Home » İZODER – İZODERGİ 118. Sayısını “Konut Yöneticileri ve Yalıtım” a ayırdı.

Start here

İZODER – İZODERGİ 118. Sayısını “Konut Yöneticileri ve Yalıtım” a ayırdı.

İZODER Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin dergisi İZODERGİ 118. Sayısını “Konut Yöneticileri ve Yalıtım” a ayırdı. 

İZODERGİ 118. Sayısını İndirmek İçin Lütfen Bu Yazıya Tıklayın!

İZODERGİ kapak

Konut yöneticilerinin yalıtım alanında bilinçlenmelerini sağ­lamak, dikkatlerini çekmek için İzoder Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin dergisi İZODERGİ 118. sayısını konut yöneticilerine ayırdı. Bina yöneticilerinin yalıtım konusundaki bilinci, yalıtım kararının alınmasında, uy­gulanmasında büyük önem taşımakta.  Yalıtım yapılmasına bina sakinlerini ikna etme işi büyük oranda onlara düşmektedir. Yalıtım konusunda bilgi ver­meyi, doğru yönlendirmeyi yapmayı, yalıtım uygulamalarının yasa ve yönet­meliklere uygun yapılmasını hedefleyen İZODER, bu alanda konut yöneti­cilerine yardımcı olmayı sürdürmektedir.

Hazırlanan bu özel sayıda, yalıtım yaptırmış bina yöneticilerinin de gö­rüşlerine yer verildi. Yalıtım uygulamasını doğru yaptırmış yöneticilerimiz yalı­tımı herkese tavsiye ediyor, sağladıkları konfor ve tasarrufa, konutlarının değer kazandığına dikkat çekiyorlar. Yalıtım uygulamasında doğru malzeme seçimi, doğru uygulama ve doğru firma ile çalışmanın öneminin altını çiziyorlar.

2012 Yılından bu yana henüz meslek kabul edilmeyen “Bina ve Konut Yöneticiliği” iş alanı ile ilgili olarak, sektör çalışanlarının bilinçlenmesi ve mesleki kriterlerin oluşturulması amacı ile ilk olarak Apartman Site Rezidans ve Toplu Yapı Yöneticileri Derneği ( SİYODER – www.siyoder.org ) öncülüğünde başlatılmış, daha sonra www.siteyonetimi.org vewww.katmulkiyeti.com eğitim grupları bünyesindeki eğitmenler ile farklı üniversitelerde Toplu Yapı Ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) sertifika programları düzenlenmektedir. Bu eğitimler neticesinde günümüzde sertifika programına katılan sektör çalışanları sayısı 400 ‘ü geçmiştir.

Peki bina, Tesis, Toplu Yapı ve Site Yöneticileri ve özellikle konut binalarının yöneticileri yalıtım ve önemi konusunda yeterli bilgiye sahip midir? Konut yöneticileri yalıtım yaptırırken nelere dikkat etmektedirler? Ve bu hususlarda bilinçli davranmakta mıdırlar?

Bu soruların doğru yanıtına ulaşmak amacı ile 13 Şubat -28 Şubat 2016 tarihleri arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Toplu Yapı Ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı’na katılan Konut Bina Yöneticileri ile 27 Şubat 2016 da “Enerji Verimliliği” dersinde bir “tartışma grubu” gerçekleştirdik.

Bu tartışma grubu notları  İZODERGİ’nin  118. sayısında 8-13. sayfalarda yayınlandı. Bu yazıyı aşağıda bulabilir, İZODERGİ’nin 118. sayısını sitemizden indirebilirsiniz.

İZODERGİ 118. Sayısını İndirmek İçin Lütfen Bu Yazıya Tıklayın!

İZODER Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin dergisi İZODERGİ 118. Sayısını “Konut Yöneticileri ve Yalıtım” a ayırdı. 

