Bütün Ümidim Gençliktedir. #19Mayıs1919 19 Mayıs…

Bütün Ümidim Gençliktedir. #19Mayıs1919
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun. https://t.co/YgQW8XI8ot

CizYtMgWsAASou1

Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun. https://t.co/7HZ0q…

Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun. https://t.co/7HZ0qLzRgQ

ChjcWg-XIAQGxQF

İZODER – İZODERGİ 118. Sayısını “Konut Yöneticiler…

İZODER – İZODERGİ 118. Sayısını “Konut Yöneticileri ve Yalıtım” a ayırdı. | SiteYonetimi.Org @IZODER siteyonetimi.org/index.php/yazi…

İZODER – İZODERGİ 118. Sayısını “Konut Yöneticileri ve Yalıtım” a ayırdı.

İZODER Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin dergisi İZODERGİ 118. Sayısını “Konut Yöneticileri ve Yalıtım” a ayırdı. 

İZODERGİ 118. Sayısını İndirmek İçin Lütfen Bu Yazıya Tıklayın!

İZODERGİ kapak

 

Konut yöneticilerinin yalıtım alanında bilinçlenmelerini sağ­lamak, dikkatlerini çekmek için İzoder Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin dergisi İZODERGİ 118. sayısını konut yöneticilerine ayırdı. Bina yöneticilerinin yalıtım konusundaki bilinci, yalıtım kararının alınmasında, uy­gulanmasında büyük önem taşımakta.  Yalıtım yapılmasına bina sakinlerini ikna etme işi büyük oranda onlara düşmektedir. Yalıtım konusunda bilgi ver­meyi, doğru yönlendirmeyi yapmayı, yalıtım uygulamalarının yasa ve yönet­meliklere uygun yapılmasını hedefleyen İZODER, bu alanda konut yöneti­cilerine yardımcı olmayı sürdürmektedir.

Hazırlanan bu özel sayıda, yalıtım yaptırmış bina yöneticilerinin de gö­rüşlerine yer verildi. Yalıtım uygulamasını doğru yaptırmış yöneticilerimiz yalı­tımı herkese tavsiye ediyor, sağladıkları konfor ve tasarrufa, konutlarının değer kazandığına dikkat çekiyorlar. Yalıtım uygulamasında doğru malzeme seçimi, doğru uygulama ve doğru firma ile çalışmanın öneminin altını çiziyorlar.

 

2012 Yılından bu yana henüz meslek kabul edilmeyen “Bina ve Konut Yöneticiliği” iş alanı ile ilgili olarak, sektör çalışanlarının bilinçlenmesi ve mesleki kriterlerin oluşturulması amacı ile ilk olarak Apartman Site Rezidans ve Toplu Yapı Yöneticileri Derneği ( SİYODER – www.siyoder.org ) öncülüğünde başlatılmış, daha sonra www.siteyonetimi.org vewww.katmulkiyeti.com eğitim grupları bünyesindeki eğitmenler ile farklı üniversitelerde Toplu Yapı Ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) sertifika programları düzenlenmektedir. Bu eğitimler neticesinde günümüzde sertifika programına katılan sektör çalışanları sayısı 400 ‘ü geçmiştir.

Peki bina, Tesis, Toplu Yapı ve Site Yöneticileri ve özellikle konut binalarının yöneticileri yalıtım ve önemi konusunda yeterli bilgiye sahip midir? Konut yöneticileri yalıtım yaptırırken nelere dikkat etmektedirler? Ve bu hususlarda bilinçli davranmakta mıdırlar?

 

Bu soruların doğru yanıtına ulaşmak amacı ile 13 Şubat -28 Şubat 2016 tarihleri arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Toplu Yapı Ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı’na katılan Konut Bina Yöneticileri ile 27 Şubat 2016 da “Enerji Verimliliği” dersinde bir “tartışma grubu” gerçekleştirdik.

Bu tartışma grubu notları  İZODERGİ’nin  118. sayısında 8-13. sayfalarda yayınlandı. Bu yazıyı aşağıda bulabilir, İZODERGİ’nin 118. sayısını sitemizden indirebilirsiniz.

