            SiteYonetimi.Org            

   info@siteyonetimi.org

Türk bayrağını şeref, Vatan toprağını namus bilenl…

Türk bayrağını şeref,
Vatan toprağını namus bilenlerin,

#30AgustosZaferBayramı Kutlu olsun !

VATAN SANA MİNNETTAR! https://t.co/hzoVNwsEho

CrICYC_WgAIV5pO

Bütün Ümidim Gençliktedir. #19Mayıs1919 19 Mayıs…

Bütün Ümidim Gençliktedir. #19Mayıs1919
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun. https://t.co/YgQW8XI8ot

CizYtMgWsAASou1

Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun. https://t.co/7HZ0q…

Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun. https://t.co/7HZ0qLzRgQ

ChjcWg-XIAQGxQF

İZODER – İZODERGİ 118. Sayısını “Konut Yöneticiler…

İZODER – İZODERGİ 118. Sayısını “Konut Yöneticileri ve Yalıtım” a ayırdı. | SiteYonetimi.Org @IZODER siteyonetimi.org/index.php/yazi…

İZODER – İZODERGİ 118. Sayısını “Konut Yöneticileri ve Yalıtım” a ayırdı.

İZODER Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin dergisi İZODERGİ 118. Sayısını “Konut Yöneticileri ve Yalıtım” a ayırdı. 

İZODERGİ 118. Sayısını İndirmek İçin Lütfen Bu Yazıya Tıklayın!

İZODERGİ kapak

 

Konut yöneticilerinin yalıtım alanında bilinçlenmelerini sağ­lamak, dikkatlerini çekmek için İzoder Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin dergisi İZODERGİ 118. sayısını konut yöneticilerine ayırdı. Bina yöneticilerinin yalıtım konusundaki bilinci, yalıtım kararının alınmasında, uy­gulanmasında büyük önem taşımakta.  Yalıtım yapılmasına bina sakinlerini ikna etme işi büyük oranda onlara düşmektedir. Yalıtım konusunda bilgi ver­meyi, doğru yönlendirmeyi yapmayı, yalıtım uygulamalarının yasa ve yönet­meliklere uygun yapılmasını hedefleyen İZODER, bu alanda konut yöneti­cilerine yardımcı olmayı sürdürmektedir.

Hazırlanan bu özel sayıda, yalıtım yaptırmış bina yöneticilerinin de gö­rüşlerine yer verildi. Yalıtım uygulamasını doğru yaptırmış yöneticilerimiz yalı­tımı herkese tavsiye ediyor, sağladıkları konfor ve tasarrufa, konutlarının değer kazandığına dikkat çekiyorlar. Yalıtım uygulamasında doğru malzeme seçimi, doğru uygulama ve doğru firma ile çalışmanın öneminin altını çiziyorlar.

 

2012 Yılından bu yana henüz meslek kabul edilmeyen “Bina ve Konut Yöneticiliği” iş alanı ile ilgili olarak, sektör çalışanlarının bilinçlenmesi ve mesleki kriterlerin oluşturulması amacı ile ilk olarak Apartman Site Rezidans ve Toplu Yapı Yöneticileri Derneği ( SİYODER – www.siyoder.org ) öncülüğünde başlatılmış, daha sonra www.siteyonetimi.org vewww.katmulkiyeti.com eğitim grupları bünyesindeki eğitmenler ile farklı üniversitelerde Toplu Yapı Ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) sertifika programları düzenlenmektedir. Bu eğitimler neticesinde günümüzde sertifika programına katılan sektör çalışanları sayısı 400 ‘ü geçmiştir.

Peki bina, Tesis, Toplu Yapı ve Site Yöneticileri ve özellikle konut binalarının yöneticileri yalıtım ve önemi konusunda yeterli bilgiye sahip midir? Konut yöneticileri yalıtım yaptırırken nelere dikkat etmektedirler? Ve bu hususlarda bilinçli davranmakta mıdırlar?

 

Bu soruların doğru yanıtına ulaşmak amacı ile 13 Şubat -28 Şubat 2016 tarihleri arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Toplu Yapı Ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı’na katılan Konut Bina Yöneticileri ile 27 Şubat 2016 da “Enerji Verimliliği” dersinde bir “tartışma grubu” gerçekleştirdik.