İZODERGİ 118.  Sayı DOSYAKONUSU

Mart – Nisan 2016  (Sayfa 8-13)

Konut Yöneticileri Yalıtımı Tüm Yönleriyle Tartışıyor

ozanfoto

Ozan Özen

İşletme Mühendisi / Sertifika Programı Eğitimcisi / İş Güvenliği Uzmanı / Enerji Yöneticisi Apartman Site Rezidans ve Toplu Yapı Yöneticileri Derneği

2012 Yılından bu yana henüz meslek kabul edilmeyen “Bina ve Konut Yöneticiliği” iş alanı ile ilgili olarak, sektör çalışanlarının bilinçlenmesi ve mesleki kriterlerin oluşturulması amacı ile ilk olarak Apartman Site Rezidans ve Toplu Yapı Yöneticileri Derneği (SİYODER) öncülüğünde başlatılmış, daha sonra http://www.siteyonetimi.org/ ve http://www.katmulkiyeti.com/  eğitim grupları bünyesindeki eğitmenler ile farklı üniversitelerde Toplu Yapı ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) sertifika programları düzenlenmektedir. Bu eğitimler neticesinde günümüzde sertifika programına katılan sektör çalışanları sayısı 400’ü geçmiştir.

Bina, tesis, toplu yapı ve site yöneticileri, özellikle konut binalarının yöneticileri yalıtım ve önemi konusunda yeterli bilgiye sahip midir? Konut yöneticileri yalıtım yaptırırken nelere dikkat etmektedirler? Ve bu hususlarda bilinçli davranmakta mıdırlar?

Bu soruların doğru yanıtına ulaşmak amacıyla 13-28 Şubat 2016 tarihleri arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Toplu Yapı ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı’na katılan Konut Bina Yöneticileri ile 27 Şubat 2016 da “Enerji Verimliliği” dersinde bir “tartışma grubu” gerçekleştirildi. Bu etkinlikteki soru ve cevapları okuyucularımızla paylaşıyoruz:

fsmv_1 (1)
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Toplu Yapı Ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı

Eğitimci Ozan ÖZEN: Isı yalıtımı yeni binalarda zorunlu olsa da eski binalarda uygulanması zorunlu hale getirilmemektedir. Bundan kaynaklı sorunlar nelerdir?

Program Katılımcısı Ahmet KARAYAKA: Isı yalıtımı yapabilmek için 631 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre “Faydalı Yenilik ve İlaveler”in yapılması ancak genel kurula katılanların salt çoğunluk ile karar alması ile mümkün oluyor. Bu nedenle tüm maliklere yalıtımın önemini anlatmak zorunda kalıyoruz.

Program Katılımcısı Hasan KOCA: Hatta o çoğunluk sadece toplantıya katılanların değil, anayapıdaki bağımsız bölüm sayısının çifte çoğunluğunu gerektiriyor. Yani tüm maliklerin sayı ve arsa payı açısından yarısından bir fazlasının yalıtım yapmaya karar vermesi gerekiyor. Aksi halde kat maliklerinden biri kendine düşen payı ödememek için dava yoluna gidebiliyor.

Ozan ÖZEN: Binanın ısı kayıplarına baktığımızda, sırası ile dış duvarlarından %40, pencerelerinden %30, kapı ve hava girişlerinden %17, çatılarından %7, en alt kat döşemelerinden %6 ısı kaybı olduğunu bilmekteyiz. O halde ısı köprüsünü ortadan kaldıracak şekilde tüm bu alanların tamamının uygun teknikler ile yalıtılması önemlidir. Tabi pencere altı sövelerden oluşan ısı kayıplarının bir bölümü, mantolama dediğimiz işlem ile ortadan kaldı- rılabilse de camların ve pencere doğramalarda ısı kayıplarının olmaması için ilgili bağımsız bölüm malikinin duyarlı olması ayrıca şart.

İlgili kanunlarda (Kat Mülkiyeti Kanunu ve Enerji Verimliliği Kanunu) gerekli değişiklikleri yaparak mevcut binalarda özellikle ısı yalıtımın kat maliklerinin tasarrufuna ve salt çoğunluk kararına bırakılmadan zorunlu hale getirilmesi gerekir.

Program Katılımcısı Tules TEZCAN: Üst katlarda oturanların çatı kaynaklı şikayetleri çok yoğun oluyor, evlerini ısıtamadıklarını, özellikle ısı paylaşımında eğer sayaç ve ölçerler ile paylaşım yapılıyorsa binanın diğer dairelerinden fazla ödediklerini ifade ediyorlar. Benim görev aldığım inşaat şirketi özellikle bu tür şikayetlerin oluşmaması için üst katların yalıtımına çok önem veriyor.