İZODERGİ 118. Sayısını İndirmek İçin Lütfen Bu Yazıya Tıklayın!

 

İZODER Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin dergisi İZODERGİ 118. Sayısını “Konut Yöneticileri ve Yalıtım” a ayırdı. 

İZODERGİ 118.  Sayı DOSYAKONUSU

Mart – Nisan 2016  (Sayfa 8-13)

Konut Yöneticileri Yalıtımı Tüm Yönleriyle Tartışıyor

 

ozanfoto

Ozan Özen

İşletme Mühendisi / Sertifika Programı Eğitimcisi / İş Güvenliği Uzmanı / Enerji Yöneticisi Apartman Site Rezidans ve Toplu Yapı Yöneticileri Derneği

2012 Yılından bu yana henüz meslek kabul edilmeyen “Bina ve Konut Yöneticiliği” iş alanı ile ilgili olarak, sektör çalışanlarının bilinçlenmesi ve mesleki kriterlerin oluşturulması amacı ile ilk olarak Apartman Site Rezidans ve Toplu Yapı Yöneticileri Derneği (SİYODER) öncülüğünde başlatılmış, daha sonra http://www.siteyonetimi.org/ ve http://www.katmulkiyeti.com/  eğitim grupları bünyesindeki eğitmenler ile farklı üniversitelerde Toplu Yapı ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) sertifika programları düzenlenmektedir. Bu eğitimler neticesinde günümüzde sertifika programına katılan sektör çalışanları sayısı 400’ü geçmiştir.

Bina, tesis, toplu yapı ve site yöneticileri, özellikle konut binalarının yöneticileri yalıtım ve önemi konusunda yeterli bilgiye sahip midir? Konut yöneticileri yalıtım yaptırırken nelere dikkat etmektedirler? Ve bu hususlarda bilinçli davranmakta mıdırlar?

Bu soruların doğru yanıtına ulaşmak amacıyla 13-28 Şubat 2016 tarihleri arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Toplu Yapı ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı’na katılan Konut Bina Yöneticileri ile 27 Şubat 2016 da “Enerji Verimliliği” dersinde bir “tartışma grubu” gerçekleştirildi. Bu etkinlikteki soru ve cevapları okuyucularımızla paylaşıyoruz:

fsmv_1 (1)

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Toplu Yapı Ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı

Eğitimci Ozan ÖZEN: Isı yalıtımı yeni binalarda zorunlu olsa da eski binalarda uygulanması zorunlu hale getirilmemektedir. Bundan kaynaklı sorunlar nelerdir?

Program Katılımcısı Ahmet KARAYAKA: Isı yalıtımı yapabilmek için 631 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre “Faydalı Yenilik ve İlaveler”in yapılması ancak genel kurula katılanların salt çoğunluk ile karar alması ile mümkün oluyor. Bu nedenle tüm maliklere yalıtımın önemini anlatmak zorunda kalıyoruz.

Program Katılımcısı Hasan KOCA: Hatta o çoğunluk sadece toplantıya katılanların değil, anayapıdaki bağımsız bölüm sayısının çifte çoğunluğunu gerektiriyor. Yani tüm maliklerin sayı ve arsa payı açısından yarısından bir fazlasının yalıtım yapmaya karar vermesi gerekiyor. Aksi halde kat maliklerinden biri kendine düşen payı ödememek için dava yoluna gidebiliyor.

Ozan ÖZEN: Binanın ısı kayıplarına baktığımızda, sırası ile dış duvarlarından %40, pencerelerinden %30, kapı ve hava girişlerinden %17, çatılarından %7, en alt kat döşemelerinden %6 ısı kaybı olduğunu bilmekteyiz. O halde ısı köprüsünü ortadan kaldıracak şekilde tüm bu alanların tamamının uygun teknikler ile yalıtılması önemlidir. Tabi pencere altı sövelerden oluşan ısı kayıplarının bir bölümü, mantolama dediğimiz işlem ile ortadan kaldı- rılabilse de camların ve pencere doğramalarda ısı kayıplarının olmaması için ilgili bağımsız bölüm malikinin duyarlı olması ayrıca şart.

