Home » Eğitimler » Üniversite ve Meslek Yüksek Okulları İçin Tanıtım Eğitimleri – Ücretsiz

Start here

Üniversite ve Meslek Yüksek Okulları İçin Tanıtım Eğitimleri – Ücretsiz

Üniversitelerde ve Meslek Yüksek Okullarında özellikle “Emlak ve Emlak Yönetimi” bölümlerinde öğrencilere Toplu Yapı ve Siteler ile Bina ve Tesis Yönetimi konularında öğrencileri bilgilendirici ve tanıtım amaçlı eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler ücretsiz olup “Destek Verenler” sayfamızdaki kurum, kuruluş ve dernekler tarafından sağlanmaktadır.

Eğitim ve Tanıtım Talepleri İçin Meslek Yüksek Okulları Bölüm Başkanları ve/veya Öğretim Üyeleri telefonlarımızı arayabilir, “Destek Verenler” Sayfamızdaki veya  Bu Sayfanın Altındaki formu doldurabilirler.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Eğitim Tarihleri:

14.05.2014 – İstanbul Aydın Üniversitesi – Anadolu Bil MYO – Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü –  İlk ve İkinci Öğretimler İçin -Öğretim Üyesi Mustafa Hakan Özelmacıklı Dersi –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Toplu Yapı ve Site Yöneticiliği Sertifika Programları ile  sektöre etkin ve bilinçli  yöneticiler yetiştirmenin “geçici bir çözüm olduğu” , sektörün minimum 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarında “Bina Ve Tesis Yönetimi” bölümlerine ihtiyacı olduğu, daha sonra 4 Yıllık Lisans Eğitimleri ve Yüksek Lisans eğitimlerine sahip yöneticilerin sektörün mesleki kriterlerinin belirlenmesinde ve standartların oluşmasında katkı sağlayacağı bilinmektedir.

Bu sebeple özellikle Toplu Yapı ve Site Yöneticiliği faaliyetlerine en yakın ders programlarının bulunduğu  iki Yıllık Meslek Yüksek Okullarındaki “Emlak ve Emlak Yönetimi” bölümlerinin “Kooperatif ve Bina Yöneticiliği” , “Toplu Yapı Yöneticiliği” derslerinin bir gününe konuk olunarak sektörün durumu, gelişime açık olması, ilgi alanları, bina yöneticiliğinin tanımı, hukuki, mali ve idari yönleri ile  asgari teknik bilgi birikiminin nasıl elde edileceği konularında bilgiler verilmekte, öğrencilerin sektöre ilgisi ölçülerek iş imkanları ve şartları konularında bilgiler verilmektedir.

Bu eğitimlerde verilen kısa bilgiler ve içerik başlıkları şöyledir.

 

ÜNİVERSİTELER ve MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA

TOPLU YAPI, SİTE , BİNA VE TESİS YÖNETİCİLİĞİ SUNUMU

SÜRE : 90 Dakika

İnşaat ve özellikle konut sektörü ülkemizin hızla gelişen ve büyüyen sektörleri arasındadır. Toplu konutlar, İş Merkezleri, Alışveriş Merkezleri günlük hayatımıza hızla girmiş ve yaşantımızda yer edinmiştir. Binlerce insanın bir arada yaşadığı ve vakit geçirdiği bu sektörde yöneticilere ve alanında yetişmiş profesyonellere duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmakta ve buna paralel olarak yeni kariyer olanakları doğmaktadır. Binlerce konut ve işyerinin yönetilmesi ve buralara hizmet sağlanması, yapı yönetimi alanında çalışan profesyonellerin bilgi, beceri ve yeteneklerini sürekli geliştirme gerekliliğini ortaya çıkartmıştır. Bu kısa sunum ile, Toplu Yapı Yöneticiliği alanında temel teori ve bilgi edinimi yanında, reel sektörden uzman ve yönetici ile de bir araya gelinerek yapılacak paylaşım ve uygulama çalışması ile, İşyeri Siteleri, Alışveriş Merkezleri ve Konut Sitelerinin yönetiminde görev almak isteyen uzman profesyonellere temel  düzeyde ilgi alanı ölçümü amaçlanmaktadır.

Günümüzde şehirleşmenin artması ile birlikte, insanların yaşam tarzlarının yanı sıra şehirlerdeki yerleşim biçimlerinde de değişiklikler olmaya başlamıştır. Özellikle geçtiğimiz 15 yıl içinde şehirler yatay biçimde bahçedeki tek katlı yapılardan ve mahallelerden oluşurken zaman içinde bu yapıların yerini çok katlı yapılar, mahallelerin yerlerini de siteler almaya başladı.

Şehirleşme ile birlikte gelen yaşam biçim değişikliği, aile yapılarının çekirdek aile şekline dönüşmesi, farklı kültürlerdeki insanların bir arada yaşamak durumunda kalması, insanlar arasındaki bir takım problemlerin de çıkmasına neden olmuştur. Ortaya çıkan problemler kanuni düzenlemeleri de beraberinde getirmiş, konu ile ilgili çok sayıda kanun, kararname vb. ile yasal düzenlemeye gidilmiştir.