Bu tartışma grubu notları  İZODERGİ’nin  118. sayısında 8-13. sayfalarda yayınlandı. Bu yazıyı aşağıda bulabilir, İZODERGİ’nin 118. sayısını sitemizden indirebilirsiniz.

İZODERGİ 118. Sayısını İndirmek İçin Lütfen Bu Yazıya Tıklayın!

 

İZODER Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin dergisi İZODERGİ 118. Sayısını “Konut Yöneticileri ve Yalıtım” a ayırdı. 

İZODERGİ 118.  Sayı DOSYAKONUSU

Mart – Nisan 2016  (Sayfa 8-13)

Konut Yöneticileri Yalıtımı Tüm Yönleriyle Tartışıyor

 

ozanfoto

Ozan Özen

İşletme Mühendisi / Sertifika Programı Eğitimcisi / İş Güvenliği Uzmanı / Enerji Yöneticisi Apartman Site Rezidans ve Toplu Yapı Yöneticileri Derneği

2012 Yılından bu yana henüz meslek kabul edilmeyen “Bina ve Konut Yöneticiliği” iş alanı ile ilgili olarak, sektör çalışanlarının bilinçlenmesi ve mesleki kriterlerin oluşturulması amacı ile ilk olarak Apartman Site Rezidans ve Toplu Yapı Yöneticileri Derneği (SİYODER) öncülüğünde başlatılmış, daha sonra http://www.siteyonetimi.org/ ve http://www.katmulkiyeti.com/  eğitim grupları bünyesindeki eğitmenler ile farklı üniversitelerde Toplu Yapı ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) sertifika programları düzenlenmektedir. Bu eğitimler neticesinde günümüzde sertifika programına katılan sektör çalışanları sayısı 400’ü geçmiştir.

Bina, tesis, toplu yapı ve site yöneticileri, özellikle konut binalarının yöneticileri yalıtım ve önemi konusunda yeterli bilgiye sahip midir? Konut yöneticileri yalıtım yaptırırken nelere dikkat etmektedirler? Ve bu hususlarda bilinçli davranmakta mıdırlar?

Bu soruların doğru yanıtına ulaşmak amacıyla 13-28 Şubat 2016 tarihleri arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Toplu Yapı ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı’na katılan Konut Bina Yöneticileri ile 27 Şubat 2016 da “Enerji Verimliliği” dersinde bir “tartışma grubu” gerçekleştirildi. Bu etkinlikteki soru ve cevapları okuyucularımızla paylaşıyoruz:

fsmv_1 (1)
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Toplu Yapı Ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı

Eğitimci Ozan ÖZEN: Isı yalıtımı yeni binalarda zorunlu olsa da eski binalarda uygulanması zorunlu hale getirilmemektedir. Bundan kaynaklı sorunlar nelerdir?

Program Katılımcısı Ahmet KARAYAKA: Isı yalıtımı yapabilmek için 631 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre “Faydalı Yenilik ve İlaveler”in yapılması ancak genel kurula katılanların salt çoğunluk ile karar alması ile mümkün oluyor. Bu nedenle tüm maliklere yalıtımın önemini anlatmak zorunda kalıyoruz.

Program Katılımcısı Hasan KOCA: Hatta o çoğunluk sadece toplantıya katılanların değil, anayapıdaki bağımsız bölüm sayısının çifte çoğunluğunu gerektiriyor. Yani tüm maliklerin sayı ve arsa payı açısından yarısından bir fazlasının yalıtım yapmaya karar vermesi gerekiyor. Aksi halde kat maliklerinden biri kendine düşen payı ödememek için dava yoluna gidebiliyor.

Ozan ÖZEN: Binanın ısı kayıplarına baktığımızda, sırası ile dış duvarlarından %40, pencerelerinden %30, kapı ve hava girişlerinden %17, çatılarından %7, en alt kat döşemelerinden %6 ısı kaybı olduğunu bilmekteyiz. O halde ısı köprüsünü ortadan kaldıracak şekilde tüm bu alanların tamamının uygun teknikler ile yalıtılması önemlidir. Tabi pencere altı sövelerden oluşan ısı kayıplarının bir bölümü, mantolama dediğimiz işlem ile ortadan kaldı- rılabilse de camların ve pencere doğramalarda ısı kayıplarının olmaması için ilgili bağımsız bölüm malikinin duyarlı olması ayrıca şart.