İlgili kanunlarda (Kat Mülkiyeti Kanunu ve Enerji Verimliliği Kanunu) gerekli değişiklikleri yaparak mevcut binalarda özellikle ısı yalıtımın kat maliklerinin tasarrufuna ve salt çoğunluk kararına bırakılmadan zorunlu hale getirilmesi gerekir.

 

Program Katılımcısı Tules TEZCAN: Üst katlarda oturanların çatı kaynaklı şikayetleri çok yoğun oluyor, evlerini ısıtamadıklarını, özellikle ısı paylaşımında eğer sayaç ve ölçerler ile paylaşım yapılıyorsa binanın diğer dairelerinden fazla ödediklerini ifade ediyorlar. Benim görev aldığım inşaat şirketi özellikle bu tür şikayetlerin oluşmaması için üst katların yalıtımına çok önem veriyor.

Ozan ÖZEN: Isınınca yükselen hava çatıdan sızacak bir çıkış yolu arar. Bunun önüne geçmek için yalıtıma evlerimizin yorganı olan çatılardan başlanmalıdır. Ve binalarda yapılan yalıtım uygulamalarının bir bütünlük içerisinde sürekliliğinin sağlanması gereklidir.

fsmv_1 (8)

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Toplu Yapı Ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı

Program Katılımcısı Özgür YILDIZ: Tabi en önemli kayıp dış duvarlardan oluyor, dolayısı ile dış duvarların dıştan ısı yalıtımının doğru yapılması çok önemli.

Ozan ÖZEN: Piyasada uygulayıcı firmaların bir bölümü özellikle bina yöneticilerinin yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadıklarından dolayı, binanın bulunduğu bölge, yıllık sıcaklık ortalaması, bina yüksekliği, yüzey genişliği gibi hususları dikkate almadan sadece maliyet hesabı ile malzeme seçimi yapabilmekte ve yöneticilere eksi ve artı yönlerini açıkça izah etmeden onları yönlendirilebilmektedirler. Doğru malzeme seçimi yanında uygulama çok önemlidir. Dış duvarların dıştan ısı yalıtımı, dıştan içe şu sıralamada olmalıdır.

1          – Son Kat Dış Cephe Kaplaması

2          – File Taşıyıcılı Isı Yalıtım Sıvası

3          – Isı Yalıtım Dübeli

4          – Isı Yalıtım Levhası

5          – Isı Yalıtım Yapıştırıcısı

6          – Betonarme Perde/Dolgu duvar

7          – İç Sıva

Bu uygulama yapı kabuğunun sıcak tarafta kalması dolayısıyla en ideal dış duvar yalıtım detayıdır. Bu detayda; ısı köprüsü ve yoğuşma sorunları tamamen ortadan kalkar. Isıtma sistemi kapatıldıktan sonra konfor koşulları devam eder.

Dış duvarların dıştan ısı yalıtımı – Temel prensiplerini incelediğimizde görüldüğü üzere

 1. a)         Isı yalıtım malzemeleri arasında boşluk kalmamalıdır.
 2. b)            Levhalar şaşırtmalı olarak yerleştirilmelidir.
 3. c)            +5°C’nin altında ve 30°C’nin üzerinde uygulama yapılmamalıdır.
 4. d)            Uygulama yüzeyinde bulunan kir, toz, yağ, kabarmış boya, kalkmış sıva gibi bozuk yüzeyler temizlenmelidir.
 5. e)            Uygulama kuru yüzeylere yapılmalıdır.
 6. f)            Solvent/tiner içermeyen boya veya kaplamalar kullanılmalıdır.
 7. g)         Üretici veya temsilci firmaların tavsiye ettiği; uygun sıva, dübel, file vb. yardımcı malzemeler kullanılarak uygulama yapılmalıdır.
fsmv_1 (4)

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Toplu Yapı Ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı

Program Katılımcısı Yunus İŞCAN: Peki doğru yalıtım malzemesi hangisidir? Çok farklı ürünler var.