Ozan ÖZEN: Isınınca yükselen hava çatıdan sızacak bir çıkış yolu arar. Bunun önüne geçmek için yalıtıma evlerimizin yorganı olan çatılardan başlanmalıdır. Ve binalarda yapılan yalıtım uygulamalarının bir bütünlük içerisinde sürekliliğinin sağlanması gereklidir.

fsmv_1 (8)
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Toplu Yapı Ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı

Program Katılımcısı Özgür YILDIZ: Tabi en önemli kayıp dış duvarlardan oluyor, dolayısı ile dış duvarların dıştan ısı yalıtımının doğru yapılması çok önemli.

Ozan ÖZEN: Piyasada uygulayıcı firmaların bir bölümü özellikle bina yöneticilerinin yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadıklarından dolayı, binanın bulunduğu bölge, yıllık sıcaklık ortalaması, bina yüksekliği, yüzey genişliği gibi hususları dikkate almadan sadece maliyet hesabı ile malzeme seçimi yapabilmekte ve yöneticilere eksi ve artı yönlerini açıkça izah etmeden onları yönlendirilebilmektedirler. Doğru malzeme seçimi yanında uygulama çok önemlidir. Dış duvarların dıştan ısı yalıtımı, dıştan içe şu sıralamada olmalıdır.

1          – Son Kat Dış Cephe Kaplaması

2          – File Taşıyıcılı Isı Yalıtım Sıvası

3          – Isı Yalıtım Dübeli

4          – Isı Yalıtım Levhası

5          – Isı Yalıtım Yapıştırıcısı

6          – Betonarme Perde/Dolgu duvar

7          – İç Sıva

Bu uygulama yapı kabuğunun sıcak tarafta kalması dolayısıyla en ideal dış duvar yalıtım detayıdır. Bu detayda; ısı köprüsü ve yoğuşma sorunları tamamen ortadan kalkar. Isıtma sistemi kapatıldıktan sonra konfor koşulları devam eder.

Dış duvarların dıştan ısı yalıtımı – Temel prensiplerini incelediğimizde görüldüğü üzere

 1. a)         Isı yalıtım malzemeleri arasında boşluk kalmamalıdır.
 2. b)            Levhalar şaşırtmalı olarak yerleştirilmelidir.
 3. c)            +5°C’nin altında ve 30°C’nin üzerinde uygulama yapılmamalıdır.
 4. d)            Uygulama yüzeyinde bulunan kir, toz, yağ, kabarmış boya, kalkmış sıva gibi bozuk yüzeyler temizlenmelidir.
 5. e)            Uygulama kuru yüzeylere yapılmalıdır.
 6. f)            Solvent/tiner içermeyen boya veya kaplamalar kullanılmalıdır.
 7. g)         Üretici veya temsilci firmaların tavsiye ettiği; uygun sıva, dübel, file vb. yardımcı malzemeler kullanılarak uygulama yapılmalıdır.
fsmv_1 (4)
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Toplu Yapı Ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı

Program Katılımcısı Yunus İŞCAN: Peki doğru yalıtım malzemesi hangisidir? Çok farklı ürünler var.

Program Katılımcısı Ağaoğlu My City Ümraniye Müdürü Oktay ÇAKICI: Isı yalıtım malzemeleri, ısı kayıp ve kazançlarının azaltılmasında kullanılan hafif ve ısı geçişine karşı yüksek direnç gösteren özel malzemelerdir. Ülkemizde yaygın olarak Duvar, döşeme ve çatılarda; camyünü, taşyünü, ekspande polistiren köpüğü (EPS), ekstrüde polistiren köpüğü (XPS), poliüretan köpüğü ve ahşapyünü, Pencerelerde; Low-E kaplamalı cam içeren ısı yalıtım performansı yüksek yalıtım camları veya Solar Low-E kaplamalı cam içeren ısı ve güneş kontrol performansı yüksek yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar, Hava kanalları, borular, vanalar gibi tesisat elemanlarında; camyünü, taşyünü, polietilen köpüğü, elastomerik kauçuk köpüğü, poliolefin köpüğü ve poliüretan köpüğü gibi ısı yalıtım malzemeleri kullanılır.