İlgili kanunlarda (Kat Mülkiyeti Kanunu ve Enerji Verimliliği Kanunu) gerekli değişiklikleri yaparak mevcut binalarda özellikle ısı yalıtımın kat maliklerinin tasarrufuna ve salt çoğunluk kararına bırakılmadan zorunlu hale getirilmesi gerekir.

 

Program Katılımcısı Tules TEZCAN: Üst katlarda oturanların çatı kaynaklı şikayetleri çok yoğun oluyor, evlerini ısıtamadıklarını, özellikle ısı paylaşımında eğer sayaç ve ölçerler ile paylaşım yapılıyorsa binanın diğer dairelerinden fazla ödediklerini ifade ediyorlar. Benim görev aldığım inşaat şirketi özellikle bu tür şikayetlerin oluşmaması için üst katların yalıtımına çok önem veriyor.

Ozan ÖZEN: Isınınca yükselen hava çatıdan sızacak bir çıkış yolu arar. Bunun önüne geçmek için yalıtıma evlerimizin yorganı olan çatılardan başlanmalıdır. Ve binalarda yapılan yalıtım uygulamalarının bir bütünlük içerisinde sürekliliğinin sağlanması gereklidir.

fsmv_1 (8)
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Toplu Yapı Ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı

Program Katılımcısı Özgür YILDIZ: Tabi en önemli kayıp dış duvarlardan oluyor, dolayısı ile dış duvarların dıştan ısı yalıtımının doğru yapılması çok önemli.

Ozan ÖZEN: Piyasada uygulayıcı firmaların bir bölümü özellikle bina yöneticilerinin yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadıklarından dolayı, binanın bulunduğu bölge, yıllık sıcaklık ortalaması, bina yüksekliği, yüzey genişliği gibi hususları dikkate almadan sadece maliyet hesabı ile malzeme seçimi yapabilmekte ve yöneticilere eksi ve artı yönlerini açıkça izah etmeden onları yönlendirilebilmektedirler. Doğru malzeme seçimi yanında uygulama çok önemlidir. Dış duvarların dıştan ısı yalıtımı, dıştan içe şu sıralamada olmalıdır.

1          – Son Kat Dış Cephe Kaplaması

2          – File Taşıyıcılı Isı Yalıtım Sıvası

3          – Isı Yalıtım Dübeli

4          – Isı Yalıtım Levhası

5          – Isı Yalıtım Yapıştırıcısı

6          – Betonarme Perde/Dolgu duvar

7          – İç Sıva

Bu uygulama yapı kabuğunun sıcak tarafta kalması dolayısıyla en ideal dış duvar yalıtım detayıdır. Bu detayda; ısı köprüsü ve yoğuşma sorunları tamamen ortadan kalkar. Isıtma sistemi kapatıldıktan sonra konfor koşulları devam eder.

Dış duvarların dıştan ısı yalıtımı – Temel prensiplerini incelediğimizde görüldüğü üzere

 1. a)         Isı yalıtım malzemeleri arasında boşluk kalmamalıdır.
 2. b)            Levhalar şaşırtmalı olarak yerleştirilmelidir.
 3. c)            +5°C’nin altında ve 30°C’nin üzerinde uygulama yapılmamalıdır.
 4. d)            Uygulama yüzeyinde bulunan kir, toz, yağ, kabarmış boya, kalkmış sıva gibi bozuk yüzeyler temizlenmelidir.
 5. e)            Uygulama kuru yüzeylere yapılmalıdır.
 6. f)            Solvent/tiner içermeyen boya veya kaplamalar kullanılmalıdır.
 7. g)         Üretici veya temsilci firmaların tavsiye ettiği; uygun sıva, dübel, file vb. yardımcı malzemeler kullanılarak uygulama yapılmalıdır.

fsmv_1 (4)
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Toplu Yapı Ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı

Program Katılımcısı Yunus İŞCAN: Peki doğru yalıtım malzemesi hangisidir? Çok farklı ürünler var.