Bir taraftan insanların ikamet edecekleri site ve apartmanlar ihtiyaçlara uygun biçimde tasarlanırken diğer taraftan oluşturulan bu yerleşim alanlarının ortak ihtiyaçları karşılayacak şekilde yönetilmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Başlangıçta gönüllülük esası ile yürütülmeye çalışılan bu konu, kapsamı açısından oldukça geniş bir hal alması, yöneticiler yasal sorumluluklarını vb. nedenler ile artık bu konuda yetişmiş insanların profesyonel anlamada çalışabilecekleri iş kolu durumuna gelmiştir. Bu noktada apartman ve site yönetimini salt hukuki boyutu ile de ele almamak gerekir. Çünkü apartman ve site yönetimi, içerisinde birbirinden farklı işleri yerine getirecek görevliler bulunan organizasyonu da sorunsuz ve etkin bir şekilde yönetmek durumundadır. Apartman ve site yönetimi ihtiyaç duyulan faaliyetleri yerine getirirken ortaya çıkan giderleri ve gelirleri, şeffaf ve hesap verilebilir bir biçimde tutmak zorundadır.

İnsanların barınma ihtiyacı çok eski çağlara dayanmaktadır ve bu barınma ihtiyacı gün geçtikçe önemli ölçüde artmış ve yeni yaşam alanlarının kurulması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle çok katlı yapılar inşa edilmiş ve insanlar toplu yapılarda yaşamaya başlamışlardır. Bu da önemli bir sorunu ortaya koymuştur. Bu sorunun çözümü için 23.06.1965 tarihinde 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Mecliste Kabul edilmiş ve Resmi Gazetenin 02.07.1965 gün ve 12038 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yasanında bazı bölümleri zaman içerisinde ihtiyaca cevap vermediği için 13.04.1983 Tarihinde 2814 sayılı Kanun ile, 14.11.2007 Tarihinde 5711 Sayılı Kanun ile ve 23.06.2009 Tarihinde 5912 sayılı Kanunlar ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunda değişiklikler ve ilaveler yapılmıştır.

Günümüzde bina ve site yönetimi herkesin üstlenmekten kaçındığı, büyük bir sorun haline gelmiştir. Bina ve apartman yönetiminde karşılaşılabilecek problemleri çözmek, günümüzde bir apartmanın yaşayacağı bütün sorunları çözmek ve ihtiyaçlara karşılık vermek gerekmektedir. Yönetimin misyonu bina ve sitelere değer katarak, komşuluk ilişkilerini bozmadan, şeffaf, güvenilir yönetim ilkesi ile huzurlu, mutlu yaşanabilir, yönetim sistemini geliştirmek olmalıdır. Günümüzde bina, site ve apartman yönetimi, yeterli bilgi ve deneyim gerektiren bir iş olduğundan son yıllarda kişilerin “yöneticiliğinden” profesyonel şirketlerin “yönetimine” doğru değişim göstermeye başlamıştır. Bu sunumda genel olarak yönetim ve yönetici kavramlarından sonra, gayrimenkule ilişkin kavramlar ve apartman, bina, site ve toplu yapı yöneticiliğine ilişkin kavramlar ele alınacaktır.

Anahtar kelimeler: Gayrimenkule ilişkin kavramlar , Apartman, Bina, Site,Toplu yapı yöneticiliği, Gayrimenkul yönetimi

Mart 2014

 

SUNUM KONULARI

 • Gayrimenkul, Bina, Site Ve Toplu Yapı Yöneticiliği Ne Anlama Gelir?
 • Gayrimenkul Yönetimi Ve Yönetici Kavramları Nelerdir?
 • Anagayrimenkulün Kat İrtifakının Yönetimi Ve Yönetimin İşlevleri Nedir?
 • Kat Mülkiyeti Nedir? Neden İhtiyaç Duyulur? Kat Mülkiyeti Yönetimi Nasıl Yapılır?
 • Ana Gayrimenkulün Yönetiminini Kimler Yaparlar?
 • Yönetim Planı Ne Demektir?
 • İşletme Projesi ( Bütçe) Ne Anlama Gelir?
 • Ortak Yerler Nelerdir?
 • Kat Maliklerinin Borçları Ve Anagayrimenkulün Bakımı, Korunması Ve Zarardan Sorumlulukları Nelerdir?
 • Komşu Hakları Nelerdir?
 • Komşuların Uyması Gereken Konular Nelerdir?
 • Kapıcılık (Apartman Ve Site Görevlisi) Hizmetleri Nasıl Tedarik Edilir?
 • Bina Yönetirken Hukuksal Gereklilikler ve Mevzuat Hakkında Kısa Bilgiler
 • Apartman, Bina, Site Ve Toplu Yapı Yöneticiliği Sektörü Bir Meslek midir?
 • Sektörün Gelişimi, Kısa Tarihi, İş Olanakları, Asgari Gereklilikleri Nelerdir?
 • Girişimcilik Yönümüz Kuvvetli İse Sektörde Bizi Bekleyen Fırsatlar ve Tehditler Nelerdir?

 

Aşağıdaki Form Vasıtası ile Ulaşabilirsiniz.

Eğitim Destek Talep Formu

 

2013 © SiteYonetimi.Org 

 Toplu Yapı, Site, Residence, Apartman, Bina Yönetimleri Eğitim, Danışmanlık, Denetim ve Kat Mülkiyeti İlişkileri

Tel  : (+90532) 767 62 60  –   Faks: (0212) 310 24 21

Tüm Bilgi, Döküman ve Resimlerin Hakları Saklıdır.

            SiteYonetimi.Org            

   info@siteyonetimi.org


Leave a comment