Ozan ÖZEN: İZODER Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği telefonlarından ve http://www.izoder.org.tr/ web sitesinden ürün seçimi ve uygulamasına ilişkin doğru yanıtlar elde edilebilir. Zaten bu tür bir uygulamanın mutlaka şartnamesinin oluşturulması kihttp://www.katmulkiyeti.com/ sitesinden ve http://www.siyoder.org/  ‘dan elde edilebilir, İZODER de bu konuda yardımcı olacaktır, bu şartname ile uygulamanın kontrol edilmesi gerekir.

Program Katılımcısı Murat EMİL: Diyelim doğru malzemeyi seçtik, uygulayıcıların da uygulamayı doğru yapması çok önemli.

Ozan ÖZEN: Binanız mutlaka uzmanlarca incelenmeli ve sorununuzun çözümüne yönelik olarak yapılacak yalıtım uygulamaları, konusunda bilgi birikimi olan yalıtım firmaları tarafından MYK belgeli ustalarca yapılmalıdır. Bu firmalara İZODER aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Program Katılımcısı Lütfi İhsan YURTALAN: Enerji Kimlik Belgesi yalıtımı nasıl etkileyecek?

Ozan ÖZEN: Yapıların iç ve dış etkenlerden doğru biçimde korunması; ancak “yalıtım” ile sağlanabilir. “Yalıtım” aynı zamanda “sağlıklı ve konforlu bir yaşamın garantisi” dir. Günümüzde “yapı” kelimesi artık “barınabileceğimiz dört duvar”dan daha fazla şey ifade ediyor. Yapılar artık yeterli konfor ve sağlık koşullarını bir arada sunmak, doğaya dost olmak zorundadır. Konut binaları kat maliklerinin ve konut üreticilerinin daha az enerji tüketimi, çevreye daha az karbondioksit salınımı yapmak, güneş ve rüzgar enerjisinden faydalanmak, kojenerasyon tekniklerini uygulanması gibi enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve çevrenin korunmasına yararlı olacak teknikler konusunda bilinçli olması gerekmektedir. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nda 2011 yılından itibaren binanın en azından imali aşamasında ısı yalıtımı zorunlu tutulmuş, merkezi ısıtma sistemlerine yönelik düzenlemeler teşvik edici şekilde ayarlanmıştır. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve binaların enerji tüketimini gösteren Enerji Kimlik Belgesi zorunluluğu 1 Ocak 2011’de yürürlülüğe girmiştir. Yeni uygulamayla, yeni yapılacak olan binalarda Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi zorunlu tutulmuştur. 1000 m2 toplam kullanım alanını aşan mevcut binaların yani 2011 yılından önce yapılmış binaların ise Enerji Kimlik Belgesi’ni, Mayıs 2017’ye kadar almaları gerekmektedir. Tabi ki ısı yalıtımı bu kimlik belgesinin sınıfını etkileyecek önemli bir unsurdur.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Toplu Yapı Ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı

Program Katılımcısı Melik Nazır ESİRCİ: Yalıtımın çevreye etkisi nedir?

Program Katılımcısı Remzi ERSAN: Isı yalıtımı çevrenin korunması, karbondioksit salınımının azaltılması yönünden de etkili.

Ozan ÖZEN: Yalıtımın, sağladığı enerji tasarrufu ile adeta yeni bir enerji kaynağı olduğundan bahsediyoruz. Yalı- tımsız binalarda daha çok enerji harcanır. O halde daha çok enerji harcaması daha fazla çevre kirliliğidir. Yine yalıtımsız binalar ısıtma ve soğutma için ortalama yüzde 50 daha fazla fosil yakıt tükettiği için sera gazı salımı daha fazladır. Yalıtım, “sürdürülebilir çevre” için önemli bir adımdır.

Program Katılımcısı Erdal AKÇAY: Yalıtımının sağlık için faydaları nelerdir?

Program Katılımcısı Bursa İlinde Apartman Yöneticisi Mustafa SÜRÜL: Yalıtımı sadece kış aylarında ihtiyacımız olan bir yatırım gibi düşünmemeliyiz, yaz aylarında da soğutma için harcadığımız enerji giderleri ısı yalıtımı ile azalacaktır.