Program Katılımcısı Ağaoğlu My City Ümraniye Müdürü Oktay ÇAKICI: Isı yalıtım malzemeleri, ısı kayıp ve kazançlarının azaltılmasında kullanılan hafif ve ısı geçişine karşı yüksek direnç gösteren özel malzemelerdir. Ülkemizde yaygın olarak Duvar, döşeme ve çatılarda; camyünü, taşyünü, ekspande polistiren köpüğü (EPS), ekstrüde polistiren köpüğü (XPS), poliüretan köpüğü ve ahşapyünü, Pencerelerde; Low-E kaplamalı cam içeren ısı yalıtım performansı yüksek yalıtım camları veya Solar Low-E kaplamalı cam içeren ısı ve güneş kontrol performansı yüksek yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar, Hava kanalları, borular, vanalar gibi tesisat elemanlarında; camyünü, taşyünü, polietilen köpüğü, elastomerik kauçuk köpüğü, poliolefin köpüğü ve poliüretan köpüğü gibi ısı yalıtım malzemeleri kullanılır.

Ozan ÖZEN: İZODER Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği telefonlarından ve http://www.izoder.org.tr/ web sitesinden ürün seçimi ve uygulamasına ilişkin doğru yanıtlar elde edilebilir. Zaten bu tür bir uygulamanın mutlaka şartnamesinin oluşturulması kihttp://www.katmulkiyeti.com/ sitesinden ve http://www.siyoder.org/  ‘dan elde edilebilir, İZODER de bu konuda yardımcı olacaktır, bu şartname ile uygulamanın kontrol edilmesi gerekir.

Program Katılımcısı Murat EMİL: Diyelim doğru malzemeyi seçtik, uygulayıcıların da uygulamayı doğru yapması çok önemli.

Ozan ÖZEN: Binanız mutlaka uzmanlarca incelenmeli ve sorununuzun çözümüne yönelik olarak yapılacak yalıtım uygulamaları, konusunda bilgi birikimi olan yalıtım firmaları tarafından MYK belgeli ustalarca yapılmalıdır. Bu firmalara İZODER aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Program Katılımcısı Lütfi İhsan YURTALAN: Enerji Kimlik Belgesi yalıtımı nasıl etkileyecek?

Ozan ÖZEN: Yapıların iç ve dış etkenlerden doğru biçimde korunması; ancak “yalıtım” ile sağlanabilir. “Yalıtım” aynı zamanda “sağlıklı ve konforlu bir yaşamın garantisi” dir. Günümüzde “yapı” kelimesi artık “barınabileceğimiz dört duvar”dan daha fazla şey ifade ediyor. Yapılar artık yeterli konfor ve sağlık koşullarını bir arada sunmak, doğaya dost olmak zorundadır. Konut binaları kat maliklerinin ve konut üreticilerinin daha az enerji tüketimi, çevreye daha az karbondioksit salınımı yapmak, güneş ve rüzgar enerjisinden faydalanmak, kojenerasyon tekniklerini uygulanması gibi enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve çevrenin korunmasına yararlı olacak teknikler konusunda bilinçli olması gerekmektedir. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nda 2011 yılından itibaren binanın en azından imali aşamasında ısı yalıtımı zorunlu tutulmuş, merkezi ısıtma sistemlerine yönelik düzenlemeler teşvik edici şekilde ayarlanmıştır. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve binaların enerji tüketimini gösteren Enerji Kimlik Belgesi zorunluluğu 1 Ocak 2011’de yürürlülüğe girmiştir. Yeni uygulamayla, yeni yapılacak olan binalarda Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi zorunlu tutulmuştur. 1000 m2 toplam kullanım alanını aşan mevcut binaların yani 2011 yılından önce yapılmış binaların ise Enerji Kimlik Belgesi’ni, Mayıs 2017’ye kadar almaları gerekmektedir. Tabi ki ısı yalıtımı bu kimlik belgesinin sınıfını etkileyecek önemli bir unsurdur.

 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Toplu Yapı Ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı

Program Katılımcısı Melik Nazır ESİRCİ: Yalıtımın çevreye etkisi nedir?

Program Katılımcısı Remzi ERSAN: Isı yalıtımı çevrenin korunması, karbondioksit salınımının azaltılması yönünden de etkili.

Ozan ÖZEN: Yalıtımın, sağladığı enerji tasarrufu ile adeta yeni bir enerji kaynağı olduğundan bahsediyoruz. Yalı- tımsız binalarda daha çok enerji harcanır. O halde daha çok enerji harcaması daha fazla çevre kirliliğidir. Yine yalıtımsız binalar ısıtma ve soğutma için ortalama yüzde 50 daha fazla fosil yakıt tükettiği için sera gazı salımı daha fazladır. Yalıtım, “sürdürülebilir çevre” için önemli bir adımdır.