Program Katılımcısı Ağaoğlu My City Ümraniye Müdürü Oktay ÇAKICI: Isı yalıtım malzemeleri, ısı kayıp ve kazançlarının azaltılmasında kullanılan hafif ve ısı geçişine karşı yüksek direnç gösteren özel malzemelerdir. Ülkemizde yaygın olarak Duvar, döşeme ve çatılarda; camyünü, taşyünü, ekspande polistiren köpüğü (EPS), ekstrüde polistiren köpüğü (XPS), poliüretan köpüğü ve ahşapyünü, Pencerelerde; Low-E kaplamalı cam içeren ısı yalıtım performansı yüksek yalıtım camları veya Solar Low-E kaplamalı cam içeren ısı ve güneş kontrol performansı yüksek yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar, Hava kanalları, borular, vanalar gibi tesisat elemanlarında; camyünü, taşyünü, polietilen köpüğü, elastomerik kauçuk köpüğü, poliolefin köpüğü ve poliüretan köpüğü gibi ısı yalıtım malzemeleri kullanılır.

Ozan ÖZEN: İZODER Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği telefonlarından ve http://www.izoder.org.tr/ web sitesinden ürün seçimi ve uygulamasına ilişkin doğru yanıtlar elde edilebilir. Zaten bu tür bir uygulamanın mutlaka şartnamesinin oluşturulması kihttp://www.katmulkiyeti.com/ sitesinden ve http://www.siyoder.org/  ‘dan elde edilebilir, İZODER de bu konuda yardımcı olacaktır, bu şartname ile uygulamanın kontrol edilmesi gerekir.

Program Katılımcısı Murat EMİL: Diyelim doğru malzemeyi seçtik, uygulayıcıların da uygulamayı doğru yapması çok önemli.

Ozan ÖZEN: Binanız mutlaka uzmanlarca incelenmeli ve sorununuzun çözümüne yönelik olarak yapılacak yalıtım uygulamaları, konusunda bilgi birikimi olan yalıtım firmaları tarafından MYK belgeli ustalarca yapılmalıdır. Bu firmalara İZODER aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Program Katılımcısı Lütfi İhsan YURTALAN: Enerji Kimlik Belgesi yalıtımı nasıl etkileyecek?

Ozan ÖZEN: Yapıların iç ve dış etkenlerden doğru biçimde korunması; ancak “yalıtım” ile sağlanabilir. “Yalıtım” aynı zamanda “sağlıklı ve konforlu bir yaşamın garantisi” dir. Günümüzde “yapı” kelimesi artık “barınabileceğimiz dört duvar”dan daha fazla şey ifade ediyor. Yapılar artık yeterli konfor ve sağlık koşullarını bir arada sunmak, doğaya dost olmak zorundadır. Konut binaları kat maliklerinin ve konut üreticilerinin daha az enerji tüketimi, çevreye daha az karbondioksit salınımı yapmak, güneş ve rüzgar enerjisinden faydalanmak, kojenerasyon tekniklerini uygulanması gibi enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve çevrenin korunmasına yararlı olacak teknikler konusunda bilinçli olması gerekmektedir. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nda 2011 yılından itibaren binanın en azından imali aşamasında ısı yalıtımı zorunlu tutulmuş, merkezi ısıtma sistemlerine yönelik düzenlemeler teşvik edici şekilde ayarlanmıştır. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve binaların enerji tüketimini gösteren Enerji Kimlik Belgesi zorunluluğu 1 Ocak 2011’de yürürlülüğe girmiştir. Yeni uygulamayla, yeni yapılacak olan binalarda Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi zorunlu tutulmuştur. 1000 m2 toplam kullanım alanını aşan mevcut binaların yani 2011 yılından önce yapılmış binaların ise Enerji Kimlik Belgesi’ni, Mayıs 2017’ye kadar almaları gerekmektedir. Tabi ki ısı yalıtımı bu kimlik belgesinin sınıfını etkileyecek önemli bir unsurdur.