Ozan ÖZEN:

 • Binalarda ısı yalıtımı yapılırsa binadan dışarıya ısı kaybını azalır; dolayısıyla ısınma için harcanan yakıt miktarı da azalır.
 • Isı yalıtımı bulunan binalarda, ısıtma ve soğutma için harcadığımız enerji tüketimi daha az, verimliliği ise çok ve dolayısı ile çevreye verilen zarar daha azdır. Unutulmamalıdır ki ülkemiz ithal ettiği doğalgazın % 38’ini binalarını ısıtmak için tüketmekte ancak binada barınan kişiler yeterince ısınamamaktadır.
 • Yalıtım sağlık anlamında da faydalıdır. Isı yalıtımlı olmayan duvar ve perde duvarlarda difüzyon sonucu yoğuşma oluşur. Duvardaki malzemeler hasara uğrar. Bu tür duvarların iç yüzeylerinde terleme sonucu küflenme ve siyah lekeler meydana gelir, sıva ve boyalar kabarır, iç mekanda dengesiz bir ısı dağılımı oluşur, pencerelere yakın yerler soğuk, iç taraflar daha sıcak olur. Tüm bu sebepler nedeniyle sağlıksız bir ortam oluşur. Yalıtımsız konutlarda yazın serinlemek için fazla çalıştırılan klimalar, yaz griplerini tetiklerken başka hastalıklara da yol açarlar.
 • Isı yalıtımı binalarda kışın odadan duvarlarla kaçan ısıyı daha fazla kaybetmemek için yeterince havalandırılmayan evler, yapılmayan havalandırma ile ortamın neminin artırılmasının engellenerek iç ortam havasının kurutulması, ısının iyi muhafaza edilmemesi kış griplerine sebep olur. Yine yalıtımsız evlerde oluşan küf, rutubet ve mantar da astım ile alerji gibi hastalıklarını meydana getirir.
 • Binalarda oda sıcaklığının konforlu olması için ortam sıcaklığı ile iç duvar yüzey sıcaklığı arasında en fazla 2-3 derecelik bir fark olmalıdır. Mesela ortam sıcaklığı 20 derece ise iç yüzey duvar sıcaklığının 17 derecenin altına düşmemesi gerekmektedir. Ancak yalıtımsız binalarda bu fark daha büyük olunca içeride bir hava hareketi gerçekleşmektedir.
fsmv_1 (11)
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Toplu Yapı Ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı

Program Katılımcısı Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz TUTKUN: Isı ve tesisat yalıtımı yapılmış olan binalarda inşaat aşamasında veya sonradan yapılacak toplu revizyonlarında daha düşük kapasiteli kazan, boiler, soğutma kulesi veya chiller’leri, klima, daha küçük radyatörler kullanılacağı için bunlara harcanacak yatırım ve işletme maliyeti de azalacaktır.

Program Katılımcısı İsmail DEMİRDAĞ: Isı yalıtımı konusundaki mevzuatlar nelerdir?

Ozan ÖZEN:

 • 14 Haziran 1999 tarih 23725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 825 “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” standardı, daha sonra revize edilerek 22 Mayıs 2008 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 • 8 Mayıs 2000 tarih ve 24043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği”, daha sonra revize edilerek 9 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 • 12 Ağustos 2001 tarih ve 24491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği” halen yürürlüktedir.
 • 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Enerji Verimliliği Kanunu” ve yönetmelikleri.
 • 05 Aralık 2008 tarihinde yayımlanan 2002/91/EC sayılı “Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği” 05 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe girmiş olup halen yürürlüktedir.
 • Yürürlükteki mevzuatlar 14 Haziran 2000 tarihinden sonra inşa edilen binalar için geçerlidir.

Türkiye genelinde konutlarda yalıtım uygulamalarının yaygınlaştırılması ile yıllık 10 Milyar $’a kadar enerji tasarrufu potansiyeli mevcuttur. Bu potansiyelin harekete geçirilmesi için yalıtım yoluyla binalarda enerji verimliliği desteklenmelidir. Binalarımızda su yalıtımı, ses yalıtımı, tesisat yalıtımı, yangın yalıtımını da önem vermeliyiz. Binalarda gerekli konfor şartlarının tam olarak sağlanması için ısı, su, ses ve yangın yalıtımı, bir bütün olarak ele alınıp uygulanmalıdır.


4 yorum

Comments are closed.