Program Katılımcısı Erdal AKÇAY: Yalıtımının sağlık için faydaları nelerdir?

Program Katılımcısı Bursa İlinde Apartman Yöneticisi Mustafa SÜRÜL: Yalıtımı sadece kış aylarında ihtiyacımız olan bir yatırım gibi düşünmemeliyiz, yaz aylarında da soğutma için harcadığımız enerji giderleri ısı yalıtımı ile azalacaktır.

Ozan ÖZEN:

 • Binalarda ısı yalıtımı yapılırsa binadan dışarıya ısı kaybını azalır; dolayısıyla ısınma için harcanan yakıt miktarı da azalır.
 • Isı yalıtımı bulunan binalarda, ısıtma ve soğutma için harcadığımız enerji tüketimi daha az, verimliliği ise çok ve dolayısı ile çevreye verilen zarar daha azdır. Unutulmamalıdır ki ülkemiz ithal ettiği doğalgazın % 38’ini binalarını ısıtmak için tüketmekte ancak binada barınan kişiler yeterince ısınamamaktadır.
 • Yalıtım sağlık anlamında da faydalıdır. Isı yalıtımlı olmayan duvar ve perde duvarlarda difüzyon sonucu yoğuşma oluşur. Duvardaki malzemeler hasara uğrar. Bu tür duvarların iç yüzeylerinde terleme sonucu küflenme ve siyah lekeler meydana gelir, sıva ve boyalar kabarır, iç mekanda dengesiz bir ısı dağılımı oluşur, pencerelere yakın yerler soğuk, iç taraflar daha sıcak olur. Tüm bu sebepler nedeniyle sağlıksız bir ortam oluşur. Yalıtımsız konutlarda yazın serinlemek için fazla çalıştırılan klimalar, yaz griplerini tetiklerken başka hastalıklara da yol açarlar.
 • Isı yalıtımı binalarda kışın odadan duvarlarla kaçan ısıyı daha fazla kaybetmemek için yeterince havalandırılmayan evler, yapılmayan havalandırma ile ortamın neminin artırılmasının engellenerek iç ortam havasının kurutulması, ısının iyi muhafaza edilmemesi kış griplerine sebep olur. Yine yalıtımsız evlerde oluşan küf, rutubet ve mantar da astım ile alerji gibi hastalıklarını meydana getirir.
 • Binalarda oda sıcaklığının konforlu olması için ortam sıcaklığı ile iç duvar yüzey sıcaklığı arasında en fazla 2-3 derecelik bir fark olmalıdır. Mesela ortam sıcaklığı 20 derece ise iç yüzey duvar sıcaklığının 17 derecenin altına düşmemesi gerekmektedir. Ancak yalıtımsız binalarda bu fark daha büyük olunca içeride bir hava hareketi gerçekleşmektedir.

 

fsmv_1 (11)
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Toplu Yapı Ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı

Program Katılımcısı Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz TUTKUN: Isı ve tesisat yalıtımı yapılmış olan binalarda inşaat aşamasında veya sonradan yapılacak toplu revizyonlarında daha düşük kapasiteli kazan, boiler, soğutma kulesi veya chiller’leri, klima, daha küçük radyatörler kullanılacağı için bunlara harcanacak yatırım ve işletme maliyeti de azalacaktır.

Program Katılımcısı İsmail DEMİRDAĞ: Isı yalıtımı konusundaki mevzuatlar nelerdir?

Ozan ÖZEN:

 • 14 Haziran 1999 tarih 23725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 825 “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” standardı, daha sonra revize edilerek 22 Mayıs 2008 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 • 8 Mayıs 2000 tarih ve 24043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği”, daha sonra revize edilerek 9 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 • 12 Ağustos 2001 tarih ve 24491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği” halen yürürlüktedir.
 • 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Enerji Verimliliği Kanunu” ve yönetmelikleri.
 • 05 Aralık 2008 tarihinde yayımlanan 2002/91/EC sayılı “Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği” 05 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe girmiş olup halen yürürlüktedir.
 • Yürürlükteki mevzuatlar 14 Haziran 2000 tarihinden sonra inşa edilen binalar için geçerlidir.