 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Toplu Yapı Ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı

Program Katılımcısı Melik Nazır ESİRCİ: Yalıtımın çevreye etkisi nedir?

Program Katılımcısı Remzi ERSAN: Isı yalıtımı çevrenin korunması, karbondioksit salınımının azaltılması yönünden de etkili.

Ozan ÖZEN: Yalıtımın, sağladığı enerji tasarrufu ile adeta yeni bir enerji kaynağı olduğundan bahsediyoruz. Yalı- tımsız binalarda daha çok enerji harcanır. O halde daha çok enerji harcaması daha fazla çevre kirliliğidir. Yine yalıtımsız binalar ısıtma ve soğutma için ortalama yüzde 50 daha fazla fosil yakıt tükettiği için sera gazı salımı daha fazladır. Yalıtım, “sürdürülebilir çevre” için önemli bir adımdır.

Program Katılımcısı Erdal AKÇAY: Yalıtımının sağlık için faydaları nelerdir?

Program Katılımcısı Bursa İlinde Apartman Yöneticisi Mustafa SÜRÜL: Yalıtımı sadece kış aylarında ihtiyacımız olan bir yatırım gibi düşünmemeliyiz, yaz aylarında da soğutma için harcadığımız enerji giderleri ısı yalıtımı ile azalacaktır.

Ozan ÖZEN:

 • Binalarda ısı yalıtımı yapılırsa binadan dışarıya ısı kaybını azalır; dolayısıyla ısınma için harcanan yakıt miktarı da azalır.
 • Isı yalıtımı bulunan binalarda, ısıtma ve soğutma için harcadığımız enerji tüketimi daha az, verimliliği ise çok ve dolayısı ile çevreye verilen zarar daha azdır. Unutulmamalıdır ki ülkemiz ithal ettiği doğalgazın % 38’ini binalarını ısıtmak için tüketmekte ancak binada barınan kişiler yeterince ısınamamaktadır.
 • Yalıtım sağlık anlamında da faydalıdır. Isı yalıtımlı olmayan duvar ve perde duvarlarda difüzyon sonucu yoğuşma oluşur. Duvardaki malzemeler hasara uğrar. Bu tür duvarların iç yüzeylerinde terleme sonucu küflenme ve siyah lekeler meydana gelir, sıva ve boyalar kabarır, iç mekanda dengesiz bir ısı dağılımı oluşur, pencerelere yakın yerler soğuk, iç taraflar daha sıcak olur. Tüm bu sebepler nedeniyle sağlıksız bir ortam oluşur. Yalıtımsız konutlarda yazın serinlemek için fazla çalıştırılan klimalar, yaz griplerini tetiklerken başka hastalıklara da yol açarlar.
 • Isı yalıtımı binalarda kışın odadan duvarlarla kaçan ısıyı daha fazla kaybetmemek için yeterince havalandırılmayan evler, yapılmayan havalandırma ile ortamın neminin artırılmasının engellenerek iç ortam havasının kurutulması, ısının iyi muhafaza edilmemesi kış griplerine sebep olur. Yine yalıtımsız evlerde oluşan küf, rutubet ve mantar da astım ile alerji gibi hastalıklarını meydana getirir.
 • Binalarda oda sıcaklığının konforlu olması için ortam sıcaklığı ile iç duvar yüzey sıcaklığı arasında en fazla 2-3 derecelik bir fark olmalıdır. Mesela ortam sıcaklığı 20 derece ise iç yüzey duvar sıcaklığının 17 derecenin altına düşmemesi gerekmektedir. Ancak yalıtımsız binalarda bu fark daha büyük olunca içeride bir hava hareketi gerçekleşmektedir.

 

fsmv_1 (11)

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Toplu Yapı Ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı

Program Katılımcısı Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz TUTKUN: Isı ve tesisat yalıtımı yapılmış olan binalarda inşaat aşamasında veya sonradan yapılacak toplu revizyonlarında daha düşük kapasiteli kazan, boiler, soğutma kulesi veya chiller’leri, klima, daha küçük radyatörler kullanılacağı için bunlara harcanacak yatırım ve işletme maliyeti de azalacaktır.

Program Katılımcısı İsmail DEMİRDAĞ: Isı yalıtımı konusundaki mevzuatlar nelerdir?

Ozan ÖZEN:

 • 14 Haziran 1999 tarih 23725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 825 “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” standardı, daha sonra revize edilerek 22 Mayıs 2008 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 • 8 Mayıs 2000 tarih ve 24043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği”, daha sonra revize edilerek 9 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 • 12 Ağustos 2001 tarih ve 24491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği” halen yürürlüktedir.
 • 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Enerji Verimliliği Kanunu” ve yönetmelikleri.
 • 05 Aralık 2008 tarihinde yayımlanan 2002/91/EC sayılı “Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği” 05 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe girmiş olup halen yürürlüktedir.
 • Yürürlükteki mevzuatlar 14 Haziran 2000 tarihinden sonra inşa edilen binalar için geçerlidir.

 

Türkiye genelinde konutlarda yalıtım uygulamalarının yaygınlaştırılması ile yıllık 10 Milyar $’a kadar enerji tasarrufu potansiyeli mevcuttur. Bu potansiyelin harekete geçirilmesi için yalıtım yoluyla binalarda enerji verimliliği desteklenmelidir. Binalarımızda su yalıtımı, ses yalıtımı, tesisat yalıtımı, yangın yalıtımını da önem vermeliyiz. Binalarda gerekli konfor şartlarının tam olarak sağlanması için ısı, su, ses ve yangın yalıtımı, bir bütün olarak ele alınıp uygulanmalıdır.

Büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe,…

Büyük Atatürk!
Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe,
Durmadan yürüyeceğimize ant içeriz.
#23NisanUlusalEgemenlikBayramı https://t.co/IYltwjStR9

CgttqKkW4AA4psY

Büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe,…

Büyük Atatürk!
Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe,
Durmadan yürüyeceğimize ant içeriz.
#23NisanUlusalEgemenlikBayramı

NİSAN 2016 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ TOPLU YAPI VE SİTE YÖNETİCİSİ (BİNA YÖNETİCİLİĞİ) SERTİFİKA PROGRAMI

Kadir Has Üniversitesi Toplu Yapı ve Site Yöneticiliği Sertifika Programı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ TOPLU YAPI VE SİTE  YÖNETİCİSİ (BİNA YÖNETİCİLİĞİ) SERTİFİKA PROGRAMI

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (FSMVÜ)  (*) SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ TOPLU YAPI VE SİTE  YÖNETİCİSİ (BİNA YÖNETİCİLİĞİ) SERTİFİKA PROGRAMI

* FSMVÜ kurucusu TC. BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ‘dür. vakiflar

YENİ DÖNEM

NİSAN 2016 ‘da Başlıyor!!!

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN !!!

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Toplu Yapı ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Toplu Yapı ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı

Nisan – Mayıs 2016 tarihleri arasında

Her Cumartesi-Pazar (09.30 – 17.30) arası 

 ( Toplam 6 gün-48 saat)  

Hızlı Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin :

(+90) 0532 767 62 60 yi Arayabilirsiniz.

Eğitim Katılım Formu İçin Bu Yazıya Tıklayın!!!

DETAYLAR İÇİN BURAYA TIKLAYIN !!!

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Toplu Yapı ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Toplu Yapı ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN !!!

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eği…

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Toplu Yapı Ve Site Yöneticisi Sertifika 13 Şubat 2016 siteyonetimi.org

13 ŞUBAT 2016 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ TOPLU YAPI VE SİTE YÖNETİCİSİ (BİNA YÖNETİCİLİĞİ) SERTİFİKA PROGRAMI

Kadir Has Üniversitesi Toplu Yapı ve Site Yöneticiliği Sertifika Programı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ TOPLU YAPI VE SİTE  YÖNETİCİSİ (BİNA YÖNETİCİLİĞİ) SERTİFİKA PROGRAMI

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ TOPLU YAPI VE SİTE  YÖNETİCİSİ (BİNA YÖNETİCİLİĞİ) SERTİFİKA PROGRAMI

13 ŞUBAT 2016 ‘da Başlıyor!!!