 

Türkiye genelinde konutlarda yalıtım uygulamalarının yaygınlaştırılması ile yıllık 10 Milyar $’a kadar enerji tasarrufu potansiyeli mevcuttur. Bu potansiyelin harekete geçirilmesi için yalıtım yoluyla binalarda enerji verimliliği desteklenmelidir. Binalarımızda su yalıtımı, ses yalıtımı, tesisat yalıtımı, yangın yalıtımını da önem vermeliyiz. Binalarda gerekli konfor şartlarının tam olarak sağlanması için ısı, su, ses ve yangın yalıtımı, bir bütün olarak ele alınıp uygulanmalıdır.

Büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe,…

Büyük Atatürk!
Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe,
Durmadan yürüyeceğimize ant içeriz.
#23NisanUlusalEgemenlikBayramı https://t.co/IYltwjStR9

CgttqKkW4AA4psY

Büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe,…

Büyük Atatürk!
Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe,
Durmadan yürüyeceğimize ant içeriz.
#23NisanUlusalEgemenlikBayramı

NİSAN 2016 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ TOPLU YAPI VE SİTE YÖNETİCİSİ (BİNA YÖNETİCİLİĞİ) SERTİFİKA PROGRAMI

Kadir Has Üniversitesi Toplu Yapı ve Site Yöneticiliği Sertifika Programı
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ TOPLU YAPI VE SİTE  YÖNETİCİSİ (BİNA YÖNETİCİLİĞİ) SERTİFİKA PROGRAMI

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (FSMVÜ)  (*) SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ TOPLU YAPI VE SİTE  YÖNETİCİSİ (BİNA YÖNETİCİLİĞİ) SERTİFİKA PROGRAMI

* FSMVÜ kurucusu TC. BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ‘dür. vakiflar

YENİ DÖNEM

NİSAN 2016 ‘da Başlıyor!!!

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN !!!

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Toplu Yapı ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Toplu Yapı ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı

Nisan – Mayıs 2016 tarihleri arasında

Her Cumartesi-Pazar (09.30 – 17.30) arası 

 ( Toplam 6 gün-48 saat)  

Hızlı Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin :

(+90) 0532 767 62 60 yi Arayabilirsiniz.

Eğitim Katılım Formu İçin Bu Yazıya Tıklayın!!!

DETAYLAR İÇİN BURAYA TIKLAYIN !!!

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Toplu Yapı ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Toplu Yapı ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN !!!

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eği…

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Toplu Yapı Ve Site Yöneticisi Sertifika 13 Şubat 2016 siteyonetimi.org

13 ŞUBAT 2016 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ TOPLU YAPI VE SİTE YÖNETİCİSİ (BİNA YÖNETİCİLİĞİ) SERTİFİKA PROGRAMI

Kadir Has Üniversitesi Toplu Yapı ve Site Yöneticiliği Sertifika Programı
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ TOPLU YAPI VE SİTE  YÖNETİCİSİ (BİNA YÖNETİCİLİĞİ) SERTİFİKA PROGRAMI

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ TOPLU YAPI VE SİTE  YÖNETİCİSİ (BİNA YÖNETİCİLİĞİ) SERTİFİKA PROGRAMI

13 ŞUBAT 2016 ‘da Başlıyor!!!

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN !!!

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Toplu Yapı ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Toplu Yapı ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı

13 Şubat -28 Şubat 2016 tarihleri arasında

Her Cumartesi-Pazar (09.30 – 17.30) arası 

13-14-20-21-27-28 Şubat 2016 tarihlerinde ( Toplam 6 gün-48 saat) 

Hızlı Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin :

(+90) 0532 767 62 60 yi Arayabilirsiniz.

Eğitim Katılım Formu İçin Bu Yazıya Tıklayın!!!

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN !!!

 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Toplu Yapı ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Toplu Yapı ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN !!!

Mevlid Kandilimiz Mübarek Olsun. https://t.co/5JgG…

Mevlid Kandilimiz Mübarek Olsun. https://t.co/5JgGbpIHnQ

CW2BuD7WwAAmhDE

Mevlid Kandilimiz Mübarek Olsun. https://t.co/5JgG…

Mevlid Kandilimiz Mübarek Olsun. https://t.co/5JgGbpIHnQ

CW2BuD7WwAAmhDE

Özlüyoruz… https://t.co/tyUyWi5thK

Özlüyoruz… https://t.co/tyUyWi5thK

CTb03PCUEAApSEN