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN !!!

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Toplu Yapı ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Toplu Yapı ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı

13 Şubat -28 Şubat 2016 tarihleri arasında

Her Cumartesi-Pazar (09.30 – 17.30) arası 

13-14-20-21-27-28 Şubat 2016 tarihlerinde ( Toplam 6 gün-48 saat) 

Hızlı Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin :

(+90) 0532 767 62 60 yi Arayabilirsiniz.

Eğitim Katılım Formu İçin Bu Yazıya Tıklayın!!!

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN !!!

 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Toplu Yapı ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Toplu Yapı ve Site Yöneticisi (Bina Yöneticiliği) Sertifika Programı

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN !!!

Mevlid Kandilimiz Mübarek Olsun. https://t.co/5JgG…

Mevlid Kandilimiz Mübarek Olsun. https://t.co/5JgGbpIHnQ

CW2BuD7WwAAmhDE

Cruelty: A Continuing Problem

Cruelty: A Continuing Problem

What’s pet cruelty? Wikipedia states: ‘Cruelty to animals could be suffering or harm’s infliction upon creatures, apart from individuals, for functions other than self defense. More directly, it may be harm for certain gain, including eliminating pets for their fur or for food.http://dollar-essay.com/ Diverging views are held by areas through the world.’ (Private). Therefore in an ideal earth, dog cruelty wouldn’t occur. But, creatures, domesticated are abused and beaten, and this isn’t a perfect planet every single day. Must creatures have rights? Yes, they should. All creatures have methods that are worried; they can feel, both emotionally and physically, consequently, it must be unlawful to neglect any animal, not only domesticated versions. (daha&helliip;)

Özlüyoruz… https://t.co/tyUyWi5thK

Özlüyoruz… https://t.co/tyUyWi5thK

CTb03PCUEAApSEN

“Cumhuriyet fazilettir.”K.Atatürk 92. yılda Musta…

“Cumhuriyet fazilettir.”K.Atatürk

92. yılda Mustafa Kemal Atatürk ve tüm mücadele arkadaşlarını saygı ile anıyoruz. https://t.co/YKRyBNQ6PJ

CSee5rtWsAAaOFC

Twenty Quarrels Handgun Advocates Make, and Why They’re Unsuitable

Twenty Quarrels Handgun Advocates Make, and Why They’re Unsuitable

We have seen another bulk snapping shots, something that now seems to generally occur every month. When one other misfortune like this happens, weapon proponents get the identical fights about why we can’t most likely do anything whatsoever to confine the weaponization of our own lifestyle. Here’s methods for what they’ll be claiming from the approaching occasions: 1. Now isn’t the amount of time to talk about firearms. We’re going to discover this time and time again, rather than just from handgun advocates’ Jay Carney said it to Whitened House reporters now.just how to offer in a dissertation editing services study report But in the case we’re not moving to speak about it now, when are we moving to speak about it? Soon after Soft sandy strike the Eastern Shoreline, no-one proclaimed, “Now isn’t time to speak about calamity readiness’ right put that up until it doesn’t seem so emergency.” When there’s a terrorist invasion, no-one shows, “Now isn’t the amount of time to talk about terrorism.” Now is the time. 2. Guns don’t stop folks, buyers wipe out many people. Might be, but people with pistols get rid of lots of, a lot more individuals compared to they would whether they didn’t have guns, and firearms developed to remove numerous everyone as is possible. We don’t determine the murderer in Newtown was being affected by a suicidal anxiety, but the majority of muscle size shooters up to now have been. And you know what? (daha&helliip;)

Will need Essay Support? That you are in the ideal place!

Will need Essay Support? That you are in the ideal place!

Get superior quality budget friendly tradition essay the help of a knowledgeable qualified simply writing company including GetEssayWritten. Students among all school tiers will enjoy potential benefits to working with a qualified professional author for the period of posting assignments. When you wish assistance with your subject matter you can purchase it anytime within the personal privacy of your very own household. Many young people have optimistic factors to say concerning have working with a expert article author, so you can be one of them.here are the findings

You Don’t Are required to Delay in order to get Essay Guide Quite a few making organizations along the lines of GetEssayWritten supply 24/7 client support assist. You can put your ask for allow each time which happens to be easiest for your requirements. You can find essay guide coming up with on virtually any question. This is a good substitute for contemplate when you find yourself incapable of make a call to anybody you frequently get the assistance of which include your trainer or colleague. Your essay could get the attention it deserves with no wasting time in acquiring it put together effectively.

There are various the reasons why scholars need help using their essay and why they make a decision to have it internet. School students are occupied juggling to-do record elements which include deliver the results, your family in addition to school preferences from several trainings. (daha&helliip;)

Ubersicht von wissenschaftliche Arbeit online Schreibdienst fur Studikern

Ubersicht von wissenschaftliche Arbeit online Schreibdienst fur Studikern

Brauchen Sie unvergleichbaren medizinische Publikation Autor fur der Erstellung Ihrem Schriftstuck von Anfang bis Ende.

AUFSATZSCHREIBENDIENST.DE – Umfassende naturwirtschaftlicher Forschungsbericht Schaffung Online-Schreibamt

Besprechung Herstellung Online-Amter als AUFSATZ SCHREIBEN DIENST . (daha&helliip;)

The Lowest Priced Online Baccalaureate On the Planet

Design formidable theses on your essays aided by the enable of our guides. Create my paper for me the foremost widespread internet pupil ask for Considered one of just about the most prominent new web-based scholar requests has actually been compose my paper for me. The big inflow of scholars inquiring this issue is probably going attributable to problems like functioning lengthy several hours, bad time administration expertise, and lack of information to finish the paper, among the other purposes. Nonetheless, exactly what does it suggest to own your paper authored for yourself? Very well, to put it simply this means which you retain certified writers or editors to jot down and revise your essay, thesis, dissertation, and so forth. Enable have a nearer start looking at these solutions: Web based creating providers The actual fact is the fact if you would like your complete paper created, or merely parts there exists web based creating businesses that could in shape your preferences. These kinds of companies ought to offer you papers which are 100% one-of-a-kind and freed from all faults. This, not surprisingly, is supplied which you prefer service providers who will be professional, protected, and give complete client fulfillment.

It will include background details about this issue.

Make sure to evade that use desktop computer software application to create the reports. Written content published by these institutions may very well be plagiarized or audio non-native. On line enhancing providers On the internet enhancing products are great for all those learners who understand how to put in writing and luxuriate in it, but usually aren’t brilliant at revisions or modifying. (daha&helliip;)

Modifications Between the two Place Tissue AND ANIMAL Cellular material

Modifications Between the two Place Tissue AND ANIMAL Cellular material

Mobile phone can be the simple auxiliary and utilitarian machine of personal life. All reality methods from easy bacterium to mammoth microorganisms are comprised of tissues. The fundamental arrangement of both of those vegetation cell and creature mobile is identical. Basically, together plant and pet body cells are essentially precisely the same considering both are eukaryotic tissues. (daha&helliip;)

Begutachtung von wirtschaftliche Bachelorarbeit Kundenservice fur Medizinstudenten

Begutachtung von wirtschaftliche Bachelorarbeit Kundenservice fur Medizinstudenten

Fahnden Sie fachlichen medizinischer Forschungsbericht Autor fur der Aufbereitung Ihrer Facharbeit gleich von Anfang an. (daha&helliip;)

Insight of Coursework Study Agency designed for Higher education students

Insight of Coursework Study Agency designed for Higher education students

fastessaysonline.co.uk – Thorough coursework Writing Agency summary

Searching for responsible coursework writer to write college document from the beginning? (daha&helliip;)